Cinstirea sfinților îngeri în cultul Bisericii și în evlavia credincioșilor

Cultul sfinților îngeri a luat o mare dezvoltare mai ales din secolul al IV-lea, de când avem și mărturii scrise despre sărbători și biserici închinate Sfinților îngeri. Biserica a rânduit ca în fiecare săptămână să fie o zi închinată sfinților îngeri. Astfel, în fiecare zi de luni Biserica în slujbele sale, dar și credincioșii în rugăciunile lor, îi pomenesc pe sfinții îngeri. Dintre slujbele închinate lor amintim: Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Canonul de rugăciune către îngerul păzitor și Canonul de rugăciune către Puterile cerești și către toți sfinții. Sfinții îngeri sunt pomeniți de asemenea la fiecare Sfântă Liturghie, atât la rânduiala Proscomidiei, cât și în cadrul slujbei propriu-zise care cuprinde multe rugăciuni adresate lor sau în care se cere ajutorul lor. Rugăciuni către îngerul păzitor sunt cuprinse și în cadrul rugăciunilor de dimineață și de seară din Ceaslov, informează reintregirea.ro

Noi îi cinstim pe îngeri pentru că ei reprezintă chipul ideal al făpturii ne-trupești (pur spirituale) și fără păcat, spre care năzuim și noi. Îi cinstim pentru că sunt vestitori ai voii și ai poruncilor lui Dumnezeu, slujitori ai mântuirii noastre și mijlocitori între Dumnezeu și oameni și pentru că sunt ocrotitorii și ajutătorii noștri în realizarea mântuirii personale a fiecăruia dintre noi

Îngerii cinstesc și slăvesc pe Dumnezeu, atât în ceruri, unde ei slujesc liturghia în jurul Tronului ceresc, cât și în Biserică, unde ei slujesc împreună cu noi, în chip nevăzut, în jurul Sfintei Mese, pe care tronează în permanență Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea Sfânta Liturghie este privită ca o imitație a celei dumnezeiești, săvârșită de Mântuitorul și Sfinții Îngeri în ceruri.

În calendarul ortodox (sinaxar) se află 5 zile liturgice închinate pomenirii și cinstirii Sfinților Îngeri în cursul unui an bisericesc, dintre care doar cea din 8 noiembrie este sărbătoare cu ținere. Celelalte sărbători închinate îngerilor sunt: la 6 septembrie – o minune a Sf. Arhanghel Mihail la Chore – în Colose din Frigia; la 26 martie, a doua zi după Bunavestire – pomenirea Sf. Arh. Gavriil; la 13 iulie – al doilea sobor al Arh. Gavriil; și la 11 iulie – sărbătoarea Arh. Gavriil din Adin – descoperirea primei părți din Axion: Axion estin (Athos)

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt două prototipuri: unul al puterii, celălalt al tandreții. Sfântul Mihail cu sabia de foc în mână, ne învață să luptăm în permanență cu răul și cu patimile, iar Arhanghelul Gavriil este chipul emoției sfinte în fața lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Rafail este ocrotitorul celor care călătoresc și tămăduitor al neputințelor omenești.

Comentarii Facebook


Știri recente