Comuniunea și ajutorarea frățească – izvor de bucurie

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia Duminicii migranților români, 18 august 2013:

Duminica românilor migranți, care muncesc sau studiază în străinătate, este pentru noi prilej de a transmite, ca în fiecare an, un mesaj părintesc de binecuvântare tuturor credincioșilor ortodocși români din diaspora.

Criza economică actuală ne cheamă la mai multă comuniune frățească și ajutorare reciprocă, adică la mai multă unitate. Într-o lume aflată în proces de globalizare rapidă, oamenii caută în Biserică un reper major de speranță, de continuitate și de conservare a identității spirituale și culturale, etnice sau naționale.

În acest sens, prin lucrarea sa misionară în țară și în diaspora, Biserica Ortodoxă Română cultivă valorile și faptele bune născute din credință, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viața prezentă și ca speranță și pregustare a vieții veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi.

Drept mărturie concretă a comuniunii, cooperării și afirmării demnității noastre ortodoxe românești, cu bucurie vestim românilor ortodocși din diaspora că, în prima parte a anului 2013, au fost finalizate lucrările la fundația (infrastructura) Catedralei Mântuirii Neamului, aceste lucrări fiind susținute de mulți clerici și credincioși din țară și de unii credincioși ortodocși români din diaspora. Avem speranța că, împreună, vom reuși să continuăm lucrarea aceasta pentru a duce la bun sfârșit un proiect, care este în același timp o necesitate practică și un simbol al credinței și demnității poporului român profund religios.

Totodată, prin proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2013 ca An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, Biserica noastră îi prețuiește în mod deosebit pe Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena, ca promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii. Lumina credinței lor, a multor ctitorii și fapte creștine realizate de ei, a fost peste veacuri, și este și azi, un îndemn puternic pentru a iubi pe Hristos și Biserica Sa, dar și pentru a promova demnitatea persoanei umane și binele comun, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.

Felicităm pe toți ierarhii și pe toți slujitorii Sfintelor Altare din diaspora română pentru lucrarea lor pastorală și misionară, de păstrare și cultivare a credinței creștine ortodoxe, a spiritualității și identității românești. În acest sens, de mare valoare și necesitate este lucrarea lor spirituală și culturală cu o mulțime de copii și tineri români, mai ales în taberele de vacanță organizate anual în diaspora și în România, pentru a vorbi și simți românește.

Cu prilejul Duminicii românilor migranți, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să vă dăruiască tuturor, iubiți români viețuitori printre străini, sănătate și mântuire, pace și bucurie!

În mod deosebit, vă îndemnăm să cultivați credința și speranța, dragostea frățească și întrajutorarea, și să prețuiți spiritualitatea și tradițiile frumoase ale poporului român, oriunde v-ați afla!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente