Cifre și date despre Biserica Ortodoxă Română

Sinteza datelor prezentate mai jos este realizată de Cancelaria Sfântului Sinod și este preluată din ediția de astăzi, 9 februarie, a ‘Ziarului Lumina’:

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este alcătuit din 53 ierarhi: un patriarh, opt mitropoliți, 11 arhiepiscopi, 19 episcopi eparhioți, 2 episcopi-vicari patriarhali, 11 episcopi-vicari și 1 arhiereu-vicar.

În interiorul granițelor țării, în cuprinsul Patriarhiei Române, funcționează un număr de 15.203 unități bisericești, organizate astfel: 1 Centru Patriarhal, 6 mitropolii, 10 arhiepiscopii, 13 episcopii, 1 vicariat, 182 de protopopiate, 11.674 de parohii și 2.658 de filiale, 475 de mănăstiri, 175 de schituri, 10 metocuri.

În cadrul unităților bisericești există 19.776 de locații imobiliare, din care: 1 Centru Patriarhal, 29 de reședințe eparhiale, 1 sediu vicariat, 159 de sedii protopopești (144 existente, 15 în construcție), 6.262 de case parohiale (5.794 existente și 468 în construcție), 13.327 de cimitire bisericești, din care: 12.963 de cimitire parohiale (758 urban, 12.205 rural), 364 de cimitire mănăstirești (280 de mănăstiri, 84 de schituri).

În cuprinsul Patriarhiei Române sunt deschise cultului și funcționează 16.128 de lăcașuri de cult, dintre care: 64 de catedrale (29 de catedrale eparhiale și 35 de biserici catedrale); 11.298 de biserici parohiale, 2.239 de biserici filiale, 550 de biserici de mănăstiri, 264 de biserici de cimitir, 36 de biserici fundaționale, 146 de biserici izolate, 355 de capele parohiale, 299 de capele de cimitir, 111 paraclise parohiale, 236 de paraclise de mănăstiri, 530 de biserici și capele în instituțiile bugetare (119 – armată, Ministerul de Interne, SPP, 42 – penitenciare, 217 – spitale, 76 – unități de învățământ, 76 – așezăminte ocrotire socială). Parohii fără lăcașuri de cult sunt 262.

În Biserica Ortodoxă Română activează 14.578 de preoți și diaconi

Pentru activitatea de conducere administrativă din unitățile bisericești (Patriarhie, eparhii, protopopiate, mănăstiri, schituri) sunt încadrați și activează 1.043 personal de conducere cu contribuții la salarizare de la bugetul de stat: 1 vicar administrativ patriarhal, 28 de consilieri patriarhali, 26 de vicari administrativi eparhiali, 1 inspector general bisericesc, 7 secretari patriarhali, 164 de consilieri administrativi eparhiali, 10 secretari Cancelaria Sf. Sinod, 139 de inspectori eparhiali, 28 de secretari eparhiali, 29 exarhi, 162 de protopopi, 448 de stareți(e) și egumeni(e).

În Biserica Ortodoxă Română (Patriarhie, eparhii, protopopiate, parohii, filii, mănăstiri și schituri, instituțiile bugetare) sunt încadrați și activează 14.578 de preoți și diaconi, din care: 1.043 personal clerical de conducere și 12.993 de preoți și diaconi (la parohii, mănăstiri, schituri, centre eparhiale și protopopiate); 532 de preoți în instituțiile bugetare de stat. Posturi clericale vacante – 1.104, din care: personal de conducere – 159, preoți și diaconi – 945.

Un număr total de 13.787 personal clerical de la unitățile bisericești a primit contribuție la salarizare de la bugetul de stat, după cum urmează: 53 de indemnizații pentru ierarhi, 1.022 de contribuții pentru personal de conducere de la Patriarhie, eparhii, protopopiate, mănăstiri și schituri, 12.712 contribuții pentru preoți și diaconi de la centrele eparhiale, protopopiate, parohii și mănăstiri. Clerici salarizați din fonduri proprii – 911.

Situația pe decade de vârste a preoților și diaconilor a fost următoarea: 2.710 (20-30 ani); 4.440 (31-40 ani); 3.049 (41-50 ani); 2.812 (51-60 ani); 824 (61-70 ani); 112 (peste 70).

În rândul clerului au fost primiți prin hirotonie 2 noi arhierei, 467 de noi preoți și diaconi, au ieșit la pensie 115 preoți și au decedat 72 de slujitori (din care 2 arhierei).

La unitățile bisericești centrale, eparhiale, protopopești, parohiale și mănăstirești este încadrat și activează un număr total de 17.258 personal neclerical, din care: 15.435 cu contribuție de la bugetul de stat: (5.757 de cântăreți bisericești, 3.513 îngrijitori, 1.486 de clopotari, 704 paznici, 3.955 alte funcții neclericale) și 1.843 personal neclerical din fonduri proprii. Posturi neclericale vacante -12.073.

Situația monahismului

Situația monahismului se prezenta astfel: 660 de așezăminte monahale din care: 475 de mănăstiri (255 – călugări, 220 – călugărițe), 175 de schituri (111 – călugări, 64 – călugărițe) și 10 metocuri (6 -călugări, 4 – călugărițe), în care trăiesc în rugăciune, muncă și studiu potrivit regulilor monahale și sfintelor canoane un număr de 8.112 viețuitori (2.931 de călugări,/5.181 de călugărițe).

Situația după studii a personalului clerical în activitate este următoarea: 270 doctori în teologie, 226 absolvenți cursuri doctorat, 1.417 absolvenți master, 9.547 de licențiați în teologie, 2.012 absolvenți seminar, 472 în curs de școlarizare în facultățile de teologie; 231 și cu alte studii superioare decât cele teologice.

Situația după studii a personalului monahal în activitate este următoarea: 21 de doctori în teologie, 18 absolvenți cursuri doctorat, 116 absolvenți master, 909 licențiați în teologie, 1.022 de absolvenți seminar, 3.290 cu alte studii, 1.390 fără studii, 1.734 în curs de școlarizare la învățământul teologic superior sau preuniversitar.

Personalul clerical de mir a primit ranguri onorifice bisericești, astfel: 85 sachelar, 166 iconom, 340 iconom stavrofor, precum și un număr de 125 distincții bisericești și 3 de stat.

Personalul monahal a primit ranguri, după cum urmează: 106 protosinghel, 45 arhimandrit, 38 stareță cu cruce.

Pentru abateri și delicte, clerul de mir a primit următoarele pedepse: Prin instanțele de judecată: 7 caterisiri, 10 depuneri din treapta preoției, 16 opriri de la cele sfinte, 23 transferuri disciplinare; Direct de la chiriarh: 19 canonisiri la mănăstiri, 113 avertismente/dojană arhierească, 23 alte pedepse. Sinoadele mitropolitane au admis 3 apeluri, au respins 1 apel și au menținut 3 pedepse.

Pentru abateri și delicte, clerul și personalul monahal au primit următoarele pedepse: Prin instanțele de judecată: 3 caterisiri, 4 depuneri din treapta preoției, 4 transferuri disciplinare, 12 opriri de la cele sfinte, 14 excluderi din monahism; Direct de la chiriarh: 2 avertismente/dojană arhierească, 2 alte pedepse.

La 1 ianuarie 2010 situația construirii de noi biserici se prezenta astfel: s-a pus piatra de temelie și au început lucrările la 234 de biserici noi (106 – urban, 128 – rural); au continuat lucrările la cele 949 de biserici noi începute în anii anteriori, dar neterminate (392 – urban, 557 – rural); au fost finalizate lucrările la 245 de biserici nou construite începute în anii anteriori (121 – urban, 124 – rural); au fost date în folosință prin sfințire 211 biserici nou construite (115 – urban, 96 – rural).

La 1 ianuarie 2010, situația lucrărilor de restaurare, reparare și întreținere a lăcașurilor de cult care nu sunt monumente istorice se prezenta astfel: au continuat lucrările de reparare, restaurare și consolidare la 750 (198 – urban, 552 – rural); au fost nou pictate/repictate 537 de biserici (141 – urban, 396 – rural); lăcașuri resfințite 324 (108 – urban, 216 – rural).

În anul 2009 în unitățile parohiale au fost oficiate: 113.466 de botezuri (56.667 – urban, 55.319 – rural) – cu 1.962 mai multe față de 2008; 69.575 de cununii (38.691 – urban, 30.884 – rural) – cu 2.206 mai puține față de 2008; 141.416 înmormântări (53.387 – urban, 88.029 – rural) – cu 4.900 mai puține față de 2008.

Comentarii Facebook


Știri recente