Comuniune românească în vreme de criză economică

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu prilejul Duminicii românilor migranți, 21 august 2011:

Rostul principal al Duminicii migranților este de-a spori comuniunea și conlucrarea fraternă între românii care muncesc sau studiază departe de țară și cei rămași în România, precum și de-a promova o conviețuire armonioasă a imigranților români cu cetățenii din țările de adopție, mai ales acum când în multe locuri din lume criza economică și spirituală se manifestă prin tensiuni și revolte de stradă, care se pot transforma în conflicte interetnice și interreligioase. Pe de altă parte, Duminica aceasta este și chemarea adresată credincioșilor ortodocși români să-și intensifice și reafirme fidelitatea față de Biserica strămoșească, de credința ortodoxă și cultura spirituală românească, să cultive unitatea familiei conjugale într-o lume din ce în ce mai secularizată și individualistă. Ierarhii și preoții comunităților ortodoxe românești din diaspora contribuie foarte mult la păstrarea unității și identității naționale și confesionale a acestora, precum și la integrarea lor în țările gazdă. Din acest motiv ei merită mai mult sprijin din partea Bisericii și a Statului român, mai ales prin organizarea de programe comune dedicate familiilor acestor preoți, precum și copiilor și tinerilor români din afara granițelor țării noastre. Cu bucurie vestim românilor ortodocși care lucrează sau studiază în străinătate că un simbol nou al comuniunii, cooperării și demnității noastre ortodoxe românești devine acum construirea Catedralei Mântuirii Neamului, care, în picturile și mozaicurile sale, va include icoane de sfinți și chipuri are unor locașuri de cult reprezentative din toate provinciile românești și ale unor comunități românești din afara României.

Construirea acestei Catedrale noi este în același timp o necesitate practică și o lucrare simbolică în folosul poporului român din țară și din afara ei, ea realizându-se prin contribuția tuturor românilor ortodocși și a fiecăruia în parte.

Colecta deja începută în eparhiile Patriarhiei Române arată că mulți români ortodocși, deși acum sunt săraci material, sunt totuși bogați în credință și darnici în conlucrare oferind lunar darul lor edificator de zid și de suflet.

Lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului se desfășoară pe bază de licitație sau selecție și oferă locuri de muncă pentru oameni calificați în acest domeniu, iar fiecare bănuț este folosit cu mare atenție și responsabilitate. Noua Catedrală va avea în incinta ei cămine și cantine pentru pelerini, un centru social-cultural pentru tineri și adulți, un centru medical de diagnostic și tratament pentru pelerini săraci. Astfel lucrarea spirituală sau liturgică a Catedralei se va împleti cu lucrarea ei socială. În pofida unor atitudini tendențioase sau ostile din presă, construirea Catedralei Mântuirii Neamului este puternic susținută de poporul dreptcredincios, mai ales de clericii și credincioșii ortodocși români care au contribuit și la construirea altor biserici în ultimii 20 de ani. Aceștia reprezintă acum neamul de voievozi ctitori de locașuri sfinte, apărători ai credinței și ai culturii românești creștine, care construiesc biserici utile nu doar pentru ei înșiși, ci și pentru generațiile viitoare.

Drept recunoștință, Biserica noastră pomenește zilnic în rugăciunile ei pe cei care au zidit și ajutat biserici numindu-i „fericiții și pururea pomeniții ctitori”. De aceea, vă îndemnăm și pe dumneavoastră să vă adăugați lor ajutând la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, oferind un dar pentru eternitate, deoarece iubirea față de Biserică este arvuna vieții veșnice.

Totodată, vă îndemnăm să ajutați pe cei săraci, bolnavi și singuri, pe cei bătrâni, orfani și îndoliați din locurile natale românești, pentru că faptele bune devin izvor de bucurie și binecuvântare a vieții omului pe pământ și în ceruri.

Vă dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, un concediu sau o vacanță frumoasă și vă încredințăm de prețuirea și binecuvântarea noastră părintească.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente