Comunicat: ‘Nu invidie sterilă, ci ajutorare efectivă’

NU INVIDIE STERILĂ, CI AJUTORARE EFECTIVĂ

După cum reiese din conținutul unor articole de opinie, se constată că unii oameni mici la suflet suferă de complexul salariilor mari ale ierarhilor ortodocși români; doar ale lor, nu și ale celor de alte confesiuni ale căror salarii, după cum se cunoaște, sunt egale cu cele ale ortodocșilor.

În semn de recunoaștere și apreciere a contribuției cultelor religioase la viața spirituală, culturală și socială a României, Statul roman acordă salarii conducătorilor Cultelor religioase din România, prin analogie cu cele ale demnitarilor de stat, fără ca aceste salarii să provină din veniturile parohiilor și mănăstirilor.

La prima vedere, salariile ierarhilor români sunt mai mari decât salariile preoților, care beneficiază nu doar de o contribuție de la bugetul de stat, ci și de ajutorul credincioșilor. În realitate, însă, salariile ierarhilor ortodocși români sunt modeste în raport cu cele ale ierarhilor din alte țări europene. De pildă, salariile ierarhilor români sunt la nivelul celor primite de către preoții de parohie în Grecia, iar salariul secretarului Patriarhiei Ecumenice (Turcia) este de 2 000 Eu/lună.

Așadar, adevărata problemă o reprezintă, de fapt, nu salariile ierarhilor, ci salariile mici ale preoților din parohiile sărace, unde contribuțiile credincioșilor sunt foarte modeste.

În ceea ce privește salariul Patriarhului României (8 000 lei), atât de invidiat în mod ridicol de către unii, precizăm faptul că, în primele două săptămâni ale fiecărei luni, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române oferă, fără publicitate și pretenție de recunoștință, o recompensă financiară unor oameni care muncesc mult și primesc puțin. În același timp, aproape în fiecare lună, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ajută financiar mânăstirea săracă din satul său natal, Dobrești, pe care a înființat-o și continuă să o susțină material, chiar dacă aceasta se află sub jurisdicția canonică a Arhiepiscopiei Timișoarei și, deci, nu este mănăstire-stavropighie patriarhală. Iar, întrucât, recent au început și lucrările de construire a bisericii acestei mănăstiri care, în acest moment, folosește drept locaș de cult biserica parohială a satului Dobrești, aproape toți banii Patriarhului vor fi daruiți acestei mănăstiri.

Cu alte cuvinte, Patriarhul României – asemenea și altor ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – nu adună, ci dăruiește bani. În același timp, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române întreprinde demersuri repetate pe lângă autoritățile de Stat pentru creșterea salariilor preoților și sprijinirea bisericilor și mănăstirilor care au lucrări de construcție, consolidare sau restaurare.

Considerăm necesară această lămurire pentru ca, atât unii laici ortodocși, cât și unii clerici să nu cadă pradă ispitei de a invidia și a judeca pe proprii lor arhipăstori. Soluția pentru rezolvarea problemei de fond este o susținere mai intensă și mai directă a parohiilor și mănăstirilor sărace, atât prin subvenții de la bugetul de Stat, cât și prin sponsorizări substanțiale și constante ale ortodocșilor cu suflet mare și cu inimă bună.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente