Conferința preoțească a Protopopiatului pentru Estul Canadei la Toronto

Preoții din Protopopiatul pentru Estul Canadei s-au întâlnit Vineri și sâmbătă, 11-12 mai 2012, la parohia Sf. Dumitru/Sf. Trei Ierarhi din Toronto. Împreună cu IPS Arhiepiscop Nicolae și PS Episcop Vicar Ioan Casian, preoții au discutat problemele curente pastoral-misionare și administrative ale parohiilor.

După aprobarea Agendei și a Procesului Verbal de la precedenta Conferință preoțească, Părintele Daniel Sandu, de la parohia Sf. Gheorghe din Brossard (Montreal), Quebec, a prezentat tema „Îngrijirea bolnavilor în Biserica Ortodoxă”. Bazată scripturistic și patristic, prezentarea a urmărit relația sănătate – boală, grija deosebită a preotului pentru cei aflați în suferință, mijloacele pastorale de însoțire a bolnavului și familiei acestuia. Ziua de vineri s-a încheiat cu slujba Sf. Maslu oficiată de către cei doi ierarhi înconjurați de un sobor de 19 preoți.

Sâmbătă dimineața, după cum ne informează romarch.org, conferința preoțească a continuat cu prezentarea temei „Taina Sf. Maslu” de către P.C. Traian Petre, preot ajutător la aceeași parohie, Sf. Gheorghe din Brossard (Montreal). Părintele Traian a urmărit istoricul tainei, fundamentarea ei teologică, descrirea ritualului într-o prezentare concisă și foarte atractivă. Nu au lipsit nici comparațiile cu ritualul din alte Biserici creștine, motiv de interesante discuții.

Următorul punct al ordinii de zi a fost discutarea și finalizarea proiectului început în anul 2011 privind publicarea unor broșuri și pliante despre sfintele taine a Spovedaniei, Botezului și Cununiei. Alcătuite de Comisia de Educație a Adulților, sub îndrumarea PS Episcop Vicar Ioan Casian, aceste materiale au un rol catehetic, atât pentru pregătirea credincioșilor pentru primirea acestor taine, cât și pentru explicarea acestor taine (Botez și Cununie) ne-ortodocșilor.

S-a trecut apoi la discutarea problemelor administrative ale Arhiepiscopiei și parohiilor. A fost reamintită necesitatea completării rapoartelor anuale și trimiterea lor la Centrul Eparhial de la Chicago, împreună cu un inventar la zi al bunurilor parohiei. Un alt proiect important discutat a fost Monografia Arhiepiscopiei, lucrare ce trebuie finalizată până la Congresul bi-anual. S-a discutat și despre stadiul dialogului cu Episcopia Ortodoxă Română din America, exprimîndu-se speranța că la Congresul Arhiepiscopiei de la sfârșitul lunii iunie de la Montreal va exista un raport exact privind acest dialog. S-a stabilit data viitoarei conferințe preoțești, 10-11 mai 2013 la parohia Sf. Ștefan cel Mare din Oshawa, Ontario. IPS Arhiepiscop Nicolae a mulțumit P.C. Protopop George Chișcă, Părintelui Viorel Tencaliuc, gazda conferinței și tuturor preoților pentru prezență și implicarea în organizarea acestei întâlniri.

Duminică 13 mai, cei doi ierarhi au slujit Sf. Liturghie în aceeași parohie cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondare. La momentul predicii și, mai apoi la masa festivă, IPS Arhiepiscop Nicolae i-a felicitat pe părintele paroh, Pr. Viorel Tencaliuc și credincioșii parohiei pentru cei 10 ani de slujire și i-a îndemnat să continue lucrarea de creștere a parohiei și de construcție a unui locaș de închinare.

Comentarii Facebook


Știri recente