Conferințele din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la final

În perioada 8-16 octombrie, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților s-au derulat conferințele pastoral-misionare de toamnă cu preoții din cele cinci protopopiate ale eparhiei. Întrunirile au fost prezidate de Înalt Preasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și au fost dedicate Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, după cum informează „Ziarul Lumina”.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat, în această lună, conferințele pastoral-misionare cu preoții. La fiecare întrunire a fost pregătit un referat care a abordat următoarele puncte: catehizarea credincioșilor, lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor, lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Prima conferință a avut în Protopopiatul Rădăuți pe 8 octombrie 2012. Referatul cu tema ‘Îngrijirea bolnavilor’ a fost susținut de pr. Traian Molea de la parohia Sucevița. ‘Viața, boala, moartea sunt noțiuni ce stau pe buzele oricărui creștin, surprinzând realități și etape ale existenței umane. Viața este percepută ca dar al lui Dumnezeu izvorât din iubirea și atotmilostivirea Sa. De fapt, Dumnezeu este viața însăși (‘Eu sunt calea, adevărul și viața’), iar suflarea Sa de viață așezată în noi ne cheamă spre a trăi veșnic. Viața înseamnă a trăi, și nu oricum, ci în Hristos. Moartea este înțeleasă ca lipsa vieții. Prin patima și prin Învierea Sa, Mântuitorul restaurează omul și transformă moartea în trecere de la efemer la veșnic, de la stricăciune la nestricăciune. Pentru omul care și-a sfințit viața, moartea este un nou început, o naștere întru împărăția cerurilor (de aceea sfinții sunt pomeniți de regulă în ziua trecerii lor la Domnul). Boala este lipsa sănătății și vine în lume și în viața noastră datorită căderii în păcat. A ne păstra sănătatea este o responsabilitate, o datorie umană, pentru că sufletul vine de la Dumnezeu și e așezat în trup, care devine templu al Duhului Sfânt. De ambele trebuie să avem grijă, acordând prioritate sufletului (duhului) fără de care nu se poate sfinți trupul’, a spus pr. Traian Molea.

Latura spirituală, completată prin ajutorarea bolnavilor

Pe 9 octombrie a avut loc întrunirea de toamnă cu preoții Protopopiatului Fălticeni, referatul întâlnirii fiind susținut de pr. Petrică Răileanu de la parohia Nigotești. Vă prezentăm în continuare un rezumat al acestei teme: ‘Atât medicina, cât și Taina Sfântului Maslu urmăresc o serie de obiective. Medicina urmărește sănătatea trupului, păstrarea sau redobândirea sănătății dacă a fost pierdută, în timp ce Maslul urmărește să înapoieze sufletul, să-l scoată, dacă este din primejdia pierzării, să-l curețe, dacă este murdar, să-l transforme, dacă este necesar. Amândouă se realizează cu multă trudă pentru că atât medicina, cât și Taina Sfântului Maslu pornesc de la întuneric spre lumină, iar toți medicii și preoții veghează neîncetat lângă bolnavul lor, pentru a-l face să trăiască, în cazul medicilor, și să ajungă la lumină sau la adevărata viață, în cazul preoților. Dacă între trupuri e o oarecare asemănare și se poate aplica același tratament mai multor oameni care suferă de aceeași boală, între faptele și pornirile oamenilor este o mare deosebire. În concluzie putem afirma că Sfântul Maslu, Spovedania și rugăciunile parohiei și ale familiei, ale prietenilor pentru cei bolnavi constituie lucrarea duhovnicească de bază a Bisericii pentru îngrijirea bolnavilor. Cercetarea, vizitarea și ajutorarea lor completează partea spirituală a pastorației bolnavilor. Făcând lucrul acesta, vom primi răsplată în împărăția lui Dumnezeu’.

Pe 11 octombrie a avut loc întrunirea preoților Protopopiatului Suceava 1, referatul cu tema ‘Îngrijirea bolnavilor’ fiind prezentat de pr. Ioan Ieremie, misionar de caritate la Spitalul Burdujeni.

Filantropia diaconală, slujire și iubire hristică a aproapelui

Preoții Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc s-au reunit în conferința semestrială pe 15 octombrie. Pr. prof. dr. Mihai Valică, de la Catedrala ortodoxă ‘Sfânta Treime’ din Vatra Dornei, a prezentat tema întrunirii. ‘Ortodoxia este actuală și dinamică numai dacă rămâne în jurul sfântului altar, ca loc de reper și acțiune, în tot ceea ce face și la înălțimea dragostei lui Hristos și dacă extinde în lume dimensiunea liturgică până la întâlnirea ei cu dimensiunea socială și științifică, pentru a transforma lumea în slujire și iubire hristică a aproapelui – filantropia diaconală, după modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Sfinților Părinți. Cine vrea să slujească filantropic acela trebuie să trăiască liturgic și cine vrea să slujească liturgic acela trebuie sa trăiască filantropic și diaconic, deoarece noi trebuie să credem și să acționăm, așa cum ne rugăm. Abia atunci vom înțelege cuvintele: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm! În caz contrar, istoria va vorbi de o eșuare a Bisericii, de deservicii și de o secularizare ‘de tip ortodox’, de data aceasta, dacă va privi numai în trecut și nu și în viitor, sau dacă se va raporta doar la nivel social, încercând să justifice dreptul de a sluji liturgic doar prin social; dacă se va alinia la duhul mondialismului ocult, la modelele filantropice străine de duhul Ortodoxiei și dacă va neglija modelul hristic și patristic al filantropiei diaconale, dacă va neglija scopul filantropic, misionar, apologetic și ecumenic în același timp, profetic și soteriologic al Bisericii lui Hristos, dacă se vor nesocoti toate acestea, atunci se va vorbi de un creștinism post-Ortodoxie. Speranța și steaua polară a Creștinismului a rămas doar Ortodoxia, care își arată roadele ei mântuitoare în Ortopraxie, adică filantropia diaconală’, a subliniat pr. prof. dr. Mihai Valică. Ultima conferință semestrială de toamnă a avut loc pe 16 octombrie în Protopopiatul Suceava 2, referatul întrunirii fiind expus de pr. Constantin Diaconașu, preot misionar de caritate în cadrul Spitalului Județean din Suceava.

Comentarii Facebook


Știri recente