Conferință culturală în Protoieria III Capitală

Protoieria III Capitală, în parteneriat cu Centrul de cercetări științifice interdisciplinare ‘Dumitru Stăniloae’ al Universității ‘Valahia’ din Târgoviște și Fundația ecumenică ‘Pro Axe Mundi’, a organizat ieri, 22 noiembrie 2011, o conferință culturală, în care a fost evocată personalitatea lui Dimitrie Cantemir.

Protoieria III Capitală nu se află la primul eveniment cultural de asemenea anvergură. Alte conferințe au fost dedicate Mănăstirii Văcărești, așezămintelor brâncovenești sau personalității lui Constantin Noica. Ieri, manifestarea culturală a fost închinată lui Dimitrie Cantemir, savant de dimensiune europeană, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la plecarea din domnie. Au fost prezentate diferite aspecte ale personalității lui Dimitrie Cantemir de către profesori conferențiari de la mai multe centre universitare sau de cercetări. Primul referențiar, Radu Ștefan Vergatti, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, a prezentat referatul ‘Familia și formația lui Dimitrie Cantemir’, în care a reliefat importanța deosebită pe care a acordat-o Constantin Cantemir instruirii celor doi fii, Dimitrie și Antioh. În continuare, Heliana Munteanu, conf. univ. dr. la Universitatea ‘Valahia’ din Târgoviște, a vorbit despre implicațiile unei perspective sistemice în studierea scrierilor muzicale ale lui Dimitrie Cantemir. În acest studiu, Heliana Munteanu a arătat că o asemenea personalitate se înscrie perfect pe profilul mental al românului și rămâne ca noi, toți ceilalți, să dovedim că putem corespunde acestui profil. Au mai conferențiat: profesorul Virgil Teodorescu, membru în Comitetul de coordonare al Comisiei pentru istoria orașelor din cadrul Academiei Române, pe tema ‘Cinstirea lui Dimitrie Cantemir în anul 1935. Un pilduitor exemplu de demnitate națională și călăuzitor pentru generațiile veacului XXI’ (în 1935 au fost aduse în țară osemintele lui Dimitrie Cantemir), și Gabriel Mihăilescu, conf. univ. dr. la Universitatea București, Departamentul literatură, pe tema ‘Literatura și credința în opera lui Dimitrie Cantemir’.

‘Am încercat să evocăm personalitatea lui Dimitrie Cantemir, un domnitor simbol al neamului românesc, pentru că prin el putem recupera istoria. De aceea am încercat și noi astăzi să ne aducem aminte de ceea ce a fost ieri, pentru a ști ce anume să facem mâine. Cantemir a fost o figură de dimensiune europeană, în ceea ce privește cultura, politica, spiritul vremii. Deși a domnit foarte puțin, 214 zile, el a rămas cel mai edificator domnitor în ceea ce privește cultura românească și cea europeană. Dacă nu știm să ne aducem aminte de trecut, nu vom ști să facem pași pentru viitor, de aceea, din când în când, la asemenea comemorări să avem puțină conștiință, să ne așezăm istoria pentru ca urmașii urmașilor noștri să înțeleagă că fără istorie, fără trecut nu putem clădi viitorul’, a precizat prof. univ. dr. Gheorghe F. Anghelescu.

‘Am pus la sufletul preoților această temă, nu pentru că nu ar ști, ci pentru a le aduce la cunoștință lucruri inedite despre Dimitrie Cantemir, mare om de cultură, care a apărat Ortodoxia în fața învățăturii papistașe și a tuturor ereziilor. El a scris despre cultul Maicii Domnului, al sfintelor moaște și cunoștea cu multă acrivie doctrina Bisericii noastre. Iată cine a fost Dimitrie Cantemir, personalitate pe care cultura universală o păstrează pe frontispiciul Universității de la Sorbona’, a mărturisit părintele protoiereu Dinu Pompiliu după cum ne informează Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente