Conferință preoțească semestrială în protopopiatul Tulcea

În Episcopia Tulcii s-au desfășurat astăzi, 12 iunie 2012, lucrările conferinței preoțești semestriale la care au participat preoții din protopopiatul Tulcea, după cum ne-a precizat Arhid. Vasile Iulian.

Tema acestei conferințe a fost cea stabilită de către Sf. Sinod și anume, ,,Taina Sf. Maslu”, în cadrul ,,Anului omagial al Tainei Sf. Maslu și a îngrijirii bolnavilor”.

Cei doi preoți conferențiari au prezentat pe larg temeiurile biblico-patristice și istorice ale Tainei Sf. Maslu, semnificația teologică și existențială a ei, precum și aspecte liturgice ale săvârșirii acesteia.

Luările de cuvânt au evidențiat importanța deosebită a acestei Sf. Taine în viața de credință, lumină și har a Bisericii precum și implicațiile ei în conștiința credincioșilor.

S-a evidențiat faptul că Taina Sf. Maslu are un caracter eclezial și comunitar și că prin ea se împărtășește credincioșilor harul tămăduitor izvorât din lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos.

La sfârșitul conferinței a fost prezentată și lucrarea teologului sibian Dr. Emanuel Tăvală cu titlul: ,,Nicolae-Nifon Bălășescu – între călugărul chirovag și luceafărul rătăcitor”, apărută recent în editura Episcopiei Tulcii și închinată acestui reputat teolog, pedagog, literat și monah, deșteptător cultural al românilor dobrogeni.

În zilele următoare vor avea loc conferințe preoțești semestriale și în protopopiatele Niculițel și Babadag.

Comentarii Facebook


Știri recente