Comunicat de presă: O REPARAȚIE MORALĂ ȘI O NECESITATE PRACTICĂ

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE, ne informează:

În legătură cu informațiile apărute în mass-media referitoare la intenția Guvernului României de a trece unele imobile din folosința Bisericii Ortodoxe Române în proprietatea acesteia, Patriarhia Română precizează:

Această acțiune este de fapt aplicarea Legii nr. 239/2007 și reprezintă un act de dreptate și o reparație morală pentru proprietățile și imobilele bisericești confiscate în timpul regimului comunist din România, precum și pentru bisericile demolate sau cele care au avut de suferit în urma unor proiecte de sistematizare și de modernizare realizate în acea perioadă de tristă amintire din istoria poporului român. La majoritatea acestor imobile, care vor trece din folosință în proprietate, este nevoie de lucrări de consolidare și restaurare, iar între condițiile pentru obținerea de fonduri europene se numără și titlul de proprietate asupra acestora.

Clădirea în care a funcționat Camera Deputaților a fost dată în folosința Patriarhiei Române în anul 1997 într-o stare precară care necesită realizarea unor lucrări urgente de consolidare a structurii de rezistență și a acoperișului. Imobilul, în prezent Palatul Patriarhiei, este un monument de artă construit în anul 1908 pe terenul Mitropoliei Țării Românești în urma demolării unor clădiri ale Mitropoliei. În Palatul Patriarhiei funcționează acum o parte din Administrația patriarhală și Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române și sunt organizate numeroase activități bisericești, culturale, educaționale și misionare cu caracter național și internațional. Unele spații din această clădire au ca destinație organizarea unor expoziții și colecții de artă cu obiecte religioase care aparțin Bisericii Ortodoxe Române. Responsabilitatea reparației și întreținerii clădirii, inclusiv plata utilităților, revine Patriarhiei Române.

În prezent, Patriarhia Română finalizează proiectul și documentația tehnică pentru ample lucrări de consolidare și restaurare a edificiului care trebuie depuse până la 1 noiembrie 2010 pentru accesarea de fonduri europene. În acest sens, statutul de proprietar al Patriarhiei Române asupra clădirii este strict necesar și reprezintă o condiție pentru aprobarea fondurilor europene necesare lucrărilor care urmează să fie executate.

În concluzie, aplicarea Legii nr. 239/2007 de către Guvernul României este o expresie a coresponsabilității și cooperării dintre Stat și Biserică în folosul societății românești de astăzi.

Comentarii Facebook


Știri recente