Conferințe preoțești în Arhiepiscopia Aradului

La începutul lunii octombrie, în protopopiatele Arhiepiscopiei Aradului s-au desfășurat conferințele preoțești semestriale de toamnă, având ca temă ‘Aprofundarea pastorală și practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea și îngrijirea bolnavilor’. Alături de clerul din parohii, la conferințe au participat și preoții profesori de la școlile teologice ale eparhiei, preoții cu activități social-caritative și preoții militari, după cum informează „Ziarul Lumina”.

La Protopopiatul Arad, conferința a avut loc în ziua de luni, 8 octombrie, și a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. După oficierea slujbei de Te Deum, în Biserica ‘Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul’ (Catedrala Veche), în Sala ‘Armonia’ a Parohiei Arad-Centru, chiriarhul a fost întâmpinat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun-venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop dr. Nicu Breda. Înalt Preasfinția Sa a evidențiat importanța acestei conferințe care, prin tematica ei, se dorește a fi o exprimare practică a modului în care liniile directoare ale Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, fixate de către Sfântul Sinod, au fost transpuse în practică la protopopiate și la parohii. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acțiunile menționate și i-a felicitat pe cei cu rezultate meritorii. Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Mircea Bupte, consilier social. Referatul principal a fost susținut de către părintele Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, preot la Parohia Sânpaul, iar co-referenți au fost preoții: Milan Dragoș, Parohia Vărșand; Tudor Budeanu, Parohia Macea, și Daniel Dumitru, Parohia Țipari. Au completat aspectele evidențiate de către aceștia, potrivit tematicii transmise de către Centrul eparhial, preoții: dr. Pavel Vesa, de la Spitalul Clinic Județean Arad, Traian Moțiu, Parohia Pilu, dr. Ioan Tulcan, Parohia Arad-Centru, Zaharia Iova, Parohia Arad-Șega II, dr. Vasile Pop, Parohia Arad-Bujac și alții.

Conferința preoților din Protopopiatul Ineu

Marți, 9 octombrie, ziua pomenirii Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, a avut loc conferința preoților din Protopopiatul Ineu. Întrunirea a debutat cu slujba de Te Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, protopopul Moise Nica a rostit cuvântul introductiv, salutând prezența în plenul conferinței a părintelui Traian Micoroi – consilier bisericesc, delegatul lui IPS Timotei. Tema conferinței a fost susținută de către preotul Petre Ursulescu de la Parohia Seleuș, o prelegere bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte legate de: sănătatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, pastorația bolnavilor, pastorația cadrelor medicale, lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Părinții co-referenți Dan Turean, Parohia Ineu I; Cristian Ardelean, Parohia Ineu II; Marius Lucaciu, Parohia Minișel, și Felician Crăciun, Sectorul Social-misionar Ineu, au evidențiat, între altele, diferențe între medicina creștină și cea laică în ceea ce privește noțiunea de sănătate, cea laică definind sănătatea ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mental și social, corelată cu absența bolii, în timp ce medicina creștină urmărește sănătatea trupului, sănătatea sufletului și relația armonioasă dintre trup și suflet. Taina Sfântului Maslu este actul sacramental, restaurator și unificator care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc, aceasta întrucât, pentru Biserică și teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală.

Conferința preoților din Protopopiatul Lipova

Miercuri, 10 octombrie, a fost conferință la Protopopiatul Lipova, prezidată de IPS Timotei. Înalt Preasfinția Sa, însoțit de pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, a asistat și la slujba de Te Deum oficiată în biserica-monument istoric a Parohiei Lipova. În deschiderea conferinței a fost întâmpinat cu un cuvânt de bun-venit de către părintele Crinel Onea, protopopul locului. În cuvântul adresat preoților, chiriarhul a făcut referiri la tematica conferinței, la valoarea și importanța slujirii – diaconatul laic, mai ales când este îndreptat spre bolnavi, bătrâni, familii defavorizate. De asemenea, a îndrumat spre datoria cunoașterii prevederilor statutare și regulamentare bisericești, a hotărârilor Sfântului Sinod și a organismelor eparhiale în domeniul asistenței social-filantropice și medicale, la cooperarea instituțiilor bisericești de asistență socială și medicală cu instituții de stat și organisme neguvernamentale specializate. Referentul principal, părintele Raul Moț de la Parohia Baia, în mod documentat, a atins întreaga problematică prevăzută în planul conferinței, iar preoții co-referenți Romulus Francescu, Parohia Toc, Cosmin Corîci, Parohia Odvoș, și Victor Bocancios, Parohia Ususău, au evidențiat aspecte practice ale slujirii și activității pastoral-caritative ale Bisericii.

Conferința preoților din Protopopiatul Sebiș

În acest protopopiat conferința preoțească a avut loc joi, 11 octombrie, în biserica Parohiei Sebiș I, fiind prezidată de către părintele Teodor Faur, consilier economic, ca delegat chiriarhal. Protopopul locului, Beni Ioja, a prezentat tematica lucrărilor și a rugat să fie transmise Înalt Preasfințitului Timotei, care în urmă cu puține zile a efectuat o vizită canonică în protopopiat, iar peste puțin timp va fi din nou prezent aici, la sfințirea unor lucrări, întâlnindu-se astfel cu preoții locului, asigurarea respectului și dragostei fiești. Referatul principal al conferinței a fost susținut de preotul Ciprian Lușcă de la Parohia Zimbru, iar co-referenți au fost preoții Ioan Dașcău, Parohia Almaș, Ștefăniță Muț, Parohia Avram Iancu, și Gheorghe Ancăș, Parohia Vârfurile. Au fost completați în prezentările făcute de către preoții Dorel Moț, Parohia Gurahonț, Andrei Dârbaș, Parohia Bonțești, Tuțu Petcuț, Parohia Secaci. Ca și în celelalte protopopiate, și la Sebiș, tema conferinței, dezbătută cu mult interes, a adus informație utilă, a scos în evidență activități cu rezultate demne de urmat.

Comentarii Facebook


Știri recente