CINSTITORI AI SFINȚILOR ȘI SLUJITORI AI SEMENILOR

Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013

Activitatea internă și externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, proclamat în Patriarhia Română „An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și „An comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” este sintetizată și prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic.

 1. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ

Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

 • manifestările din cadrul „Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și al „Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae”, organizate la Patriarhia Română și în toate eparhiile din țară și din străinătate, care au fost evaluate în ședința solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2013; declararea de către Sfântul Sinod a anului 2015 ca „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi;
 • susținerea la nivelul tuturor unităților bisericești a inițiativei cetățenești europene Unul dintre noi, având ca scop ridicarea nivelului de protecție juridică în Uniunea Europeană a demnității, a dreptului la viață și a integrității ființei umane încă din momentul concepției;
 • manifestări organizate în comun de Patriarhia Română și Academia Română cu prilejul împlinirii a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române (Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2013);
 • sesiunea de comunicări științifice organizată în comun de Patriarhia Română și Academia Română cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la votarea Legii pentru secularizarea averilor mănăstirești (Palatul Patriarhiei, 12 noiembrie 2013);
 • manifestările organizate la Patriarhia Română cu prilejul împlinirii a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie (Palatul Patriarhiei, 2 decembrie 2013).
 • vizitele canonice ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, efectuate în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, precum și în Episcopia Sălajului;
 • participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Întâlnirea anuală a liderilor religioși din Europa cu înalți reprezentanți ai instituțiilor europene (Bruxelles, 30 mai 2013);
 • ședința anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România (Palatul Patriarhiei, 19-20 iunie 2013), care: a solicitat menținerea în textul Constituției României a instituției familiei naturale și tradiționale ca uniune dintre bărbat și femeie; a susținut și a promovat inițiativa cetățenească europeană Unul intre noi; a solicitat accelerarea procesului de retrocedare a bunurilor care au aparținut cultelor; a solicitat autorităților publice centrale și locale să respecte legea și hotărârile judecătorești prin care se interzice edificarea unor construcții de mari dimensiuni în vecinătatea locașurilor de cult, să impună o nouă conduită față de bisericile monumente istorice sau de artă și să nu mai autorizeze astfel de construcții în zonele de protecție, cu prezentarea unor cazuri concrete; a hotărât transmiterea unei scrisori Excelenței Sale domnului Ban Ki-Moon, Secretarul General al ONU, privitoare la situația creștinilor din Siria.
 • aprobarea de către Sfântul Sinod a scrisorii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către președinții Camerelor Parlamentului României cuprinzând amendamentele propuse de Biserica Ortodoxă Română la Constituția României, cu privire la familie ca entitate compusă dintr-un bărbat și o femeie;
 • semnarea Protocolului între Patriarhia Română și Ministerul Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor privind asigurarea asistenței religioase ortodoxe în sistemul ANP (26 martie 2013);
 • semnarea Protocolului de finanțare între Patriarhia Română și Secretariatul de Stat pentru Culte (1 aprilie 2013);
 • semnarea Protocolului de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru promovarea satului românesc (13 mai 2013);
 • semnarea Protocolului de cooperare dintre Patriarhia Română și Televiziunea Română pentru promovarea culturii și identității naționale (26 septembrie 2013);
 • elaborarea Ghidului legislației în vigoare referitoare la exercițiul libertății religioase în România (cronologic și tematic pentru perioada 1990-2013).

În cadrul Oficiului canonico-juridic s-au elaborat: documentații, propuneri de amendamente și intervenții către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Parlament, Guvern, ministere și alte instituții. Dintre aceste amintim:

 • susținerea demersurilor Statului Român în cauza „Sindicatul Păstorul cel bun contra României”, care a avut drept consecință hotărârea definitivă a Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg în cauza respectivă, prin care s-a decis că Statul român nu a încălcat dreptul de asociere atunci când a respins înregistrarea unui sindicat al preoților în anul 2008;
 • reafirmarea poziției Sfântului Sinod, adoptată în 11 noiembrie 2003, prin care s-a pronunțat în defavoarea realizării proiectului „Roșia Montană”, în cadrul dezbaterii de la Parlamentul României (4 octombrie 2013).

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

Principalele activități ale Bisericii Ortodoxe Române, desfășurate prin Sectorul relații bisericești și interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradiționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relațiilor de respect și cooperare intercreștină și interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităților ortodoxe române din străinătate, după cum urmează: participarea Patriarhului României la Întâlnirea anuală la nivel înalt a liderilor religioși cu Președinții Comisiei, Consiliului și Parlamentului European, precum și cu înalți funcționari europeni (Bruxelles, 30 mai 2013); participarea reprezentanților Patriarhiei Române la cea de a XIII-a întrunire de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania (Mănăstirea Drübeck, Germania, 13-17 martie 2013); participarea unei delegații a Bisericii Ortodoxe Române la cea de a XIV-a Adunare Generală a KEK (Budapesta, Ungaria, 3-8 iulie 2013); participarea la Reuniunea Comisiei Internaționale de Dialog teologic între Bisericile Ortodoxe și Comuniunea Anglicană (Novi-Sad, Serbia, 5-11 septembrie 2013); participarea la cea de-a X-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (Busan, Coreea de Sud, 30 octombrie – 9 noiembrie 2013); participări și vizite ale unor ierarhi, profesori de teologie, monahi și monahii la evenimente organizate de alte Biserici Ortodoxe surori sau la conferințe și simpozioane științifice și întâlniri bilaterale, unde au fost transmise mesaje ale Patriarhului României; întâlnirile delegațiilor Patriarhiei Române și Patriarhiei Ierusalimului privind Căminul românesc pentru pelerini de la Ierihon (Ierusalim, 21 februarie și 2 iulie 2013); manifestările organizate la împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milano (Mănăstirea Balukli, Turcia, 16-18 mai 2013); manifestările prilejuite de împlinirea a 1025 de ani de la creștinarea rușilor (Moscova și Kiev, 23-28 iulie 2013).

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile Uniunii Europene a participat în anul 2013 la seminarii, dezbateri, conferințe găzduite de Instituțiile europene, de Conferința Bisericilor Europene sau la diverse întâlniri interortodoxe și acțiuni de promovare a lucrării pastoral-misionare a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, a pregătit și organizat vizita la Bruxelles a Patriarhului României cu prilejul Întâlnirii anuale la nivel înalt a liderilor religioși cu Președinții Comisiei, Consiliului și Parlamentului European, precum și cu înalți funcționari europeni (Bruxelles, 30 mai 2013). Cu această ocazie, la finalizarea lucrărilor de consolidare și reamenajare a Casei de protocol a Patriarhiei Române din curtea bisericii „Sfântul Nicolae” din Bruxelles, a fost săvârșită slujba de sfințire (29 mai), urmată de o întâlnire cu reprezentanții mai multor Biserici Ortodoxe pe lângă instituțiile europene.

Dintre activitățile Sectorului Teologic-educațional în anul 2013, menționăm:

 • elaborarea formei finale a Programei școlare la disciplina Religie pentru clasele pregătitoare, I și a II-a, aprobată prin ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.418/19.03.2013;
 • elaborarea, avizarea de către Ministerul Educației Naționale, publicarea la Editura BASILICA a Patriarhiei Române și distribuirea către eparhii a setului de fișe de lucru la disciplina religie, pentru clasa pregătitoare (ediția a II-a), precum și a lucrării Religie pentru clasa I;
 • elaborarea și publicarea ghidului pentru profesori Religia la clasa pregătitoare și la clasa I, în format online, pe site-ul www.patriarhia.ro;
 • finalizarea cu succes a Proiectului „Alege Școala!, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, la nivelul întregii țări, pentru prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii; organizarea a 20 de sesiuni de închidere a proiectului, câte una în fiecare eparhie implicată în proiect și una finală, la Palatul Patriarhiei; organizarea și desfășurarea Concursului de creație Alege Școala!, etapa a patra și premierea a 9 copii, la nivel național;
 • organizarea și desfășurarea Congresului Internațional de Teologie Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii”;
 • organizarea și desfășurarea Congresului Internațional de Teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi;
 • organizarea și desfășurarea celui de-al VI-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor;
 • organizarea și desfășurarea Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” – a VI-a ediție;
 • organizarea și desfășurarea Concursului Național Icoana ortodoxă lumina credinței – a II-a ediție;
 • organizarea și desfășurarea Concursului Național „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice”;
 • organizarea și desfășurarea Concursului Național Bucuria de a fi creștin, la care au participat aproximativ 100.000 de copii.

În anul școlar 2013-2014 predau disciplina religie 6.709 profesori, dintre care 4.039 de titulari și 171 titulari de altă specialitate, care au avut în completarea normei ore de religie; 1.410 sunt preoți, 5.032 mireni cu studii teologice, iar 267 și cu alte studii. De asemenea, în cadrul Patriarhiei Române funcționează 31 de seminarii teologice, cu diferite specializări – Teologie Pastorală, Teologie Patrimoniu, Muzică bisericească, Filologie, Științe sociale și 6 licee teologice ortodoxe.

Totodată, în anul școlar 2012-2013 au fost școlarizați 4.511 elevi la nivel liceal; din 1256 de elevi în clasa a XII-a, 946 au obținut diplomă de bacalaureat. În școlile teologice preuniversitare au fost școlarizați 38 de elevi de etnie română din afara granițelor țării, 32 provenind din Republica Moldova, 4 din Serbia și 2 din Ucraina. În anul școlar 2013-2014 au fost înscriși în clasa a IX-a 1.389 de elevi, iar pentru anul școlar 2014-2015 au fost solicitate 1.742 de locuri. În cadrul unităților de învățământ teologic ortodox preuniversitar își desfășoară activitatea didactică 827 de profesori. Dintre aceștia 430 sunt titulari și 397 sunt suplinitori. Fondurile alocate acestor școli, în anul școlar 2012-2013, au fost în valoare totală de 3.453.560 de lei, dintre care 2.663.560 de lei au fost investiți de centrele eparhiale.

În cele 11 facultăți de teologie care funcționează în cuprinsul Patriarhiei Române au fost școlarizați 5.761 de studenți în anul 2013, au absolvit 1.260 de studenți, iar în anul universitar 2013-2014 s-au înscris 1.408. În cadrul specializării Teologie Pastorală au fost școlarizați 4.379 de studenți, iar 951 absolvenți au obținut Diplomă de licență. Numărul masteranzilor a fost de 2.301, dintre care 850 de absolvenți, iar în anul universitar 2013-2014 s-au înscris 1.083 de studenți masteranzi. Studiile de Doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscriși în prezent 349 de doctoranzi, dintre care 128 în anul universitar 2013-2014. În anul universitar 2012-2013, 78 de doctoranzi au obținut titlul de Doctor în Teologie.

Prin Sectorul Cultură și Patrimoniu religios s-au organizat programe și cursuri de formare și perfecționare profesională pentru specializările: conservatori bunuri culturale, muzeologie generală, gestionar-custode, evidența și gestiunea patrimoniului. În contextul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena a fost realizat albumul „Ctitoriile Sfinților Împărați Constantin și Elena în Răsărit și Apus și s-a desfășurat, în cadrul grilei de programe a postului de televiziune TRINITAS – TV, ciclul săptămânal de emisiuni: „Moștenirea bizantină în România, cu participarea unor invitați de prestigiu din lumea bisericească și laică. Întrucât se constată necesitatea păstrării, cultivării și promovării picturii bisericești autentice, precum și o mai bună pregătire teologică liturgică a pictorilor bisericești, în anul 2013, Comisia de pictură bisericească a organizat, în perioada 04 – 07 noiembrie, Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, cu participarea unui număr de 340 de persoane la cursurile teoretice.

În anul 2013, Radio TRINITAS a realizat o nouă extindere a ariei de emisie prin punerea în funcțiune, în luna februarie, a stațiilor de emisie de la Oradea (87,80 MHz) și Sighetu Marmației (87,90 MHz), iar din luna iunie a emițătorului de la Constanța (92,40 MHz). În urma concursului organizat de Consiliul Național al Audiovizualului, în data de 21 noiembrie 2013, Radio TRINITAS a obținut patru noi frecvențe: Nucet (96,40 MHz), Panciu (93,00 MHZ), Slobozia (102,60 MHz) și Petroșani (93,70 MHz). Toate aceste stații de emisie au devenit funcționale în luna decembrie 2013. Astfel, numărul frecvențelor pe care Radio TRINITAS poate fi ascultat în țară a crescut la 51. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a acordat postului de radio TRINITAS al Patriarhiei Române „Diploma de excelență pentru promovarea Culturii, în cadrul evenimentului Premiile CNA, din 11 decembrie 2013.

Activitatea Televiziunii TRINITAS a Patriarhiei Române s-a îmbunătățit în anul 2013 prin transferul emisiei pe satelitul EUTELSAT 16A. Cu acest prilej, s-a adoptat un standard de emisie superior și a fost reechipată stația terestră de emisie pe satelit. De asemenea, pentru completarea dotării tehnice, au fost achiziționate trei ecrane LED, foarte performante, pentru a se evita pe viitor închirierea acestora de la furnizori externi. Finanțarea a fost asigurată printr-un efort considerabil al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la care s-au adăugat împrumuturi sau donații de la unele eparhii din țară și parohii ori mănăstiri bucureștene.

În ziua de 26 septembrie 2013, s-a semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Televiziunea Română, pentru promovarea culturii și identității naționale. Din momentul semnării sale, Protocolul a fost pus în aplicare prin schimbul de materiale video, de arhivă și de actualitate, între Televiziunea Română și Televiziunea TRINITAS, preluări de transmisiuni directe și altele.

Finanțarea Televiziunii TRINITAS a fost asigurată în anul 2013 astfel: 60% Arhiepiscopia Bucureștilor, 30% eparhiile din țară și unele eparhii din străinătate, iar 10% sponsorizări și încasări din distribuția de DVD-uri.

Activitatea Publicațiilor LUMINA din anul 2013 s-a materializat prin edițiile tipările și prezența virtuală pe site-ul www.ziarullumina.ro. Ediția Națională și Ediția de Oltenia ale Ziarului Lumina, precum și tirajul integral al săptămânalului Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române. Edițiile regionale sunt imprimate în teritoriu (la Iași, Cluj și Timișoara), din rațiuni privind difuzarea rapidă către abonați. Din statisticile BRAT reiese că Ziarul Lumina se situa, în luna septembrie 2013, pe locul 4 în clasamentul cotidienelor din România, având un tiraj superior tuturor cotidienelor cu profil generalist.

Activitatea Agenției de știri Basilica s-a concretizat în numărul mare de știri, interviuri, documentare și fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informații privind viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013. Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române a redactat peste 90 comunicate de presă, știri, documentare, drepturi la replică și precizări în cazul unor prezentări tendențioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericești sau aflate în dezbatere publică.

Pentru promovarea „Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și a „Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA și Editura TRINITAS) au publicat 10 lucrări: „Cruce și misiune. Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii”, vol. 1, coord. Prof. Emilian Popescu și Pr. Mihai-Ovidiu Cățoi, Ed. BASILICA; „Cruce și misiune. Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii”, vol. 2, coord. Prof. Emilian Popescu și Pr. prof. Viorel Ioniță, Ed. BASILICA; „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (carte pentru copii), de Narcisa Câdă, Ed. BASILICA; „Sfinții Împărați Constantin și Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei și Dobrogei”, coord. Pr. Mihai Hau, Ed. BASILICA; „Ctitoriile Sfinților Împărați Constantin și Elena în Răsărit și Apus”, coord. Pr. Florin Șerbănescu și Dl. Bogdan Tătaru Cazaban, Ed. BASILICA; „Constantin. Un împărat creștin”, de Bertrand Lançon și Tiphaine Moreau, Ed. BASILICA; „Părintele Dumitru Stăniloae. Biobibliografie”, de Virginia Popa, ediție revizuită și adăugită, Ed. TRINITAS; „Iisus Hristos sau Restaurarea omului”, de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, vol. 4, în coll. „Opere complete”, Ed. BASILICA; „Chipul nemuritor al lui Dumnezeu”, de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, vol. 5, în coll. „Opere complete”, Ed. BASILICA; „Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae”, de Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, Ed. BASILICA.

În ceea ce privește publicarea de carte teologică, sub egida Editurilor Patriarhiei Române, portofoliul a fost îmbogățit cu un număr de 53 de titluri noi, cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral și monografic dintre care, pe lângă cele dedicate anului omagial și comemorativ, mai amintim: † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Semne de speranță în vreme de suferință. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012″, Ed. BASILICA; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Brâncuși – sculptor creștin ortodox”, ediția a II-a, revizuită de autor, Ed. TRINITAS; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului”, Ed. BASILICA; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, „Basarabia – aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc”, Ed. BASILICA; Pr. prof. dr. Adrian Gabor, Pr. conf. dr. Mihai Săsăujan, Pr. conf. dr. Daniel Benga, Lect. dr. Ionuț-Alexandru Tudorie, „Istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (1881-2013)”, Ed. BASILICA; „Orthodox Theology in the 20th century and early 21st century. A Romanian Orthodox Perspective”, coord. Pr. prof. dr. Viorel Ioniță, Ed. BASILICA; „Pelerin în București. Ghid pentru vizitatori”, coord. Pr. Nicolae Dascălu, Ed. BASILICA; „Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române”, Ed. IBMO; „Dicționar de muzică bisericească românească”, coord. IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, Ed. BASILICA.; „Apologetica ortodoxă”, vol. 1, coord. Adrian Lemeni, Ed. BASILICA; Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, „Religie, modernitate și postmodernitate”, coll. „Media Christiana”, Seria „Lumina”, Ed. TRINITAS; Arhim. Timotei Aioanei, „Slujind lui Dumnezeu în Catedrala patriarhală”, Ed. BASILICA; „Părintele Cleopa Ilie – luminător de suflete pe calea mântuirii”, coord. Arhim. Timotei Aioanei, Ed. BASILICA.

În cadrul departamentului „Carte de cult” s-a continuat opera de diortosire a textelor liturgice publicându-se un număr de 10 volume (6 cărți de cult + 3 cărți de muzică bisericească + 1 volum de Proloage), la care se adaugă 74 de acatiste și vieți de sfinți publicate în noua colecție „Acatiste și Vieți de Sfinți”.

Prioritatea anului 2013 pentru Tipografia Cărților Bisericești a fost achitarea integrală a utilajelor, necesare eficientizării și rentabilizării tipografiei, achiziționate cu plata în rate în anul 2012. În cursul anului 2013 au fost imprimate: 140.334 volume carte, 142.677 ex. reviste, 62.293 ex. broșuri și ghiduri, 256.260 acatiste, 70.000 ex. pastorale, 108.120 ex. felicitări, cărți poștale, 213.050 ex. calendare foi, 165.000 ex. calendare agendă, 22.100 ex. calendare de birou, 21.850 ex. calendare de perete cu spiră, 3.000 ex. calendar de însemnări, 647.520 ex. icoane diverse dimensiuni și alte lucrări.

Atelierele Institutului Biblic și-au desfășurat activitatea pentru confecționarea obiectelor de cult în cadrul următoarelor secții: metale prețioase, metale comune, tămâie, filigran, pictură, tâmplărie și sculptură, la punctul de lucru din București (Popești Leordeni); croitorie, cizelură, pictură și broderie, la punctul de lucru de la Mănăstirea Pasărea, precum și țesătorie, broderie, tricotaje, la punctul de lucru de la Mănăstirea Țigănești.

Centrul de pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a organizat pelerinaje externe și interne spre mai multe destinații, pentru 15.247 de pelerini (206 pelerinaje interne și 144 pelerinaje externe). Destinațiile pelerinajelor externe au fost cu precădere Țara Sfântă – Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia și Istanbul), Grecia – Muntele Athos, Italia, Bulgaria, Ucraina ș.a. Cu sprijinul financiar al S.C. Basilica Travel S.R.L., având în vedere creșterea activității de pelerinaj, în luna august 2013 a fost achiziționat un nou autocar de 51 locuri, marca Setra (cel de-al treilea din dotarea parcului auto al Sectorului Pelerinaje).

Printre cele mai importante activități legate de edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, desfășurate în anul 2013 la Sectorul Monumente și Construcții Bisericești al Patriarhiei Române, se înscrie organizarea licitației pentru semnarea contractului de execuție lucrări suprastructură. La această licitație au aplicat 5 ofertanți, firme specializate capabile să execute o lucrare de asemenea anvergură. Negocierea acestui contract a adus o economie de 5,250,000 euro, adică de 11.72 % față de valoarea bugetată, revizuită la începutul anului, și de 2,411,991 euro adică 5.74 % față de cea mai bună ofertă inițială. Totodată, au fost finalizate lucrările de realizare a infrastructurii catedralei, recepționate la sfârșitul lunii august. Tot la acea dată a fost predat amplasamentul către executantul suprastructurii, care după efectuarea tuturor demersurilor necesare preluării, a început lucrul la elementele verticale ce iau naștere de la cota + 0,00 m. De la data preluării și până la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate lucrările de montare a armăturii rigide aferente nivelului cuprins între cotele +0,00 m ÷ + 9,00 m, a fost montată armătura flexibilă din oțel beton în procent de 50 % și s-au efectuat aproximativ 8.000 ml suduri ale acesteia.

Și în anul 2013 Patriarhia Română a făcut eforturi mari și multiple pentru asigurarea finanțării lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. La eforturile unităților de cult din cuprinsul eparhiilor s-a adăugat și sprijinul financiar din partea autorităților administrației centrale și locale de Stat, precum și unele sponsorizări mai modeste, acordate de unii agenți economici în această perioadă de criză financiară. Tuturor le suntem recunoscători pentru că înțeleg necesitatea practică și semnificația etnică a acestei Catedrale Naționale.

Centrul de Conferințe – Palatul Patriarhiei a desfășurat 387 acțiuni (conferințe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte, ședințe de lucru, întruniri, vizionări, prezentări etc.), unele ale Bisericii Ortodoxe Române, iar altele ale unor instituții sau firme care au închiriat aceste spații la prețuri adaptate perioadei de criză financiară. Din acest motiv, veniturile din aceste activități acoperă doar parțial cheltuielile de întreținere ale Palatului Patriarhiei. Dintre realizările importante din anul 2013 menționăm montarea a 6 (șase) icoane mozaic în Sala Europa Christiana, realizate cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al unor sponsori.

Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale, prin echipa de întreținere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare și dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reședința Patriarhală, Depozitul de Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor ș.a. De asemenea, începând cu data de 18 martie 2013, Cafetăria „Misionarul” a Centrului Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” vine în sprijinul angajaților Administrației Patriarhale și ai Administrației Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor (care și-au exprimat acordul) oferindu-le masa de prânz în regim catering, cheltuielile fiind suportate parțial de către instituție (bugetul fiecărui sector sau departament) și parțial de către angajat. Centrul Social Pastoral „Sfânta Maria” – Techirghiol a finalizat lucrările de construire a Casei de protocol „Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, sfințită în data de 11 iulie 2013.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

Opera social-filantropică izvorăște din îndemnul clar și ferm la acțiune, la fapta cea bună, adresat de Mântuitorul Hristos: „Mergi și fă și tu asemenea!” (Luca 10, 37).

În anul 2013, în lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române au fost implicate 9.147 persoane, după cum urmează: 28 consilieri eparhiali, 23 inspectori eparhiali de specialitate și eparhiali, 449 asistenți sociali acreditați, 1.257 persoane cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi etc.), 7.390 voluntari și membri ai comitetelor filantropice).

Activitatea social-filantropică s-a desfășurat în Patriarhia Română prin 784 de instituții și servicii sociale. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama așezămintelor social-filantropice cuprinde: 141 cantine sociale și brutării, 50 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 75 centre de zi pentru copii, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădinițe sociale și afterschool, 13 locuințe protejate, 130 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 18 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără, 68 centre educaționale și alte 128 instituții cu specific diferit.

În prezent, la nivelul eparhiilor se află în derulare un număr de 271 proiecte și programe sociale, dintre care: 19 cu finanțare externă, 18 cu finanțare publică, 178 finanțate din fonduri proprii și 56 cu finanțare mixtă.

De asemenea, în anul 2013, atât în cadrul așezămintelor social-filantropice, cât și prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistență specializată 61.711 de beneficiari, astfel: 22.945 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere, sau cu părinții aflați la muncă în alte țări; 4.920 persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 15.086 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate; 13.110 șomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale; 5.650 alte categorii. Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 512 preoți, dintre care: 154 în unități militare și penitenciare și 358 în spitale, așezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unitățile menționate mai sus, există în prezent un număr de 423 biserici și capele sfințite, altele 88 aflându-se în diferite stadii de construcție și amenajare.

Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2013 s-a concretizat în 152.542 de ajutoare financiare directe, în valoare de 17.957.098 lei; 418.376 ajutoare materiale, constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente, electrocasnice ș.a., în valoare de 15.341.700 lei; colecta pentru persoanele afectate de calamități (inundații) în septembrie 2013, în valoare de 1.564.380 lei și bunuri, a căror valoare estimată este de 448.470 lei.

În ansamblu, pentru susținerea activităților social-filantropice și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2013, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 80.828.191 lei. La acesta se adaugă ajutoarele social-filantropice acordate săracilor de către clerici și credincioși în mod ocazional sau neprogramat.

În concluzie, anul 2013, consacrat în Biserica Ortodoxă Română ca An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și an comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, a fost unul rodnic în activități pastorale și sociale, puse în slujba credinței ortodoxe și a multor oameni bolnavi, săraci sau aflați în dificultate.

Susținerea acestor activități multiple ale Bisericii Ortodoxe Române nu este însă o lucrare ușoară, ci necesită multă dăruire de sine și răbdare din partea celor angajați în misiunea ei, date fiind multe obstacole întâlnite în desfășurarea acestor activități, ca de pildă: blocarea temporară a liniilor de finanțare europene, blocarea multor posturi în cadrul administrațiilor locale, care reprezintă principalii parteneri ai Bisericii, sărăcia generată de criza economică și numărul crescând de solicitanți de servicii medico-sociale.

Faptul că anumite așezăminte social-filantropice cu posibilități materiale modeste reușesc, totuși, să dezvolte și să susțină servicii sociale cu caracter permanent la standardele cerute de legislația europeană în vigoare constituie o încurajare și o speranță că, prin credință, iubire milostivă și hărnicie, putem aduce la îndeplinire porunca Domnului nostru Iisus Hristos de a sluji aproapelui. Totodată, avem conștiința datoriei, nu a meritelor, deoarece, așa cum se spune în Sfânta Evanghelie, „am făcut ceea ce eram datori să facem” (Luca 17, 10), știind că oamenii vor fi judecați de Dreptul Judecător, Iisus Hristos, nu numai pentru faptele rele săvârșite, ci și pentru binele pe care puteau să-l facă, dar nu l-au făcut în timpul vieții pământești (cf. Matei 25, 31-46). Desigur, sunt încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin nevoilor urgente ale multor oameni aflați în dificultate azi în țara noastră, dar credința în ajutorul lui Dumnezeu ne dă speranță și putere pentru a continua lucrarea social-filantropică.

La vremea bilanțului activității Bisericii Ortodoxe Române desfășurate în anul 2013, cu smerenie și bucurie, mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul și darurile Sale revărsate asupra Bisericii noastre. De asemenea, mulțumim și celor care au ajutat Biserica, prin rugăciune sfântă, prin dărnicie și cooperare practică, spre a împlini împreună, cler și mireni, lucrarea ei în poporul român.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să continuăm și să intensificăm activitățile pastorale, misionare și filantropice ale Bisericii noastre, ca fapte ale dreptei credințe și ale iubirii milostive în societatea de azi.

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente