CETATEA NEAMȚ – STRAJĂ PESTE VEACURI: Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Festivalul de Artă Medievală „Zilele Cetății Neamț”, 03 – 05 iulie 2009

Situată la frontiera dintre Orientul ortodox bizantin, ocupat de otomani, și Occidentul catolic și protestant, Moldova medievală a apărat tezaurul religios și spiritual românesc, deschizându-se, în același timp, din punct de vedere cultural spre Europa occidentală. Monumentele istorice din acea perioadă rămân până astăzi rădăcini și repere ale identității culturale, ce ne bucură sau ne judecă potrivit cu atitudinea noastră față de ele, și ne invită la comuniune peste timpul trecător al fiecărei generații.

Atestată documentar în anul 1395, Cetatea Neamț veghează încă de pe Culmea Pleșului ca un memento al comuniunii între generații și ca un altar al memoriei și pomenirii vredniciei unui neam de voievozi. Alături de biserici, mânăstiri, case, morminte și cruci, turnuri și porți, păstrate cu sfințenie de-a lungul veacurilor, cetatea păstrează și transmite societății contemporane un limbaj tainic și vizibil al tradiției, al continuității fizice și spirituale, ca o pecete a jertfelniciei românești. Vechiul „cuib de vulturi” al Neamțului ne inspiră și ne invită să prețuim monumentele istorice, piloni și martori ai continuității istorice, care evocă și invocă legătura spirituală dintre tradiția și viitorul neamului nostru.

Tradiția creatoare nu desfigurează, ci transfigurează trecutul și îl transmite ca spirit de comuniune. Prin urmare, considerăm că avem încă multe de făcut pentru a restaura monumentele, cărți de identitate ale demnității și creativității poporului român. Aceste flori ale spiritului generațiilor trecute pot fi smulse și strivite sau prețuite și cultivate. Integrarea României în Uniunea Europeană trebuie să sporească grija noastră pentru monumentele istorice naționale, dovezi majore ale dimensiunii europene a culturii românești. Astfel, apreciem proiectul de restaurare și consolidare a Cetății Neamț precum și organizarea Festivalului de Artă Medievală „Zilele Cetății Neamț”, ce readuce într-o cetate faimoasă a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare slujba de priveghere, arta populară, tradițiile sfinte și obiceiurile strămoșești, păstrate din generație în generație. Sfințirea Paraclisului „Sfântul Nicolae” din Cetatea Neamț, evenimentele culturale și momentele artistice vor readuce în inimile participanților valorile autentice, care ne oferă identitate în istorie și ne inspiră pentru viitor.

Felicităm pe toți organizatorii acestui eveniment cu profunde semnificații religioase, spirituale și culturale și le mulțumim, totodată, pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Târgu Neamț. Rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să îi ocrotească pe toți credincioșii de pe plaiurile moldave și pe toți românii de pretutindeni, să ne ajute tuturor să păstrăm și să cultivăm bogăția patrimoniului nostru național, ca pe o lumină transmisă din generație în generație, ca pe o făclie de Înviere spirituală și ca pe o coroană a demnității noastre românești.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente