COMUNICAT DE PRESĂ: Precizări privind acuzațiile aduse Patriarhiei Române de interzicere a slujirii în limba bulgară la biserica Parohiei Sfântul Ilie – Hanul Colței din București

În legătură cu acuzațiile aduse Patriarhiei Române de interzicere a slujirii în limba bulgară la biserica Parohiei Sfântul Ilie – Hanul Colței din București, precizăm următoarele:

În ședința din 7 iunie 1954, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea vrednicului de pomenire Părintele Patriarh Justinian, a hotărât ca biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței, situată în str. Doamnei nr. 18, „împreună cu tot inventarul ei și apartamentul de la parter, să fie dată în folosința comunității bulgare din Capitală, până când aceasta își va construi o biserică proprie”. Oferirea gratuită a lăcașului de cult din București pentru comunitatea ortodoxă bulgară a reprezentat un act de frățietate al Bisericii Ortodoxe Române față de Biserica Ortodoxă Bulgară. Menționăm că, la Sofia, comunitatea ortodoxă română și-a zidit propriul lăcaș de cult, în care se săvârșesc slujbe în limba română încă de la începutul secolului trecut (1907).

După 55 ani de folosință gratuită a lăcașului de cult de către comunitatea bulgară, constatând starea de degradare avansată a bisericii și ținând cont de condițiile cerute de legislația actuală pentru recuperarea proprietăților parohiei confiscate de către regimul comunist, Permanența Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor – în ședința din 31 martie 2009 – a hotărât reînființarea de urgență a parohiei Sf. Ilie – Hanul Colței cu personalitate juridică și numirea părintelui Gabriel Grigorescu ca preot paroh. Între prioritățile misiunii noului preot paroh se numără consolidarea și restaurarea bisericii, precum și revendicarea proprietăților parohiei confiscate în timpul regimului comunist.

Permanența Consiliului Eparhial a mai hotărât ca reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare la București, părintele Petar Totev, să continue să slujească împreună cu părintele Gabriel Grigorescu, așa cum la Sofia, de exemplu, preotul comunității ortodoxe ruse slujește în biserica aflată în proprietatea Patriarhiei Moscovei împreună cu doi preoți bulgari, fără ca această conslujire să împiedice buna desfășurare a activității pastoral-misionare pentru cele două comunități, rusă și bulgară.

Prin urmare, părintelui Petar Totev nu i s-a interzis niciodată să slujească în biserica parohiei Sf. Ilie – Hanul Colței¸ așa cum în mod eronat s-a afirmat în unele medii din Bulgaria și România, ci doar i s-a solicitat să colaboreze și să conslujească cu preotul român, pentru atingerea obiectivelor stabilite de către Permanența Consiliului Eparhial. Părintele Totev își poate deci continua nestingherit activitatea sa pastoral-misionară, liturgică și administrativă pentru credincioșii ortodocși bulgari din București, alături de preotul paroh român.

În ședința de lucru din zilele de 18-19 iunie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat decizia Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, urmând ca, la începutul lunii iulie a acestui an, să aibă loc la București o întâlnire a reprezentanților Patriarhiei Române și Patriarhiei Bulgare cu scopul lămuririi situației create în cadrul acestei parohii.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente