Conferință preoțească la Alba Iulia

La Alba Iulia a avut loc prima sesiune din acest an a conferințelor preoțești, în prezența Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, cu tema „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”. Conferințele preoțești au debutat în Arhiepiscopia Alba Iuliei pe 14 iunie 2011, la Târgu-Mureș; au avut loc apoi la Sighișoara, Târnăveni și Alba Iulia, și continuă la Aiud (22 iunie), Sebeș (23 iunie), Câmpeni (27 iunie), Blaj (28 iunie), Luduș (30 iunie) și Reghin (1 iulie), informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

La Biserica ‘Buna Vestire’ – Centru din Alba Iulia, luni, 20 iunie, s-a oficiat un Te Deum, apoi, la sediul protopopiatului ortodox din Alba Iulia au avut loc lucrările propriu-zise. În deschidere, pr. protopop Niculiță Pascu i-a urat bun venit noului Arhiepiscop la Alba Iulia și l-a încredințat, în numele preoților prezenți, de dragostea fiiască și de ascultare, condiții esențiale pentru o bună reușită pastorală și i-a prezentat pe cei 96 de preoți din protopopiat, subliniind, pentru fiecare, câteva trăsături duhovnicești sau pastorale.

Conferința a fost susținută de pr. lect. dr. Jan Nicolae, care și-a intitulat referatul ‘Veșmântul și cununile slavei’, expresie luată din tradiția siriacă, unde se spune că Hristos, la botez, și-a lăsat veșmântul Său de slavă, astfel încât cei care se botează în Hristos să se îmbrace în acest veșmânt al slavei. Părintele Jan și-a întemeiat discursul pe textele Sfinților Părinți, dar și ale teologilor contemporani, evidențiind faptul că botezul îl introduce pe om în Taina lui Hristos, istoria mântuirii devenind propria lui istorie, iar Taina Cununiei este încununarea soțului prin soție și a soției prin soț, în Hristos și în Biserică. Pr. Jan Nicolae a subliniat legătura firească dintre Botez și Liturghie și dintre Cununie și Liturghie, acestea fiind, mai bine de 1.700 de ani, legate în cadrul unei singure slujbe. Părintele Jan a încheiat conferința într-un duh proverbial românesc: ‘Cel care botează cutează, iar cel care cunună se-mbună. Să ne dea și nouă Dumnezeu cutezanța catehetică cea bună și buna-mbunare’. Au urmat intervenții ale preoților care au subliniat aspecte practice legate de botez și cununie: problema nașilor, a dispenselor la timp oprit sau de confesiune, necesitatea actualizării limbajului liturgic ș.a.

Botezul, noblețea care ne obligă

La final, IPS Irineu a rostit un cuvânt despre actualitatea temei și despre chemarea preoților de a fi împreună-lucrători cu Hristos: ‘Este o temă de acută actualitate: prin botez devenim fii adoptivi ai lui Dumnezeu, devenim mădulare ale Bisericii, primim calitatea de cetățeni ai Împărăției celei veșnice și de fii ai Învierii. Este o mare noblețe, care ne obligă. Suntem datori să ne validăm de-a lungul vieții noastre ca făptură nouă. Și dacă fiecare creștin, aparținând Bisericii, este făptură nouă, atunci se înnobilează corpul eclesial, Trupul tainic al lui Hristos. Taina Cununiei este taină mare ‘în Hristos și în Biserică’, este un așezământ nupțial care a fost instituit de către Dumnezeu în Rai și a fost ridicat la rangul de Taină prin participarea Domnului Hristos la nunta din Cana Galileii’. Astfel, ‘dacă fiecare familie este sănătoasă, pe linia binelui moral, ancorată în Hristos și în Biserică, ce bine ar putea să arate Trupul lui Hristos, în integritatea lui. Dar astăzi Biserica este rănită, însângerată și căzută la pământ, din cauza multor metehne și slăbiciuni atât personale, cât și familiale. Iar menirea noastră, ca preoți, este să fim împreună-lucrători cu Hristos la zidirea Trupului tainic, începând cu pastorația individuală și continuând cu pastorația în familie’. ‘Preoții sunt ‘megafoanele iubirii lui Hristos’. Fără preoți nu se poate continua lucrarea de mântuire’, a mai arătat IPS Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente