Cinci ani de grijă pentru bunurile de patrimoniu – Dialog cu domnul Victor Simion, consilier patriarhal, Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu

În luna februarie a acestui an s-au împlinit cinci ani de când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea, în cadrul Sectorului Patrimoniu cultural, a Centrului de Pregătire pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române, cu scopul de a forma specialiști în domeniile gestionării, administrării, protecției, conservării, restaurării și valorificării bunurilor culturale deținute de unitățile noastre de cult. De la profesorul Victor Simion am aflat istoria începutului, realizările și viitoarele proiecte ale centrului aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Domnule profesor, de unde inițiativa aceasta și care a fost cadrul legal al înființării centrului?

Temeiul legislativ al acestei noi structuri l-au reprezentat Legea 182/2000, precum și Legea 311/2003, ordinele și dispozițiile date de către cei în drept cu privire la patrimoniul cultural național și la deținătorii acestor bunuri. Primul gând al organizării unor programe de formare profesională pentru personalul din unitățile de cult datează din anul 2004 și mi-a aparținut, la acea dată fiind coordonator al programelor de pregătire a specialiștilor din muzee din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, precum și domnului Mircea Sfârlea, la acea dată consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte. Împreună am concretizat acordul dintre cele două instituții pe care le reprezentam organizând la Mănăstirea Neamț, în perioada 2004-2005, primul curs de pregătire pentru muzeografii din unitățile de cult. Bunele rezultate ale acestei inițiative au condus, în anul 2006, la ideea proiectului de organizare a unui centru autonom de pregătire sub egida Patriarhiei Române, proiect prezentat părintelui consilier patriarhal Florin Șerbănescu, coordonator al Sectorului Patrimoniu cultural care, nu numai că a îmbrățișat acest gând al nostru, a și elaborat documentația de susținere a proiectului pentru ședința Sfântului Sinod din luna februarie 2007.

Care au fost etapele următoare aprobării Sfântului Sinod din februarie 2007?

Mai întâi am făcut demersurile legale pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației și Cercetării și Comisia Națională de Formare Profesională a Adulților pentru autorizarea Patriarhiei Române ca ‘furnizor de formare profesională’ în domeniul patrimoniului cultural. Astfel, prin eforturi susținute, Centrul Patriarhiei Române figurează astăzi în Registrul Național al Formatorilor din România, iar următorul pas a fost elaborarea și aprobarea standardelor ocupaționale pentru fiecare dintre programele, specialitățile inițiate. A urmat apoi întocmirea documentației pentru aprobarea, de către cele trei foruri mai sus menționate, a fiecăruia din programele propuse: muzeograf, conservator, gestionar-custode, ghid obiectiv cultural, bibliotecar. S-a constituit și aprobat, de asemenea, grupul de lectori de specialitate și s-au definitivat organizarea și derularea practică a programelor aprobate în centrele care corespund standardelor oficial impuse. În momentul de față, acestea sunt: mănăstirile Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, ‘Sfânta Cruce’ din Oradea, Neamț, Bistrița de Vâlcea, ‘Acoperământul Maicii Domnul’ din Vatra Dornei, precum și locațiile din București și Iași.

Vă rugăm să ne faceți o sinteză a activităților organizate în acești cinci ani de activitate și să prezentați viitoarele proiecte.

Ca orice activitate, în toată această perioadă au fost și reușite, și lucruri care se puteau organiza mai bine poate, dar suntem bucuroși că s-au organizat și finalizat șase programe de perfecționare: două de muzeograf, trei de gestionar-custode, unul de conservator, desfășurate, fiecare, pe trei etape, în stagii de 12 zile de pregătire. În toată această perioadă, 170 de cursanți din toate eparhiile au obținut certificatul de absolvire, recunoscut pe plan național. Astfel s-a constituit prima rețea națională de specialiști în domeniul Patrimoniului cultural național al Bisericii Ortodoxe Române. Sunt în curs de derulare două programe pentru conservatori în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Au fost inițiate, în premieră națională, programele autorizate de gestionar-custode și ghid obiectiv cultural, care au fost apoi preluate și de către Centrul de Perfecționare al Ministerului Culturii și Patrimoniului pentru muzeele de stat.

Conform legii, în anul 2011 au fost refăcute, actualizate, depuse și re-autorizate dosarele pentru programele Muzeologie generală și Gestionar-custode, iar în anul 2010 a fost inițiat programul scurt de instruire de două zile referitor la corecta întocmire a evidenței, inventarelor și a gestionării bunurilor culturale deținute de unitățile de cult. În anul 2010 s-au ținut astfel de instruiri cu gestionarii unităților de cult din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, a Arhiepiscopiei Sibiului, a Episcopiei Ortodoxe Române a Bihorului și a Episcopiei Sălajului, iar în anul 2011 s-a continuat cu protoieriile I, II și III Capitală și protoieriile Ilfov Nord și Sud. Au participat 354 de persoane, programul urmând a se continua și în anul 2012 cu alte unități din teritoriu.

Ne bucură faptul că condițiile, calitatea, organizarea programelor centrului nostru au determinat o serie de muzee de stat să-și trimită personalul la cursurile noastre de pregătire (muzeele din Brașov, Brăila, Oradea, Bran, Constanța, Călărași, București), iar pentru anul 2012 solicitările sunt în creștere, Centrul Patriarhiei Române impunându-se astfel, treptat, și în rețeaua muzeelor de stat din România.

Inaugurarea noului sediu al centrului pentru patrimoniul cultural a permis inițierea unor noi activități, precum și organizarea noilor laboratoare de ‘restaurare carte și documente’, dar și a Laboratorului de restaurare icoane.

Prin parteneriatul cu Asociația ‘Centrul de Studii Europene pentru Balcani, Țările Mediteraneene și Europa de Est’ s-a realizat organizarea gratuită, la București, a primului stagiu de pregătire de 12 zile pentru conservatori de bunuri culturale; tipărirea primului curs de muzeologie generală, care se distribuie gratuit participanților la programele centrului. Domnul Nicolae Badea, președintele asociației, a contribuit și sprijinit direct proiectul, a participat și a invitat specialiști din Italia pentru a susține prelegeri pe teme specifice. Parteneriatul va continua și în anul 2012 prin susținerea financiară a celorlalte două stagii de pregătire pentru conservatori, precum și cu inițierea altor programe și activități prevăzute în contract.

Centrul pentru Patrimoniul cultural ‘Sfântul Constantin Brâncoveanu’ este coordonat de pr. dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal, și are următorii membri: dl Victor Simion, consilier patriarhal, dl Mircea Sfârlea, consilier patriarhal, dl Gabriel Pletea, inspector eparhial, dra Daniela Apreutesei, inspector de specialitate, și dra Simona Nedu, inspector eparhial.

(Interviu publicat în Ziarul Lumina, Ediția din data de 13 martie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…