Conferință preoțească în Episcopia Oradiei

În Episcopia Oradiei s-a desfășurat, joi, 5 iunie, la Catedrala episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, Conferința preoțească pastoral-misionară semestrială de primăvară, sub genericul: „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)”, informează „Ziarul Lumina”.

Conferința, prezidată de Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a reunit pe toți preoții parohi și slujitori, preoții misionari și de caritate, din cuprinsul celor patru protopopiate ale eparhiei, pe toți stareții și egumenii de la așezămintele monahale din Episcopia Oradiei, pe cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” și de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, precum și pe toate cadrele didactice care predau disciplina religie ortodoxă în școlile din județul Bihor.

La Catedrala episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, cu binecuvântarea și în prezența PS Sofronie, un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, format din arhim. Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, Dorel Octavian Rus, protopopul Oradiei, Ioan Balint, protopopul Beiușului, Ioan Șugar, protopopul Marghitei, Vasile Popa, protopopul Tincăi, arhid. Nicolae Alin Herlea și arhid. Ștefan Lakatos, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de slujba de Te Deum.

Euharistia, taina comuniunii

Referatul conferinței a fost susținut de pr. lect. univ. dr. Emil Cioară, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, cu tema „Sfânta Spovedanie și Euharistia – lucrări sacramentale ale Bisericii și mijloace spirituale de vindecare și sfințire a vieții credincioșilor”.

În cadrul conferinței, părintele profesor a subliniat faptul că încorporarea oamenilor în Hristos Domnul și calitatea de creștini a acestora, precum și creșterea lor în Hristos, ca mădulare vii ale Trupului Său, se realizează doar prin Sfintele Taine ale Bisericii, prin care creștinii renasc la viața spirituală, devenind, din fii ai trupului, fii ai Împărăției.

Sfânta Taină a Spovedaniei este taina prin care credinciosul, prin puterea Duhului Sfânt, în urma mărturisirii păcatelor în fața duhovnicului, primește iertarea păcatelor săvârșite după Botez, refăcând comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Prin Taina Spovedaniei se reînnoiește Botezul, unii dintre Sfinții Părinți ai Bisericii numind această taină „botezul lacrimilor”. Taina Spovedaniei este indispensabilă creștinului, ea fiind, pe lângă cele trei taine de inițiere, cheia deschiderii cerului și asigurarea câștigării Împărăției celei veșnice.

Despre Sfânta Împărtășanie, părintele prodecan a arătat că, așa cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfânta Taină a Euharistiei este „Taina Tainelor”. Sfinții Părinți afirmă că Biserica este acolo unde se săvârșește Euharistia, de aceea este numită și „Taină a comuniunii”, pentru că Euharistia stabilește comuniunea în cele două sensuri, respectiv cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, și cu ceilalți credincioși. Tot Sfinții Părinți văd în Euharistie „leacul nemuririi” sau „remediul prin excelență care vindecă toate relele legate de păcat”. Împărtășirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos rămâne, pentru fiecare credincios în parte, ținta sau scopul pregătirii sale duhovnicești, șansa vieții sale de a fi invitat la masa cea cerească a Împărăției lui Dumnezeu.

Teme de actualitate

La final, PS Episcop Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare întregii asistențe și a felicitat pe pr. lect. univ. dr. Emil Cioară pentru pregătirea și prezentarea referatului, subliniind importanța întâlnirii din cadrul conferinței:

„Conferința pastoral-misionară de primăvară din acest an, 2014, Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, este o ocazie binecuvântată pentru toți preoții de mir și din cinul monahal din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei de a-și înnoi toate cunoștințele pe care le-au acumulat în cursul anilor de formare teologică și, apoi, pe parcursul formării profesionale continue, în timpul dobândirii experienței de slujire la sfintele altare și în legătură directă cu credincioșii, în privința a tot ceea ce înseamnă Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)”. De asemenea, ierarhul a arătat că evenimentul „este un prilej foarte potrivit, pentru întreaga preoțime din Eparhia Oradiei de a se întâlni și a-și împărtăși experiențele din câmpul pastoral-misionar, în special cele legate de Sfânta Spovedanie și de Sfânta Împărtășanie, probleme și teme atât de importante în contextul societății contemporane, dar mai ales pentru noi, cei din Episcopia Oradiei, care trăim într-un mediu multicultural și pluriconfesional și unde mărturisirea credinței ortodoxe și trăirea ei, punerea în practică a valorilor Ortodoxiei, este foarte importantă”.

Comentarii Facebook


Știri recente