Comunicat de presa – Retrocedare pe vechile amplasamente

Urmare refuzului Prefecturii si Directiei silvice Neamt de a pune in aplicare Sentintele civile, irevocabile si executorii, nr. 22 si 23/9.01.2007 ale Judecatoriei Tg. Neamt si de a nu retroceda terenurile si imobilele aferente pe vechiul amplasament, dupa cum urmeaza:

– 4.478,74 ha padure in vatra Manastirii Neamt;

– 570 ha padure in vatra Manastirii Varatic;

– 540 ha padure in vatra Manastirii Agapia,

motivat de faptul ca Legea nr. 47/13.03.2007 ar interzice retrocedarea ariilor protejate cu vegetatie forestiera, refuz consemnat si de ziarele “Monitorul de Neamt” si “Evenimentul zilei” din 5 iunie 2007, informam mass-media si autoritatile statului ca aceasta motivatie este neintemeiata si nelegala, dupa cum vom explica mai jos:

1. Este adevarat ca art. 5 din Legea fondului funciar nr 18/1991 a fost completat prin Legea nr. 47/13.03.2007, dar aceasta completare nu se refera la interzicerea retrocedarii zonelor protejate. Redam mai jos textul Legii nr. 47/13.03.2007, text cu care a fost completat art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991: “Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatiile naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie, pentru lucrari de interes national”.

Textul de lege de mai sus nu se refera la faptul ca terenurile cu vegetatie forestiera – zone protejate – nu pot fi retrocedate, conform legilor fondului funciar, ci se refera la cu totul altceva, la interzicerea unor lucrari in domeniul public al statului, care nu poate fi dezafectat, desfiintat prin efectuarea unor lucrari de interes personal, ci numai cu titlu de exceptie, “pentru lucrari de interes national”.

Asadar, aceasta interpretare constituie spiritul Legii nr. 247/2005, intrucat, la restituire, Legea 247/2005 obliga autoritatile sa respecte vechiul amplasament chiar daca acesta este declarat arie naturala protejata cum este cazul nostru – Rezervatia de zimbri Neamt.

Aceasta obligatie este prevazuta de art. 2 (1)2 si 24 (1)1, (1)2 si (1)4 din Legea nr. 1/2000, modificata si completata cu Legea nr. 247/2005, care dispun:

– 2 (1)2: “In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente…”

– 24 (1)1: “Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente”.

– (1)2 “Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unitati – sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante – mana pentru productia de butasi, inscrise in catalogul national al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le pastra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate”.

– (1)4: “In cazul in care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate in grupa I functionala, conform prevederilor Legii nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa respecte destinatia acestora si sa permita lucrarile de interventie necesare…

Cu textele de lege de mai sus demonstram ca autoritatile publice din judetul Neamt (Prefectura si Directia silvica Neamt), din interese de grup, rea credinta si cu buna stiinta, incalca prevederile legale cu privire la retrocedarea terenurilor pe vechiul amplasament si nesocotesc autoritatea de lucru judecat a hotararilor judecatoresti irevocabile si executorii, punandu-se in situatia jenanta de a fi cercetate penal pentru infractiunea de neexecutare a hotararilor judecatoresti.

Oferirea unui alt amplasament pe raza altor comisii locale de fond funciar (Pipirig, Pietricani) este ilegala, inadmisibila si inacceptabila si nu exonereaza aceste autoritati de raspunderea penala prevazuta de art. 271 Cod penal. In acest sens, Parchetele de pe langa Curtea de Apel Bacau si Judecatoria Tg. Neamt trebuie sa inceapa urmarirea penala si sa traga la raspundere persoanele publice de mai sus, conform adreselor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti, nr. 10.418/2007 si nr. 10.570/2007. De altfel, dosarele penale de mai sus sunt deja in lucru la aceste autoritati care, la randul lor, le-au trimis, pentru efectuarea cercetarilor penale care se impun, la autoritatile de politie.

2. In tot cazul, desi textul legii de mai sus nu se refera la interzicerea retrocedarii zonelor naturale protejate mai precizam si faptul ca la data aparitiei Legii nr. 47/13.03.2007, Sentintele civile, irevocabile si executorii, nr. 22 si 23 / 9.01.2007 ale Judecatoriei Tg. Neamt erau pronuntate deja (9 ianuarie 2007) si produceau deja efecte juridice.

– Legea nr. 47/13.03.2007 privind completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, a fost publicata in M.O. nr. 194/21.03.2007 si a intrat in vigoare la 3 zile dupa publicare, adica la data de 25 martie 2007, ulterior datei pronuntarii instantelor de judecata (9 ianuarie 2007).

– Legea nr. 47/13.03.2007 privind completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, aparuta ulterior pronuntarii sentintelor judecatoresti nu produce consecinte juridice asupra Sentintelor civile, irevocabile si executorii, nr. 22 si 23/ 9.01.2007 ale Judecatoriei Tg. Neamt, intrucat orice jurist stie un lucru elementar: legea nu retroactiveaza (nu dispune masuri pentru trecut).

3. Mai adaugam faptul ca Legea nr. 47/13.03.2007 privind completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, aparuta ulterior pronuntarii hotararilor judecatoresti, este opera unor grupuri de interese din judetul Neamt care fac afaceri cu lemn exploatat abuziv din vetrele Manastirilor Neamt, Agapia, Varatic etc. In concluzie, in textele de lege despre care am vorbit mai sus se dispune obligativitatea retrocedarii terenurilor forestiere pe vechile amplasamente, indiferent daca acestea sunt sau nu situate in arii protejate. Prezenta constituie raspunsul nostru la oferta Prefecturii Neamt, mai ales a Directiei silvice Piatra Neamt, nr. 5508 din 5.06.2007, prin care aceasta din urma, prin incalcarea flagranta a autoritatii de lucru judecat a hotararilor judecatoresti irevocabile si executorii, ofera alte amplasamente pe raza altor comisii locale (Pipirig, Pietricani), nesocotind sentintele judecatoresti irevocabile si executorii care au dispus retrocedarea vechilor amplasamente de pe raza comunelor Vanatori si Agapia.

Redam mai jos textul privind dispozitiile instantei de judecata: ‘Obliga Directia silvica Neamt sa delimiteze si sa puna la dispozitia Comisiei comunale Vanatori suprafata de 4.478,74 ha teren cu vegetatie forestiera si cladirile aferente, conform Listei intocmite de Ocolul silvic Targu Neamt pentru Manastirea Neamt si la dispozitia Comisiei comunale Agapia 570 ha pentru Manastirea Varatic si 540 ha pentru Manastirea Agapia.’

(Semneaza, din incredintarea Inalt Prea Sfintitului Mitropolit Daniel, Pr. jr. Constantin Grigore, Consilier juridic al Arhiepiscopiei Iasilor)

Comentarii Facebook


Știri recente