COMUNICAT DE PRESĂ: Atenție la „delegații” fără delegație!

Întrucât, în ultima vreme, au fost primite sesizări în legătură cu solicitări de bani și bunuri materiale sau pentru desfășurarea unor activități în numele Patriarhiei Române și al Patriarhului României din partea unor persoane fizice ori cu personalitate juridică, facem următoarele precizări:

Pentru orice solicitare, inclusiv donații sau sponsorizări în bani, Patriarhia Română se adresează în mod oficial în scris (documente cu antet și ștampilă) instituțiilor publice și de drept privat. Fiecare donație este înregistrată, iar pentru sumele de bani se eliberează chitanțe fiscale care sunt însoțite de o scrisoare de mulțumire și de confirmare a primirii acestora. În ceea ce privește activitățile din țară ale Patriarhiei Române, acestea sunt anunțate oficial și se desfășoară în directă colaborare cu centrele eparhiale, fără intermediari.

Ca atare, adresăm instituțiilor publice și private rugămintea ca atunci când sunt contactate de persoane care pretind că au binecuvântarea sau girul autorităților superioare bisericești, să fie prudente și să sesizeze autoritățile în drept, pentru a verifica adevărata identitate a acestora.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente