Conferințe preoțești în Arhiepiscopia Sibiului

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului a aprobat, la propunerea Consiliului eparhial, declararea anului 2008 drept „An comemorativ Mitropolit Andrei Șaguna”. Între manifestările comemorative se înscrie și cea de-a II-a conferință preoțească semestrială, cu tema „Mitropolitul Andrei Șaguna – personalitate de excepție a vieții naționale și bisericești din Transilvania – 200 de ani de la naștere”. Aceste conferințe vor avea loc în intervalul celei de a II-a jumătăți a lunii octombrie și prima decadă a lunii noiembrie a.c. Întâlnirile cu preoții din Arhiepiscopia Sibiului au fost programate astfel: pe 20 octombrie în Protopopiatul Făgăraș, pe 21 octombrie în Protopopiatul Rupea, pe 22 octombrie în Protopopiatele Brașov, Bran-Zărnești și Săcele, pe 28 octombrie în Protopopiatul Mediaș, iar pe 4 noiembrie în Protopopiatele Sibiu, Agnita, Avrig și Săliște. Vor fi puse în dezbatere temele: „Biserica Ortodoxă Română din Transilvania după 1700 și până la momentul Șaguna”; „Obârșia și studiile tânărului Anastasiu Șaguna. Intrarea în monahism și activitatea desfășurată în Carloviț și Vârșeț”; „Vicar și episcop la Sibiu”; „Restaurarea Mitropoliei și obținerea autonomiei acesteia. Statutul organic”; „Înfăptuiri pe tărâmul învățământului confesional”; „Înființarea tipografiei și activitatea în domeniul tipăriturilor”; „Telegraful Român” și „Îndrumătorul bisericesc – inestimabile moșteniri șaguniene”; „Editarea Bibliei și disputa cu Ion Heliade Rădulescu”; „Contribuții la înființarea ASTREI”; „Activitatea pe plan național-politic”; „Relațiile cu ierarhii de peste munți”; „Relațiile interetnice și interconfesionale pe plan local”; „Șaguna în memoria contemporanilor și a generațiilor ce au urmat”; „Voci stăruitoare în direcția canonizării mitropolitului Andrei Șaguna”.

Comentarii Facebook


Știri recente