Cinstirea Sf.Ap. Andrei arată în primul rând demnitatea noastră de Biserică apostolică

Din mărturiile istoricilor și din Sfânta Tradiție reiese că Sfântul Andrei este și primul propovăduitor al Evangheliei la strămoșii noștri daco-romani, Creștinismul românesc are deci origine apostolică. Fiindu-i încredințate spre evanghelizare ținuturile din preajma Mării Negre, este cert că în drumul său Apostolul dintâi chemat a predicat Evanghelia atât în sudul Basarabiei, cât și în Sciția Mică (Dobrogea de azi).

În cuvântul Său, rostit în ziua cinstirii Sf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, pe Colina Bucuriei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat că demnitatea nostră ca popor cu vechime și credință apostolică devine și o datorie în plus, aceea de a fi misionari ai credinței apostolice: „Această cinstire deosebită a Sfântului Apostol Andrei ne arată în primul rând demnitatea noastră de Biserică apostolică, o Biserică cu o experiență de jertfă și de înviere de-a lungul secolelor, un creștinism adânc înrădăcinat în sufletul poporului, un creștinism care a sfințit și a plămădit cultura poporului nou care apare în istorie, poporul român, format din strămoșii noștri geto-daci și romani, traci într-un sens mai larg și prin aceasta demnitatea noastră ca popor cu vechime și credință apostolică devine și o datorie în plus. Apostolică înseamnă că ai origine de pe timpul apostolilor și că transmiți credința primită de la Sfinții Apostoli, dar apostolică înseamnă și misionari. Apostolul este un trimis, este un om care are un mandat de împlinit și deci noi românii devenim misionari prin însuși faptul că transmitem credința din generație în generație și Biserica însoțește pe fiii ei duhovnicești și în afara granițelor României. De aceea, diaspora română care are astăzi peste 4 milioane de credincioși ortodocși români nu este o simplă întâmplare motivată economic, ci dincolo de această lectură economică trebuie să citim lucrarea lui Dumnezeu mai profundă decât motivația conjuncturală și anume aceea de a mărturisi credința ortodoxă fără aroganță și fără frică, cu calm, cu iubire și cu bună cuviință între alte popoare”.

Sinaxarul Bisericii din Constantinopol istorisește amănunțit propovăduirea sa: „Lui Andrei, celui întâi chemat, i-au căzut la sorți Bithynia, părțile Pontului Euxin [Marea Neagră] și ale Propontidei [Marea de Maramara] cu cetățile Calcedon și Bizanț, Macedonia, Tracia și regiunile care se întind până la Dunăre, Tesalia, Elada [Grecia Centrală], Ahaia și cetățile Aminsos [Amisus], Trapezunt, Heracleea [Pontului] și Amastris”.

Comentarii Facebook


Știri recente