Comunicat de presa – actionarea in instanta a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi

Un act de dreptate, un demers legal si moral

Mitropolia Moldovei si Bucovinei a depus o plangere in instanta impotriva Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi (D.G.F.P. Iasi) prin care solicita restituirea sumei de 340.630 RON reprezentand taxa pe valoare adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor cu constructia Asezamantului socio-caritativ Providenta. D.G.F.P. Iasi, ca urmare a verificarii incheiate cu Raportul de inspectie fiscala nr. 13821 / 26.08. 2005, a considerat ca nu trebuie restituita aceasta suma, apoi a emis Decizia de impunere nr. 13822 / 26.08.2005, contestata de Mitropolie pe cale administrativa prin contestatia inregistrata cu nr. 16616 / 05.09.2005. Ca urmare a acestei contestatii, D.G.F.P. emite Decizia nr. 139 / 21.10.2005 prin care respinge contestatia formulata de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, mai putin un capat de cerere.

Motivele pentru care Mitropolia a decis sa depuna plangere in instanta impotriva Deciziei nr. 139 / 21.10.2005 sunt urmatoarele:

In vederea solutionarii unei cereri a Mitropoliei de restituire a taxei pe valoare adaugata pentru trimestrul al II-lea din 2005 (in suma de 2.951.720.464 lei), se incheie Raportul de inspectie fiscala nr. 13821 / 26.08.2005 care avea ca obiectiv si solutionarea deciziei de reverificare nr. 2 / 22.08.2005 a Directorului executiv al D.G.F.P. Iasi, prin care s-a dispus reverificarea perioadei 01.10.2004 – 31.03.2005. Insa potrivit prevederilor art. 96 alin (3) din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, “inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit sau taxa si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Prin exceptie, conducatorul inspectiei competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora”. Perioada 01.10.2004 – 31.03.2005 a mai fost verificata de organele D.G.F.P. Iasi, iar motivatia sub care se recalculeaza taxa pe valoare adaugata pentru trimestrele al IV-lea 2004 si I 2005 si se accepta pentru restituire sume mult mai mici decat s-au acceptat ca urmare a verificarilor initiale consta in aceea ca “Mitropolia Moldovei si Bucovinei Iasi a considerat ca Centrul sociocaritativ Providenta (corect ar fi trebuit denumit Asezamantul socio-caritativ Providenta, n.n.) reprezinta «alte cladiri utilizate in acest scop»” (conform prevederilor Ordinului nr. 230 / 2004).

Consideram ca interpretarea diferita a aceluiasi act normativ de catre echipe diferite de inspectori fiscali nu reprezinta motivatia legala pentru care sa se dispuna reverificarea unei anumite perioade, respectiv nu constituie nici “date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali” si nici “erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora”. Obiectia D.G.F.P. Iasi cum ca lucrarile la Asezamantul socio-caritativ Providenta “nu se incadreaza in lucrari care pot beneficia de restituire de TVA”, cladirea nefacand parte din categoria “alte cladiri cu scop religios” este neintemeiata. Acest Asezamant reprezinta un ansamblu religios asa cum este definit prin Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2830 / 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lacasurilor de Cult. Conform aceluiasi ordin, ansamblurile religioase sunt manastirile, schiturile, complexurile monahale si salile sau cladirile polivalente care cumuleaza cel putin o functiune religioasa in structura constructiva propusa. Or Asezamantul socio-caritativ Providenta detine in structura functionala si o capela, fiind astfel indeplinita conditia de ansamblu religios ceruta de legislatia mai sus amintita. Aceasta situatie reala nu a fost luata in consideratie de organul de control, dovedindu-se rea credinta in interpretarea adusa legii.

Din punct de vedere legal, Mitropolia Moldovei si Bucovinei isi intemeiaza plangerea pe art. 188 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, in care se precizeaza ca “Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta”.

Din punct de vedere moral, demersul nostru este sustinut de faptul ca pierderea acestei sume pe care Mitropolia Moldovei si Bucovinei ar trebui sa o obtina din recuperarea de TVA ar insemna sa fie afectate o serie de activitati social-filantropice si cultural-misionare pe care aceasta institutie le desfasoara in sprijinul celor aflati in lipsuri materiale. Recuperarea acestei sume nu vine, asadar, din dorinta de a economisi intr-un cont banii ci din necesitatea de a aloca acesti bani tot comunitatii, prin programe si actiuni specifice. A nu savarsi acest act de dreptate inseamna a nedreptati acele persoane care beneficiaza zilnic de un sprijin material sau spiritual din partea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.

Secretariatul Centrului eparhial Iasi

Comentarii Facebook


Știri recente