Clericii și credincioșii din Bărăgan și-au primit arhipăstorul

În duminica a treia după Rusalii, ieri, 28 iunie, în Catedrala episcopală din Slobozia, cu hramul „Înălțarea Domnului”, la sfârșitul Sfintei Liturghii săvârșite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un ales sobor de 19 ierarhi ai Sfântului Sinod, precum și de mulți preoți și diaconi, a avut loc întronizarea Preasfințitului Vincențiu, noul Episcop ales al Sloboziei și Călărașilor.

Preasfințitul Vincențiu a fost întâmpinat cu multă admirație de preoții și credincioșii eparhiei, de autoritățile locale și de stat, care și-au exprimat bucuria și emoția momentului în cuvinte solemne de felicitare a păstorului lor sufletesc.

În cadrul Sfintei Liturghii la care au participat și foarte mulți credincioși și preoți din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, care au venit să-și întâmpine noul păstor, Părintele Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei, în care ni s-a arătat că nu trebuie să fim prea îngrijorați de hrană și îmbrăcăminte, de ce vom mânca și ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca, mai mult decât de hrana duhovnicească, de căutarea împărăției lui Dumnezeu.

„Viața noastră pe pământ trebuie trăită cu gândul la cer”

Preafericirea sa a subliniat că această Evanghelie stabilește prioritățile în viața noastră, arătând că omul nu este doar o ființă biologică, iar valoarea fiecărui suflet uman este mai mare decât universul întreg. „Mântuitorul vrea să ne arate că suntem făcuți pentru viață veșnică, iar viața aceasta veșnică în comuniune de iubire cu Dumnezeu, cu sfinții Săi îngeri și cu oamenii sfinți din toate timpurile și din toate locurile se numește împărăția lui Dumnezeu. Împreuna-viețuire a lui Dumnezeu cu sfinții îngeri și cu oamenii sfinți este împărăția lui Dumnezeu. Ea trebuie căutată mai întâi pentru că nu este pământească și nu este trecătoare, ci este cerească și veșnică. Viața noastră pe pământ trebuie trăită cu gândul la cer, pentru că în cer este patria noastră ultimă, dar timpul vieții pe pământ este un timp foarte important, foarte prețios, pentru că numai cei care se pregătesc pentru viața cerească vor intra în împărăția cerurilor”, a spus Patriarhul României. Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat, de asemenea, că în tot cultul nostru ortodox, atât cuvintele din sfintele slujbe, cât și întreaga pictură a bisericii „ne îndeamnă să ne gândim la împărăția lui Dumnezeu. Toți sfinții pictați sunt sfinți care trăiesc acum împărăția cerurilor, se roagă împreună cu noi și ne ajută, ne luminează, ne călăuzesc și ne susțin cu rugăciunile lor, ca să dobândim împărăția cerurilor”.

Împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al Sloboziei și Călărașilor

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc festivitatea solomnă a întronizării Preasfințitului Vincențiu, ca Episcop al Sloboziei și Călărașilor, la care au fost prezenți domnul Traian Băsescu, președintele României, autorități centrale, locale și de stat, preoți din cadrul Administrației patriarhale, slujitori din eparhie și foarte mulți credincioși.

Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dat citire Gramatei mitropolitane semnată de PF Părinte Patriarh Daniel, care este și Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, prin care s-a făcut cunoscut tuturor că, potrivit Sfintelor Canoane și prevederilor cuprinse în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, s-a dat Preasfințitului Vincențiu „împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Sloboziei și Călărașilor, cu toate orașele și satele care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Episcopie, drept mărturie că Preasfinția Sa, dobândind jurisdicția de Episcop al Sloboziei și Călărașilor, are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici și după legile țării: citeți, cântăreți, ipodiaconi, diaconi, preoți și protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinției Sale, iar stareți și starețe, egumeni și egumene la mănăstiri și schituri și de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii”.

S-a arătăt, de asemenea, în Gramata mitropolitană, că textul Canonului 34 Apostolic îl cheamă pe noul Episcop al Sloboziei și Călărașilor să aducă „cinstire și ascultare față de Mitropolitul locului și Patriarhul României, precum și responsabilitate deplină față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, să arate iubire de neam, grijă pastorală pentru parohii și mănăstiri, pentru valorile credinței ortodoxe, pentru cultura creștină, pentru învățământul teologic și religios, precum și dragoste părintească față de clerul și drept-credincioșii creștini, tineri și vârstnici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să se arate bun și demn chivernisitor al bunurilor bisericești ale eparhiei; să se consulte și să coopereze cu autoritățile de stat spre binele Bisericii și al poporului român; să cultive relații de respect reciproc cu alte culte religioase oficial recunoscute”.

După citirea Gramatei, Patriarhul Daniel a oferit noului Episcop al Sloboziei și Călărașilor mantia arhierească, crucea, engolpionul, camilafca și toiagul, însemnele specifice deplinei slujiri arhierești, și l-a condus pe acesta în scaunul arhieresc, de unde Preasfințitul Vincențiu a binecuvântat poporul prezent.

Felicitat de președinte și primit cu multă căldură

Președintele Traian Băsescu a adresat un cuvânt de felicitare pentru noul Episcop al Sloboziei și Călărașilor, evidențiind buna colaborare între Instituțiile Statului și Biserica Ortodoxă Română. Gândurile de bucurie și sentimentele de căldură sufletească ale clericilor, monahilor și poporului drept-credincios din eparhie, la acest moment istoric al primirii noului lor păstor sufletesc, au fost transmise de părintele consilier Dumitru Păduraru, care a subliniat că, prin grija și lucrarea lui Dumnezeu, clericii și credicioșii din pământul Bărăganului au fost binecuvântați, ca fii duhovnicești ai acestei eparhii, „cu un vrednic arhiereu, slujitor ales în rândul ierarhilor Bisericii noastre drept-măritoare”.

„Ne-ați fost dăruit ca arhipăstor”

În continuare, părintele consilier eparhial Dumitru Păduraru a arătat bucuria darului înțelepciunii, pentru care se bucură orice ocârmuitor de suflete, exprimându-și nădejdea față de noul ierarh al Sloboziei, că poporul credincios și slujitorii sfintelor altare îl vor purta permanent în gând și rugăciune pe arhipăstorul lor: „Astăzi, Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Vincențiu, ne-ați fost dăruit ca arhipăstor. Amintindu-ne de vrednicii conducători ai poporului sfânt, pomenim pe înțeleptul Solomon, care, chemat fiind la demnitatea regalității, a primit de la Dumnezeu alegerea unui dar. Dintre cele două daruri, l-a ales pe cel mai potrivit unui conducător: înțelepciunea. Însăși alegerea înțelepciunii este o cugetare înțeleaptă, cea mai fericită alegere. Știm că Preasfinția Voastră sunteți dăruit cu acest har. De acum însă, ne vom bucura de lucrarea acestuia, avându-vă în mijlocul nostru și în rugăciunile noastre. Slujirea întru arhierie, începând aproape din vremea în care a fost înființată această episcopie, mărturisește lucrarea și experiența Preasfinției Voastre”, a mai spus părintele consilier Păduraru.

„Te rugăm să ne fii un părinte bun și harnic”

Pe lângă gândul bun de primire călduroasă venit din partea clericilor și a credincioșilor, instalarea ca Episcop al Sloboziei și Călărașior a PS Vincențiu a fost salutată în acest cadru festiv și de către primarul orașului, Gabriel Ionașcu, care, la finalul cuvântului său, a oferit Patriarhului României, șefului statului și noului Episcop al Sloboziei și Călărașilor însemnele-simbol ale orașului. „Vă mulțumim, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, că ați fost alături de noi atunci când Dumnezeu a luat de-a dreapta Sa pe cel ce a fost păstorul nostru, Episcopul Damaschin Coravu, vă mulțumim pentru că ne-ați avut în grijă pe toată durata vacanței scaunului de episcop al Sloboziei și Călărașilor și pentru că împreună cu Preafericirea Voastră am mai pus câteva pietre de temelie la dreapta credință a credincioșilor”, a spus primarul Sloboziei, iar mai apoi a adresat un cald cuvânt de primire noului părinte sufletesc al credincioșilor din Bărăgan.

„Te rugăm, Preasfințite Părinte Vincențiu, să ne păstorești mai departe și să continuăm împreună ctitoriile începute de IPS Nifon și de înțeleptul episcop Damaschin Coravu. Te rugăm să ne fii un părinte bun și harnic, să ne ierți greșelile noastre cu voie și fără de voie, să ne călăuzești pașii spre lumină, spre credință și mântuire”.

La finalul momentului festiv al întronizării sale, PS Episcop Vincențiu a ținut un cuvânt solemn în care a evidențiat că la marile îndatoriri și responsabilități pe care le are episcopul față de Dumnezeu, față de Biserică, față de oameni și, în mod special, față de clerul și credincioșii care i se dau spre păstorire, pentru a-i conduce pe calea mântuirii, care sunt valabile pentru toți episcopii din toate timpurile, se adaugă și îndatorirea de a rezolva problemele și provocările specifice epocii și spațiului geografic în care trăiesc aceștia. „În societatea noastră de astăzi, Biserica și, deci, episcopul se confruntă cu o mulțime de probleme, care se cer a fi rezolvate. Crizei valorilor ce caracterizează societatea contemporană, implicit cea românească, Biserica îi opune valorile revelate ale moralei creștine, care sunt veșnice, pentru că sunt garantate de autoritatea lui Dumnezeu, care le-a descoperit. Crizei economice, care generează probleme sociale, Biserica îi opune opera filantropică, după porunca Mântuitorului de a iubi pe aproapele și a-l ajuta pe cel în lipsuri, El însuși identificându-Se cu cei în nevoi.

Așadar, misiunea pe care o încep astăzi, aici între frățiile voastre și împreună cu frățiile voastre, misiune pe care de altfel toți o avem, de a ne lucra mântuirea proprie și de a ne sprijini unii pe alții în vederea mântuirii, nu este deloc ușoară, dar harul lui Dumnezeu pe cele cu lipsă împlinește”, a spus PS Vincențiu.

La finalul cuvântului său, PS Vincențiu a mai primit în dar de la PF Părinte Patriarh Daniel o cruce de binecuvântare, realizată la atelierele Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, cu care Preasfinția Sa a binecuvântat pe toți cei prezenți.

„PS Vincențiu a venit într-o nouă casă ce l-a primit cu bucurie”

„Noi românii știm să ne bucurăm la orice sărbătoare importantă și, de aceea, și noi, credincioșii din Eparhia Sloboziei, ne-am adunat astăzi în număr foarte mare pentru a ne bucura, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit un nou păstor sufletesc, care să ne conducă pe calea mântuirii și a bucuriei veșnice”, ne-a spus domnul Marin Trăienescu, prezent la eveniment.

„A veni în «parohie» înseamnă a locui în străinătate, a viețui într-un pământ necunoscut. PS Vincențiu a venit astăzi într-o parohie mai mare, care are însă aceleași principii de existență: rugăciune, organizare, comuniune. A venit Preasfinția Sa în Episcopia Sloboziei și Călărașilor pentru a se ruga pentru noi și lângă noi. A venit să ne dăruiască din înțelepciunea sa organizatorică, a venit pentru a spori comuniunea. PS Vincențiu a venit astăzi nu în străinătate, ci a venit în aceeași Biserică pe care a slujit-o, aflată pe tărâmul mânos al Bărăganului. A venit într-o nouă casă ce l-a primit cu bucurie. Îi dorim Preasfinției Sale îndelungată și rodnică arhipăstorire și bucurii alese”. (preot Ovidiu Dincă, consilier mass-media al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor)

PS Episcop Vincențiu Ploieșteanul s-a născut la București, în 1954. A studiat, între anii 1974-1978, la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. În perioada 1978-1983 a fost corector și secretar de editură la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă din București.

La 1 octombrie 1983, a intrat ca frate în obștea Mănăstirii Lainici, din Arhiepiscopia Craiovei (jud. Gorj), unde a fost tuns în monahism, sub numele de Vincențiu. Tot în 1983 a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah. Între 1983-1990 a fost redactor la Editura Mitropolia Olteniei, iar între 1990-1994 – superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă, precum și reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. În ședința din 12 ianuarie 1994, Sfântul Sinod l-a ales în postul de Episcop-Vicar Patriarhal, cu titlul de Ploieșteanul, fiind hirotonit arhiereu la praznicul Întâmpinării Domnului, 2 februarie 1994, în Catedrala „Sfântul Spiridon – Nou” din București.

De atunci a desfășurat activități de coordonare a Cancelariei Sfântului Sinod și a unor sectoare din cadrul Administrației patriarhale, precum și ale Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (editură, tipografie, ateliere), iar de la 18 februarie 2001 a fost desemnat ca secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și secretar al Sinodului Permanent. (reportaj de Ciprian BRA)

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente