COMUNICAT DE PRESĂ: Patriarhia Română își manifestă îngrijorarea față de statutul disciplinei religie în planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial și liceal

În contextul dezbaterii referitoare la proiectele legilor educației, Patriarhia Română își manifestă îngrijorarea față de intenția de excludere a disciplinei religie din planurile-cadru ale învățământului liceal și de a oferi un statut incert acesteia în învățământul primar și gimnazial.

Patriarhia Română reamintește că, potrivit art. 32. alin. (7) din Constituția României, „în școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege”. Acest drept constituțional redobândit după 1990 reprezintă un act de dreptate și o reparație morală față de abuzurile comise în această privință de regimul comunist ateu în anul 1948, când disciplina religie a fost îndepărtată din învățământul primar, gimnazial și liceal. Astfel, potrivit Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, art. 9, alin. (1), prezența disciplinei religie în schema orară este obligatorie la toate nivelurile de învățământ, cu posibilitatea pentru elevi de a nu frecventa orele de religie, la solicitarea scrisă a părintelui sau a tutorelui legal constituit.

Confruntându-se încă de anul trecut cu încercarea de a exclude religia din planurile-cadru ale învățământului liceal, ca parte a trunchiului comun, Patriarhia Română a demarat campania Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, în urma căreia s-au primit peste 140.000 de mesaje de susținere. În acest context, în ziua de 29 februarie 2008, la Palatul Patriarhiei din București, conducătorii și reprezentanții cultelor religioase recunoscute în România și-au exprimat poziția comună cu privire la menținerea disciplinei religie în planurile-cadru ale învățământului liceal, ca parte a trunchiului comun.

În conformitate cu articolul 26 (3) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care prevede că „părinții au dreptul de prioritate în alegerea modului de educație acordată copiilor lor”, considerăm că orice schimbare a prevederii cu privire la statutul disciplinei religiei în sistemul de învățământ public trebuie să țină cont de părerea unui popor eminamente religios, cum este poporul român. Un motiv în plus pentru menținerea religiei în învățământul preuniversitar îl reprezintă tocmai integrarea țării noastre în structurile europene, în majoritatea statelor Uniunii Europene religia fiind disciplină școlară, sub diferite denumiri: Educație religioasă (Austria, Danemarca, Germania, Grecia și Irlanda), Educație moral-religioasă (Anglia), Morală și educație religioasă (Portugalia), Educație religioasă și morală (Luxemburg), Creștinism, Religie și Etică (Norvegia), Religie sau etică (Belgia), Mișcări ideologice religioase (Olanda), Religie (Finlanda, Italia și Spania). Astfel, statele Uniunii Europene promovează un sistem de învățământ care valorifică potențialul educativ al religiei pentru modelarea conduitelor sociale si individuale.

Dacă anul 1990 reașează religia la locul firesc în școala românească, „nu este drept să ștergi, în numele laicității, secole de istorie și cultură inspirate de credința religioasă”, după cum susține Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul său din cadrul campaniei Nu vrem liceu fără Dumnezeu!.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente