Comunicat de presă: DIALOG ȘI COOPERARE RESPONSABILĂ ÎNTRE POPOARE, CULTURI ȘI RELIGII

În ziua de 22 mai 2009, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit pe Alteța Sa El-Hassan Bin Talaal, Prințul Iordaniei.

Alteța Sa a adus la cunoștința Preafericirii Sale inițiativa Centrului pentru dialog interreligios și intercultural de la Geneva, înființat la inițiativa mai multor personalități ale lumii religioase, de a oferi burse de studii doctorale și post-doctorale pentru cercetare, cu scopul promovării înțelegerii și respectului între popoare, culturi și religii. Prințul Iordaniei a oferit în dar Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o ediție de lux a cărților sfinte ale celor trei religii monoteiste: creștinismul, islamul și iudaismul, tipărite în limbile originale greacă, arabă și ebraică, ca simbol al dialogului și păcii între popoare credincioase.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit pentru aceste daruri simbolice și a subliniat importanța unor demersuri care contribuie la o mai bună cunoaștere și înțelegere între slujitorii și credincioșii celor trei religii monoteiste. În acest sens, Preafericirea Sa a menționat coexistența pașnică îndelungată dintre creștinii, musulmanii și evreii din România, în special din Dobrogea, și a reliefat rolul dialogului și al conlucrării responsabile dintre popoare de culturi și credințe diferite, ca singură cale de promovare în societatea de astăzi a unor valori religioase și morale comune, într-o lume afectată nu doar de criza economică, ci, mai ales, de o criză spirituală profundă, ca urmare a secularizării.

Sursa: Sectorul relații bisericești și interreligioase al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente