Concurs ocupare post secretar sef la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Iasi

Universitatea ‘Al. I. Cuza’ Iasi, Facultatea de Teologie Ortodoxa ‘Dumitru Staniloae’, organizeaza un concurs, in data de 18 mai a.c., orele 12.00, pentru ocuparea postului de secretar sef cu studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga. Cerintele postului:

* Studii superioare: licentiat in Teologie Ortodoxa;

* Sa cunoasca legislatia si regulamentele specifice invatamantului superior;

* Sa posede cunostinte de utilizare a calculatorului (Word, Excel);

* Sa posede capacitati de comunicare si relationare cu publicul;

* Experienta in munca de secretariat poate constitui un avantaj.

Bibliografie:

1. Legea 84/1995 – a Invatamantului – capitolul ‘Invatamantul superior’;

2. Regulamentul privind desfasurarea activitatii didactice – studii de licenta Bologna;

3. Regulamentul privind desfasurarea activitatii didactice – pentru anii 3 – 5;

4. Regulamentul privind desfasurarea activitatii didactice – studii postuniversitare;

5. Regulamentul institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi;

6. Regulamentul actelor de studii.

Concursul va consta in urmatoarele probe:

* Proba scrisa: 40%;

* Proba practica – calculator: 20%;

* Interviu: 40%.

Dosarele de candidatura se vor depune la Serviciul Resurse Umane, pana la data de 16 mai 2007 si vor cuprinde:

* cerere adresata domnului Rector al Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi privind participarea la concurs;

* binecuvantarea ierarhului locului;

* copii dupa actul/actele de studii (diploma de licenta);

* copie dupa buletinul sau cartea de identitate;

* curriculum vitae;

* scrisoare de motivatie.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane, tel: 201319.

Comentarii Facebook


Știri recente