Concurs de traducere a textelor patristice, la Facultatea de Teologie din București

Catedra de Limbi clasice a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (foto) organizează sâmbătă, 9 mai 2009, Concursul „Dumitru Fecioru”, de traducere a textului patristic. Competiția cuprinde două secțiuni: traducere de text patristic grecesc și traducere de text patristic latin. Concursul se adresează tuturor studenților Facultății de Teologie, de la toate specializările, atât de la nivel de Licență, cât și de la Master. Numărul participanților nu va depăși 20 de studenți, pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

Concursul constă din traducerea, în limba română literară, a unui fragment de text patristic de cel mult 2/3 (două treimi) pagină A4, ales în mod aleatoriu dintr-o ediție critică modernă (SC, Corpus Christianorum, CSEL), dar urmărindu-se, totodată, coerența și unitatea logică a fragmentului. Înscrierea se face printr-o cerere scrisă, adresată șefului de catedră. Secretarul de catedră va ține evidența celor înscriși. Cererea scrisă (tip) va cuprinde și datele de contact ale participanților. Studenții se pot înscrie la ambele secțiuni ale concursului.

În cazul în care la concurs se înscriu mai mult de 20 de studenți pentru fiecare secțiune, se va organiza o preselecție, pe data de 28 aprilie (marți), pentru a alege un maxim de 20 de studenți pentru concursul din data de 9 mai. Comisia coordonatoare a acestui eveniment, condusă de domnul lect. dr. Ovidiu Pop, având alături câte doi corectori pentru fiecare secțiune a concursului, are atribuțiile de a delimita corpusul de texte, precum și edițiile din care se va extrage fragmentul de tradus; de a formula subiectele (respectiv de a alege textele de tradus) pentru concurs; de a supraveghea buna desfășurare a concursului; de a evalua lucrările participanților; de informare a studenților. În ziua concursului, cu cel puțin o oră înainte de anunțarea subiectelor, Comisia va alege un fragment din corpusul de texte delimitat. În funcție de dificultatea textului, comisia va stabili un barem pentru evaluare.

Rezultatele se afișează în termen de maximum o săptămână de la data concursului, adică până la data de 16 mai 2009. Vor fi acordate și premii. Premiile I, II și III vor fi delimitate atât de clasificarea generală, cât și de un anumit nivel al notei obținute, după cum urmează: premiul I (peste 9,50) – 500 de lei, premiul al II-lea (9,00-9,50) – 300 de lei; premiul al III-lea (8,50-9,00) – 200 de lei. Toți studenții vor primi un certificat de participare, iar cei premiați vor primi și o diplomă, indicând premiul obținut.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente