Cinstea de a fi slujitor al lui Dumnezeu este o chemare deosebită

Creștinii ortodocși se află, astăzi, 2 septembrie 2012, în Duminica a XIII-a după Rusalii. În toate bisericile s-a citit fragmentul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, de la capitolul 21, versetele de la 33 la 44, ce cuprinde Pilda lucrătorilor celor răi, rostită de Mântuitorul Iisus Hristos.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a arătat că pilda din Pericopa Evanghelică citită astăzi se referă, în primul rând, la comportamentul unora dintre evreii din antichitate față de prooroci și față de Iisus Hristos: ‘Aceasta ne arată că umanitatea îmbolnăvită de păcat uneori împlinește voia lui Dumnezeu, iar alteori respinge dorința lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Însă, Dumnezeu are un plan de mântuire a lumii și cheamă lucrători. Dacă cei leneși și vicleni nu lucrează cum trebuie în Via Lui, atunci El cheamă pe alții. De aceea, în Evanghelie se spune că Via aceasta se va lua de la poporul ales și se va da altora. În momentul respectiv, Mântuitorul identifică Via cu Împărăția lui Dumnezeu, pentru că lucrarea pentru mântuire este lucrare pentru intrarea în Împărăția Cerurilor și pentru dobândirea vieții veșnice. De aceea, concluzia pildei de astăzi este aceasta: Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da altora. Se va da unui popor credincios care o va face roditoare’.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai spus că pilda aceasta, prin analogie, se poate referi și la toți slujitorii Bisericii, pentru că sunt chemați să lucreze spre mânuirea oamenilor. Unii dintre ei lucrează cu frică de Dumnezeu, cu credință, dragoste și cu simțul răspunderii maxime. Alții sunt nepăsători și nu aduc roadele care se așteaptă de la ei prin lucrarea lor de pregătire a oamenilor spre a dobândi Împărăția Cerurilor. De aceea, Sfinții Părinți, în scrierile lor, au accentuat foarte mult responsabilitatea pe care o poartă „lucrătorii din via Domnului”, adică păstorii de suflete: ‘Sfântul Ioan Gură de Aur spune că preotul are mai mare răspundere în fața lui Dumnezeu decât mireanul, pentru că el nu va da seama doar de propriile sale fapte, ci el va da seama și de modul în care s-a îngrijit sau nu s-a îngrijit de mântuirea credincioșilor încredințați lui spre păstorire. Aceasta ne arată că deși cinstea pentru un slujitor al Domnului este mai mare, totuși răspunderea lui este și mai mare. Este mai mare pentru că i s-a încredințat conducerea duhovnicească a multor oameni pe calea mântuirii. Putem fi păstori buni sau răi, păstori harnici sau leneși, păstori sinceri sau vicleni, păstori care știu că Via este a Domnului, că Biserica este a lui Hristos Care niciodată nu transformă Biserica în proprietate personală, care știu cine este Stăpânul Viei și niciodată nu se consideră moștenitori ai ei, ci doar lucrători în Vie. Deci, Evanghelia ne cheamă la foarte multă răspundere’.

‘Este remarcabil faptul că cinstea aceasta deosebită de a fi slujitor al lui Dumnezeu este o chemare deosebită. Chemarea aceasta vine de la Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Chemarea de a fi păstor nu este rezultatul votului credincioșilor, zice el, ci alegerea făcută de Dumnezeu. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune: nu disprețui votul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte nu disprețui chemarea pe care Dumnezeu ți-a adresat-o atunci când te-a chemat să fi slujitor în Via Domnului […] Bucuria pe care o dăruiește Dumnezeu celor care lucrează în Vie este faptul că slujitorii lui Dumnezeu se aseamănă cu Hristos Domnul Care a împlinit voia lui Dumnezeu, Care S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce și Care El însuși se numește Slujitor al Domnului‘, a mai spus Preafericirea Sa.

La finalul cuvântului, Patriarhul României a dorit să adreseze cuvinte de apreciere tuturor acelora dintre slujitorii altarelor care lucrează, în mod responsabil, în câmpul misionar al Bisericii: ‘Astăzi, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să întărească pe toți cei care sunt chemați la slujire în Biserică. Să le dăruiască înțelepciune, râvnă sfântă, dragoste tuturor arhiereilor, preoților și diaconilor, lucrători în Via Domnului, pentru ca să aducă bucurie Bisericii, îngerilor și sfinților din ceruri. În general, credincioșii când văd că lucrătorii din Via Domnului sunt harnici, cinstiți și conștienți de misiunea lor, sunt foarte mult iubiți de credincioși. Ei văd cum Via Domnului, viața Bisericii, se înfrumusețează pentru că este bine cultivată și aduce roade. De aceea, felicităm pe toți cei care sunt conștienți de chemarea sfântă la care au fost chemați și răspund acestei chemări cu iubire față de Hristos, față de Biserica Sa și față de poporul nostru’.

Comentarii Facebook


Știri recente