Concluziile și recomandările seminarului național „Biserica și societatea”, de la Sighișoara

În perioada 12 – 14 martie 2009, la Sighișoara, s-a desfășurat seminarul național cu tema: „Biserica și Societatea” în care s-au discutat două subiecte importante pentru viața Bisericii: reînființarea spitalelor bisericești, și despre politica socială și marketingul social al Bisericilor creștine din România. Au participat teologi și medici din întreaga țară, reprezentați ai Patriarhiei Române, ai mitropoliilor ortodoxe și ai Arhiepiscopiei de Alba Iulia. Simpozionul a fost organizat de Fundația Konrad Adenauer din Germania în colaborare cu Asociația Medical Creștină Lukas Spital din Laslea, Asociația Filantropia Ortodoxă Sighișoara și Centrul Medical Creștin Social de Zi din Sighișoara.

În ultima zi a simpozionului participanții au formulat câteva concluzii și recomandări pe care vi le prezentăm mai jos:

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Discuțiile din cadrul acestui seminar, aflat la a doua ediție, s-au axat pe două direcții principale: așezămintele medico-sociale bisericești ca alternativă complementară la sistemul sanitar public, respectiv premisele misiunii sociale a Bisericilor în contextul actual.

Participanții la această reuniune, ierarhi și reprezentanți ai cultelor religioase, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai mediului academic, cadre medicale și persoane implicate în proiecte filantropice, în urma dezbaterilor au ajuns la următoarele concluzii și au formulat următoarele recomandări:

– Lucrarea socială și medicală desfășurată de cultele din România face parte din tradiția Bisericilor, tradiție care a fost reluată începând cu 1990. Această lucrare s-a dovedit a fi o soluție necesară pentru o societate care încă se mai află într-un proces dificil și incert de transformare.

– Tradiția implicării Bisericilor în activități filantropice nu este un fenomen singular, ci corespunde și experienței actuale pe plan european. Nu există un model de preluat în acest domeniu, ci doar o sumă de exemple care și-au dovedit în timp viabilitatea.

– Prin garantarea demnității umane ca valoare fundamentală și totodată prin felul în care statul se poziționează față de culte din punct de vedere constituțional s-a recunoscut cultelor religioase mai ales rolul de partener social și de factori ai păcii sociale, așa cum s-a menționat expres de altfel și în Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

– Complementar acestor realități normative, statul și cultele religioase au posibilitatea legală a încheierii unor parteneriate de interes comun. Există la ora actuală astfel de parteneriate care au în vedere incluziunea socială a categoriilor sociale defavorizate și asistența medicală și care se află în curs de derulare.

– Pentru a nu rămâne la stadiul de intenție, prevederile acestor Protocoale trebuie completate cu un nou cadru normativ care să dea posibilitatea atingerii obiectivelor propuse și asumate deopotrivă de stat și Biserici.

– Pornind de la experiența reușită a centrelor medicale și sociale deja existente, aflate în administrarea cultelor religioase, este nevoie de creșterea numărului lor și de garantarea accesului non-discriminatoriu la sursele de finanțare alocate sistemului de sănătate publică și protecție socială, la nivel central și local.

– Este vital ca accesul non-discriminatoriu să se refere la finanțare egală în condiții de standarde identice pentru același tip de servicii medicale și sociale.

– Protocoalele menționate creează un cadru în interiorul căruia statul și cultele acționează pentru îndeplinirea obiectivelor asumate și este necesar ca acest cadru să fie aplicat și respectat de o manieră unitară la toate nivelele de organizare administrativă.

– Drept recunoaștere a rolului cultelor în domeniul social, la nivel județean comisiile mixte de dialog social cuprind și reprezentanți ai cultelor, alături de cei ai autorităților publice centrale descentralizate și deconcentrate. Este nevoie ca aceste comisii să fie expresia concretă a principiului subsidiarității, să funcționeze efectiv și recomandările lor să fie puse în aplicare de autoritățile statului. Comisiile trebuie să fie încurajate să se aplece prioritar asupra proiectelor de asistență medico-socială, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor aflați în suferință trupească și sufletească.

Sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

Comentarii Facebook


Știri recente