Conferința preoților din Cercul pastoral nr. 3 al Protoieriei II Capitală

Problematica îndreptării calendarului și a sărbătoririi Paștelui a fost abordată ieri de către preoții Cercului pastoral nr. 3 al Protoieriei II Capitală, întruniți în biserica Parohiei Balta Albă. Tema conferinței s-a intitulat „Calendarul și Paștele creștin” și a fost susținută de părintele paroh Vasile-Cristian Niță, informează „Ziarul Lumina”.

Preoții din Cercul pastoral nr. 3 al Protoieriei II Capitală s-au întâlnit ieri, 13 decembrie, în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Corneliu Sutașul” – Balta Albă, pentru a căuta răspunsuri la întrebările tot mai frecvente ale credincioșilor referitoare la îndreptarea calendarului și la sărbătorirea Paștelui. Dezbaterea a avut ca punct de plecare nedumeririle enoriașilor legate de coincidența sărbătoririi în aceeași zi a Paștelui de către ortodocși și romano-catolici. „Anul acesta, creștinii au sărbătorit Paștele la aceeași dată, 4 aprilie. În anul 2011, 24 aprilie va fi, de asemenea, pentru toți zi de sărbătorire a Sfintelor Paști. Dacă Paștele ortodocșilor și al celorlalți creștini coincide o dată la aproximativ 3-4 ani, sărbătorirea comună în doi ani consecutivi însă este extrem de rară. Faptul că cea mai importantă sărbătoare se celebrează la date diferite responsabilizează Biserica, în direcția formulării unor soluții optime. Prin urmare, Biserica Ortodoxă socotește important să readucă în discuție dilemele calendarului, mai ales că acest subiect revine, din ce în ce mai frecvent, în conștiința credincioșilor noștri”, a spus părintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Părintele paroh Vasile-Cristian Niță a arătat că problema nu are caracter de noutate pentru Biserica noastră, deoarece a fost supusă dezbaterilor de nenumărate ori, mai ales după Conferința panortodoxă din 1924 de la Constantinopol și după Conferinta panortodoxă de la Moscova din 1948.

„Pentru a nu se rupe unitatea Bisericii Ortodoxe, întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe, întruniți în Conferința panortodoxă de la Moscova din 1948, au hotărât ca, pentru menținerea și întărirea Ortodoxiei, toate Bisericile să prăznuiască Paștile la aceeași dată, în zi de duminică, dar nu odată cu Paștile evreilor, socotindu-se că Pascalia alexandrină satisface întru totul această cerință a Bisericii. Astfel, s-a stabilit, în acea conferință, ca toate Bisericile Ortodoxe să serbeze Paștile numai după Pascalia veche, până când toate Bisericile Ortodoxe surori vor adopta calendarul iulian îndreptat, iar cu privire la sărbătorile stabile, fiecare Biserică autocefală să se folosească de calendarul pe care îl are. Hotărârile Conferinței de la Moscova, înțelese corect, puteau constitui baza pentru soluționarea problemei și ‘schismei stiliste’ în toată Ortodoxia, prin revenirea fraților în sânul Bisericii, dar aceste hotărâri n-au fost acceptate de ‘stiliști”, a spus părintele Vasile-Cristian Niță.

Referiri istorice la calcularea timpului

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate principalele referiri istorice și scripturistice asupra datei Paștelui, a fost arătată diferența dintre Paștele creștin și cel iudaic, au fost identificate tipurile de calendar și a fost subliniată necesitatea universală a calendarului. ‘La Sinodul I Ecumenic din anul 325 de la Niceea s-a discutat, pe lângă abordările doctrinare și hotărârile normative pentru credință, și problema calendarului, privitor la stabilirea datei sărbătoririi sfintelor Paști. Formularea Sinodului a fost următoarea: ‘Toți creștinii vor sărbători Paștile în aceeași zi: prima duminică după lună plină, care urmează echinocțiului de primăvară’. Sinodul din Niceea a dat Bisericii un model simplu și clar pentru a defini data sărbătorii Paștelui, sprijinindu-se pe ceasul lui Dumnezeu, care este Creația. Între timp, au apărut și alte mijloace de calculare a timpului mântuirii, însă orice mijloc sofisticat nu trebuie să facă altceva decât să alinieze calculul uman la creația lui Dumnezeu, care este perfectă’, a spus părintele Vasile-Cristian Niță.

La final, părintele paroh a evidențiat necesitatea abordării catehetice a subiectului, de către preoți și teologi, în conformitate cu prescripțiile Sfinților Părinți niceeni, care îndemnau ‘ca toți creștinii să sărbătorească Paștile la aceeași dată’. Părintele paroh a spus că acest lucru este posibil dacă avem în vedere marea milostivire a lui Dumnezeu, care ne-a arătat că, anul acesta și anul viitor, se poate ca toți creștinii să sărbătorească Paștile în același timp, în ciuda inexactităților de calcul.

Comentarii Facebook


Știri recente