Colocviu de teologie dogmatică ortodoxă la Constanța

La Facultatea de Teologie a Universității ‘Ovidius’ din Constanța a început marți, 4 septembrie 2012, cel de-al IV-lea Colocviu de teologie dogmatică ortodoxă din România. La lucrări participă teologi universitari, doctori în teologie, profesori conferențiari și lectori care predau teologia dogmatică ortodoxă la catedrele facultăților de teologie din întreaga țară.

Lucrările Colocviului de teologie dogmatică ortodoxă au fost deschise de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și prorectorul Universită-ții ‘Ovidius’ din Constanța, care a reliefat importanța acestor întâlniri pentru lămurirea credinței și pentru tălmăcirea dialogului dintre Dumnezeu și oameni. Tema acestui colocviu a fost ‘Constituția sacramentală a Bisericii’, în acest an împlinindu-se 30 de ani de la lansarea documentului ‘Botez, Euharistie, Slujire’, redactat la Lima-Peru, cu prilejul adunării Consiliului Mondial al Bisericilor. Acest document de convergență era menit să apropie confesiunile creștine în ceea ce privește viziunea lor cu privire la Sfintele Taine ale Bisericii. ‘Pentru profani pare o temă abstractă, dar pentru noi este foarte important, întrucât este vorba de rolul Sfintelor Taine în viața Bisericii și a credinciosului particular. Este foarte important pentru că Sfintele Taine nu sunt niște rituri simple de care ne apropiem de două-trei ori în viață, ci sunt momente când se revarsă slava dumnezeirii, harul lui Dumnezeu, ‘puterile veacului viitor’, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, așa că sunt motive foarte importante ca dogmatica românească să dezbată această te-mă’, a precizat pr. prof. Adrian Niculcea, de la Facultatea de Teologie Constanța după cum ne informează Ziarul Lumina.

‘Teologia dogmatică ortodoxă trebuie să afirme continuu interdependența între Biserică și Sfintele Taine, iar credincioșii trebuie să înțeleagă că atunci când se împărtășesc de o sfântă taină, ei aparțin Bisericii’, a subliniat pr. prof. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie din București. În această calitate de membru al Bisericii, omul se poate întâlni prin Sfintele Taine cu Hristos și poate înțelege lucrarea Sa mântuitoare pentru noi, altfel, viața noastră religioasă scade, de aceea ‘această temă este extrem de interesantă atât pentru teologi, cât și pentru misiunea Bisericii’.

Teologia este într-o continuă mișcare și creștere

Teologia, ca și viața, este într-o continuă mișcare și creștere, afirma pr. prof. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie din Cluj. ‘Teologia trebuie înnoită mereu pentru a răspunde la aspirațiile, întrebările și necazurile credincioșilor din zilele noastre, de aceea teologia dogmatică, care este de fapt sinteza, explicarea și aprofundarea mărturisirii noastre de credință, care se exprimă apoi la nivel de predică, propovăduire și așa mai departe, trebuie să fie mereu apostolică, pentru a păstra esența credinței mărturisite de Apostoli și de către Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească.’

Lucrările colocviului continuă azi și mâine, iar în paralel cu sesiunile propriu-zise se desfășoară și o întrunire a profesorilor universitari de misiologie ortodoxă, într-o secțiune specială, având în vedere importanța temei nu doar pentru teologia dogmatică ortodoxă, ci și pentru misiologie. Concluziile fiecărei secțiuni vor fi publicate ulterior într-un volum. Colocviul de teologie dogmatică ortodoxă se organizează din doi în doi ani, până acum fiind organizat la Arad, București și Cluj-Napoca.

Comentarii Facebook


Știri recente