COMUNICAT DE PRESĂ: Patriarhia Română nu sprijină inițiative răzlețe contrare hotărârii Sfântului Sinod

Patriarhia Română consideră inoportună decizia Primăriei Capitalei care a aprobat – în ziua de 7 martie 2009 – includerea spațiului de la baza Dealului Mitropoliei ca loc de manifestare a persoanelor care nu sunt de acord cu pașapoartele biometrice.

Respectând dreptul la liberă exprimare, Patriarhia Română consideră totuși nejustificată manifestarea într-un spațiu asociat cu Biserica Ortodoxă Română din următoarele motive:

– pașapoartele biometrice sunt eliberate de către Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, iar nu de către Patriarhia Română;

– în ceea ce privește adoptarea legilor Statului, organismul competent este Parlamentul, iar nu Patriarhia Română;

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – conform hotărârii 638/2009, adoptată în unanimitate în ședința de lucru din 25 februarie 2009 – a lăsat libertatea credincioșilor ortodocși români de a opta între noul tip de pașaport biometric și unul simplu temporar. În acest sens, ca organism executiv al Sfântului Sinod, Patriarhia Română a intervenit deja la cele două Camere ale Parlamentului pentru includerea între prevederile eliberării unui pașaport simplu temporar și de motive de conștiință sau religioase.

Prin urmare, Patriarhia Română nu sprijină inițiative răzlețe particulare și de grup fără consultarea și binecuvântarea ierarhului locului și se delimitează de manifestările unor grupuri de presiune care – sub pretextul apărării drepturilor și libertăților cetățenești – au atitudini totalitare și încearcă să impună dictatura propriilor convingeri asupra majorității opiniei publice.

Mai mult, aceste grupuri se arată incapabile să respecte hotărârile Sfântului Sinod care, deodată cu obligația de a apăra credința ortodoxă și demnitatea umană, are și datoria de a fi un factor al păcii sociale.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente