Conferință cu participare internațională la Alba Iulia

În perioada 29-30 octombrie 2010 se desfășoară la Alba Iulia conferința națională cu participare internațională ‘Educația din perspectiva valorilor’, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

Manifestarea științifică de nivel academic este asumată în premieră națională de către instituții de învățământ superior din domeniul științelor educației și al teologiei, din țară și din străinătate, respectiv de Catedra de pedagogie, psihologie și didactică și de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic ale Universității ‘1 Decembrie 1918’ Alba Iulia, în colaborare cu Facultatea de Teologie a Academiei de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova.

Conferința beneficiază de sprijinul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, al Inspectoratului Școlar al județului Alba și al Consiliului Județean Alba.

Criza majoră la nivel axiologic pe care o înregistrează actualmente omenirea, principala cauză a crizei economico-financiare pe care o parcurgem, reclamă o dezbatere serioasă și amplă a elementelor constitutive ale necesarei reconstrucții valorice. Complexitatea evidentă a unui atare demers și preocuparea constantă a mediului academic românesc în vederea identificării și implementării de soluții viabile pentru recuperarea și integrarea valorilor românești, culturale și sociale, în reconstrucția educației și societății, impun organizarea conferinței, care să faciliteze valorificarea rezultatelor cercetărilor și deschiderea de noi căi de cercetare și analiză.

Cercetări recente în domeniul educațional

Conferința ‘Educația din perspectiva valorilor’ își propune să ofere un cadru de prezentare și dezbatere a cercetărilor realizate de cadre didactice din învățământul universitar și de cercetători din institute specializate în cercetări din domeniul educațional și din mediul cultural, pe un set de direcții-cadru precum: curente noi în educație, educația în societatea modernă, educația religioasă, educația morală, cercetări experimentale, cercetări constatative, cercetări istorice, cu scopul recuperării și valorificării în domeniul educațional. Obiectivele conferinței au în vedere publicarea celor mai noi cercetări realizate pe direcțiile amintite anterior, oferirea unui cadru academic de dezbatere a investigațiilor realizate de către cadrele didactice și cercetătorii invitați, cunoașterea particularităților regionale cu impact asupra mediului educațional și implicit asupra celui cultural și social, facilitarea unui necesar schimb de experiență cu cercetători din străinătate, în special din Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Elveția, Anglia și Scoția.

Participanți de renume în domeniul educației

La conferință participă profesori din mediul universitar, cercetători din institute de specialitate, economiști, istorici, filologi, muzicieni și arhitecți, preocupați de impactul artelor asupra rezultatelor educației, realizată la început de secol XXI, cadre didactice din învățământul preuniversitar, preocupate de realizarea de cercetări pe direcțiile propuse de conferință și de integrarea în activitatea curentă a cercetărilor prezentate, doctoranzi, masteranzi și studenți.

Principalele rezultate așteptate privesc teme precum identificarea elementelor-cheie, cu valențe pozitive și negative, implicate în actualul dialog dintre societate și educație, cultură și persoană, valori și comunitate; identificarea unor modele de lucru, astfel încât să fie sprijinită transmiterea reciprocă și valorificarea în context multidisciplinar a rezultatelor cercetărilor întreprinse; o mai bună cunoaștere a cercetătorilor și institutelor, preocupate de realizarea de investigații relevante din punct de vedere educațional, cultural și social; definirea de noi direcții de cercetare, prin care educația modernă să ofere instrumente de cercetare unor domenii precum arta muzicală, științele filologice, istoria, științele economice, artele vizuale, biologia, teologia, prezente cu lucrări în cele două tomuri ale conferinței, cu impact ulterior atât în educație, cât și în diferite domenii ale științei și artei.

În cele două tomuri ale conferinței sunt publicate 92 de lucrări, ale unor cercetători din țară și din străinătate, conform celor precizate de președintele comitetului de organizare, lect. univ. dr. pr. Dorin Opriș, de la Catedra de Pedagogie, Psihologie și Didactică, Universitatea ‘1 Decembrie 1918’, Alba Iulia.

Comentarii Facebook


Știri recente