Cinstirea Sfinților Trei Ierarhi la Arad

Pomenirea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur a fost sărbătorită în chip special la Facultatea de Teologie ‘Ilarion V. Felea’.

Lauda liturgică închinată acestor ‘mari dascăli ai lumii și ierarhi’, în ziua lor de prăznuire din 30 ianuarie, a fost săvârșită în capela facultății. Sărbătoarea s-a continuat în ziua de luni, 31 ianuarie, în Aula Magna, prin participarea pr. Iacob Bupte, vicar eparhial, delegat al Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, a prof. univ. dr. Lizica Mihuț, rectorul Universității ‘Aurel Vlaicu’ din Arad, a corpului profesoral și a studenților facultății.

În deschiderea festivității, pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul facultății, a menționat câteva coordonate ale sărbătoririi academice, amintind, printre altele, că ‘încă din 1936 s-a hotărât ca acești trei Sfinți Părinți să fie socotiți ca ocrotitori pentru dascălii și studenții ostenitori în aria academică a teologiei. Îi socotim ca modele pentru slujirea preoțească și teologică, deoarece aceștia vorbeau despre Dumnezeu, pentru că vorbeau cu Dumnezeu, prin rugăciune. La acestea se adaugă, apoi, și faptul că întreaga lor construcție teologică a fost unită cu fapta bună, cu filantropia’.

În dizertația îndătinată sărbătorii, diac. lector dr. Caius Cuțaru a prezentat tema ‘Sfinții Trei Ierarhi despre raportul dintre Biserica lui Hristos și religiile necreștine’. Pornind de la comuniunea primordială imprimată întregii creații de către Creator, vorbitorul a arătat că, astăzi, o atare abordare a Sfinților Părinți ai primelor veacuri creștine, dar în special a Sfinților Trei Ierarhi, privind dialogul dintre oameni și religii, într-o societate tot mai divizată, poate permite Bisericii creștine contemporane, așa cum subliniază anumiți teologi, renunțarea la orice forme de confesionalism rigid și agresiv și revenirea la un ecumenism larg, deschis și generos; acel ecumenism înțeles ca dialog și deopotrivă mărturie a lui Iisus Hristos și a Aceluiași Dumnezeu Creatorul, în care ne regăsim cu toții aceeași origine comună.

Delegatul Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, pr. Iacob Bupte, vicarul Arhiepiscopiei Aradului, a adresat un cuvânt asistenței în care a arătat preocuparea IPS Arhiepiscop Timotei, a Centrului Eparhial față de Facultatea de Teologie arădeană, apreciind în mod laudativ strădaniile cadrelor didactice, materializate în rezultatele pe care studenții le obțin la învățătură și în comportamentul absolvenților în parohii, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’,Ediția de Banat.

Rector prof. univ. dr. Lizica Mihuț, în mesajul transmis, a exprimat ‘dorința noastră de a rămâne în colaborarea firească și respect reciproc’, anunțând asistenței că ‘ziua de sărbătoare de astăzi, de la Facultatea de Teologie, coincide fericit cu o ședință a conducerii universității care va lua în discuție o regândire a structurii administrativ-academice, în care instituția teologică arădeană își va păstra statutul actual, de facultate’. În încheiere, Lizica Mihuț s-a adresat membrilor corpului profesoral, felicitându-i pentru acțiunile trecute și prezente, urând tuturor un an nou plin de împliniri.

În încheiere, corul bărbătesc al facultății, condus de conf. dr. Mircea Buta, a încântat audiența cu câteva piese corale dedicate Sfinților Trei Ierarhi, între care au existat scurte lecturi din operele acestora, citite de studenți.

Comentarii Facebook


Știri recente