Clericii din București și Ilfov în conferință la Palatul Patriarhiei

În Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei s-a desfășurat luni, 3 iunie 2013, prima sesiune a Conferinței pastoral-misionare semestriale de primăvară a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor, cu tema Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii. Conferința a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Peste 800 de clerici din București și județul Ilfov au fost astăzi la Palatul Patriarhiei după cum urmează: preoții din din Protopopiatele 1, 2 și 3 Capitală, Ilfov Nord și Ilfov Sud, stareții și starețele din București și județul Ilfov, preoții de caritate și militari din București și județul Ilfov care au participat la această conferință.

În deschiderea evenimentului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură intitulat Sfinții Împărați Constantin și Elena – prototipuri ale apostolatului mirean, politic și social creștin în care a explicat, printre altele, faptul că „În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin și Elena au între ei așezată Sfânta Cruce, pentru că Sfântul Constantin a descoperit Crucea pe cer, iar Sfânta Elena în pământ. Icoana lor transmite astfel un sens duhovnicesc, înțelegând că Sfânta Cruce, semnul iubirii jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu întrupat, unește tainic cerul și pământul, lumea nevăzută și cea văzută, cele inteligibile și cele sensibile, în iubirea infinită și eternă a Preasfintei Treimi. În lumina acestui tip de înțelepciune divină, Sfinții Împărați Constantin și Elena au înțeles că, după modelul și cu puterea lui Hristos, iubirea jertfelnică pentru binele celor mulți este flacăra și puterea misiunii creștine în lume. Din poziția politică înaltă pe care o ocupă, aceștia sunt slujitori misionari ai lui Hristos spre binele Bisericii Sale, eliberându-i pe creștini de persecuții, apărând dreapta credință și unitatea Bisericii, construind locașuri de cult creștine în diferite părți ale Imperiului: trei biserici în Roma, una în Trier (Germania), mai multe biserici în Constantinopol, una în Nicomidia, două în Ierusalim (a Învierii și a Înălțării), una în Bethleem (a Nașterii Domnului), precum și una octogonală în Antiohia”.

Întâlnirea a continuat apoi prin susținerea referatelor:

†¢ Pr. prof. dr. Viorel Ioniță – „Edictul de la Milano (313) – toleranță și libertate pentru Biserica creștină”;

†¢ Pr. prof. dr. Emanoil Băbuș – „Creștinismul în contextul politicii religioase constantiniene dintre anii 324-337”;

†¢ Pr. conf. dr. Daniel Benga – „Constantin cel Mare și Simbolul de credință de la Niceea (325)”;

†¢ Pr. prof. dr. Adrian Gabor – „Aspecte ale legislației constantiniene privind starea moral-socială și asistența socială a Bisericii”;

†¢ Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu – „Actualitatea politicii religioase a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Libertatea religioasă azi”.

†¢ Pr. prof. dr. Nicolae Necula – „Dezvoltarea vieții liturgice în timpul Sfinților Împărați Constantin și Elena”;

†¢ Arhim. dr. Veniamin Goreanu – „Legislația bisericească în timpul Sfântului Constantin cel Mare [Sinoadele de la: Ancira (314), Neocezareea (314/315), Sinodul I Ecumenic (325)]”;

†¢ Arhim. Timotei Aioanei – „Evlavia și cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena de către Biserică”;

†¢ Arhim. dr. Policarp Chițulescu – „Reprezentări ale Sfinților Împărați Constantin și Elena în vechile tipărituri românești. Texte și imagini”.

Conferința a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum. Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie și Te Deum-ul, începând cu ora 8:00, la București, în biserica Sfântul Spiridon – Nou.

Cu această ocazie a fost lansat și volumul cu titlul Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, care reunește varianta extinsă a referatelor susținute în cadrul Conferinței.

La finalul lucrărilor, fiecare participant la Conferință a primit, ca dar al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, câte un exemplar din volumul amintit.

Întrunirea preoților și diaconilor din Protoieriile Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte și Urlați, a exarhilor locali, stareților, starețelor și a clerului de caritate din județul Prahova va avea loc joi, 6 iunie, de la orele 10:00, în Sala Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești.

Comentarii Facebook


Știri recente