Comunicatul final al Simpozionului internațional „Dumnezeu Tatăl și viața Preasfintei Treimi”

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, în colaborare cu Facultatea de Teologie Evanghelică din Tübingen, a organizat, în perioada 15-17 octombrie 2009, la Palatul Patriarhiei din București, Simpozionul internațional și interconfesional cu tema: „Dumnezeu Tatăl și viața Preasfintei Treimi”. La manifestare au participat profesori de teologie din România și din străinătate, printre aceștia din urmă numărându-se reprezentanți de seamă ai Universităților din Tübingen, Bamberg, Augsburg, Frankfurt, New York, Trondheim și Tesalonic.

În cadrul simpozionului au fost prezentate o serie de comunicări care au abordat tematica trinitară din perspective diferite, fiind evidențiate atât izvoarele biblice și patristice ale învățăturii trinitare, cât și dezvoltarea sa modernă, și mai ales faptul că Treimea constituie matricea întregii teologii creștine, fundament al credinței și al trăirii creștinului în Biserică. Abordarea catafatică și apofatică a Preasfintei Treimi, problematica persoanei și a relației, a perihorezei și a deoființimii, modalitățile relațiilor intratrinitare și consecințele lor iconomice, importanța precizării unui program social trinitar, precum și a unei ecologii trinitare – au fost teme pe larg dezbătute de participanții la simpozion. În același timp, au fost abordate și teme mai sensibile în plan ecumenic, cum ar fi problema lui Filioque sau raportul dintre imuabilitate și devenire în Dumnezeu. Un punct principal în cadrul prezentărilor și al discuțiilor l-a constituit, așa cum o arată și titlul simpozionului, problematica monarhiei Tatălui, intens dezbătută în teologia occidentală a ultimilor ani.

Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă plăcută și constructivă, de respect și deschidere reciprocă, de căutare comună și sinceră a Adevărului de viață făcător al Preasfintei Treimi. Participanții și-au exprimat recunoștința pentru ospitalitatea PF Părinte Patriarh Daniel, precum și dorința ca acest simpozion de la București, care este o continuare peste veacuri a conferințelor de la Klingenthal din anii 1978-1979 (la care au participat profesorul Jürgen Moltmann și părintele Dumitru Stăniloae), să marcheze un nou început al preocupărilor internaționale și ecumenice cu privire la învățătura despre Sfânta Treime.

Comunicările susținute în cadrul simpozionului vor fi reunite într-un volum ce va fi publicat în trei limbi: română, germană și engleză.

Comentarii Facebook


Știri recente