COMUNICAT DE PRESĂ: ATAC NEDREPT ȘI NEDEMN !

În legătură cu opiniile exprimate de Doamna Ioana Lupea în editorialul cu titlul „Boc pupă poala Patriarhului”, apărut în Evenimentul Zilei din 4 ianuarie 2010, facem următoarele precizări:

Patriarhia Română cooperează cu Guvernele care se succed la conducerea executivă a României întrucât respectă principiile democrației constituționale și instituțiile Statului Român, care are potrivit Legii cultelor, nr. 489/2006 (art.9 alin. 3), relații de cooperare cu acestea, iar nu de subordonare, cum incorect și tendențios afirmă autoarea articolului, Doamna Ioana Lupea, probabil de confesiune greco-catolică. În acest sens, Cultele respectă autoritatea Statului laic, așa cum Statul respectă autonomia Cultelor și le sprijină conform prevederilor Constituției României (art. 29 alin. 5). Astfel, consultările Patriarhiei Române cu autoritățile Statului sunt legale și necesare și au ca scop buna desfășurare a activității și misiunii Bisericii în societate, iar nu sporirea averii Bisericii, așa cum fabulează Doamna Ioana Lupea.

În baza Articolului 9 aliniatul 5 din Legea Cultelor, Biserica Ortodoxă Română și alte Culte recunoscute au semnat Protocoale de colaborare / parteneriat cu Statul Român pentru a manifesta coresponsabilitate în rezolvarea problemelor spirituale, sociale și educaționale ale populației. Ca atare, Biserica propune autorităților de Stat soluții juridice pe care le consideră necesare societății românești, fără a urmări interese personale sau de grup. De pildă, când Biserica Ortodoxă Română solicită sprijin salarial de la Stat, de acest sprijin beneficiază toate cultele recunoscute din România.

Modalitatea de reglementare a relațiilor dintre Stat și Culte în România ține cont de specificul național – istoric și cultural – religios al poporului român, așa cum se întâmplă în toate țările Uniunii Europene, (cf. Părții I, Titlului II, art. 17, 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, Bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din Statele Membre).

În acest sens, o informăm pe Doamna Ioana Lupea că în state din Uniunea Europeană precum Italia, Spania, Portugalia, Germania sau Luxemburg, Bisericile majoritare, în general catolice și protestante, se bucură de o recunoaștere specială față de celelalte culte, cuprinsă în tratate de concordat sau acorduri încheiate de Biserica Romano-Catolică sau Bisericile Protestante cu statele respective.

Referitor la separarea Secretariatului de Stat pentru Culte de Ministerul Culturii și trecerea lui în subordinea directă a Premierului (care o îngrijorează pe Dna. Ioana Lupea), menționăm faptul că această formulă organizatorică guvernamentală nu reprezintă o noutate, ci revenirea la practica mult mai eficientă de până în anul 2000, când au fost comasate Cultele și Cultura, pentru a fi reduse drastic bugetele lor proprii, fapt care a nemulțumit ambele părți.

Considerând artificială și exagerată îngrijorarea unora în legătură cu situația patrimonială a comunităților greco-catolice, Patriarhia Română a reînnoit recent dorința de dialog cu Biserica Greco-Catolică și reafirmă speranța că Biserica Ortodoxă Română, Biserica Greco-Catolică și autoritățile de Stat vor propune măsuri legislative și soluții practice de rezolvare a neînțelegerilor patrimoniale dintre cele două Biserici românești. În final, ne întrebăm cui folosește faptul că de fiecare dată la investirea unui nou Guvern (ultima oară la începutul anului 2009) apare câte un articol de presă alarmist prin care sunt exprimate îngrijorări privind o presupusă încălcare a principiilor democrației printr-o imaginată favorizare a Bisericii Ortodoxe Române de către Stat în raport cu celelalte Culte. Se află, oare, în această atitudine o strategie de intimidare a noului Guvern sau se exprimă doar complexe psihologice ? În niciun caz, o astfel de atitudine nu servește bunelor relații dintre Cultele din România și nici cooperării acestora cu Statul Român pentru promovarea binelui comun în societatea românească.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente