Cerc pastoral-misionar în Protopopiatul Arad

În data de 24 februarie 2011 s-au reluat, la Parohia Arad-Centru, întâlnirile preoților din Cercul pastoral-misionar Arad I, din Protopopiatul Arad, gazdă fiind părintele prof. dr. Ioan Tulcan, din încredințarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, coordonatorul acestui cerc și totodată parohul locului, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Banat.

Tema abordată, ‘Strategii pastorale pentru protejarea familiei creștine în contemporaneitate’, ca de altfel toate temele care vor fi prezentate anul acesta la întrunirile acestui cerc, cât și dezbaterile la aceste teme se circumscriu Anului omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, hotărât de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În disertația sa, părintele Ioan Tulcan a făcut un scurt excurs teologic asupra Tainei Botezului și a Tainei Cununiei. Au fost reliefate câteva dintre coordonatele teologice generale ale Sfintelor Taine ale Bisericii, descrise ca ‘mărturii ale iubirii lui Dumnezeu față de neamul omenesc’: cea hristologică, triadologică și antropologică.

Legat de Taina Botezului, referentul a circumscris câteva note definitorii ale acesteia: eclesialitatea sa, implicațiile morale ale Botezului în viața personală și familială, precum și importanța botezării copiilor, după cum dă mărturie concretă și fermă textul Sfintei Scripturi. Nu a fost trecut cu vederea nici interesul ce trebuie să-l evidențieze preotul paroh pentru ‘continuitatea ce trebuie să existe între momentul Botezului și existența ulterioară a pruncului, adolescentului și adultului, pentru ca să nu se mai perpetueze situații bine cunoscute în care se poate observa o ruptură la nivel moral între ceea ce s-a primit prin Taină și viața moral-religioasă următoare’.

A luat cuvântul și PC Părinte dr. Nicu Breda, protopopul Aradului și cadru didactic la Facultatea de Teologie ‘Ilarion V. Felea’ din Arad, care a evidențiat ‘urgența și necesitatea uniformității în slujirea liturgică a Sfintelor Taine a Botezului și Cununiei de către confrații preoți, preoții din oraș fiind considerați de către cei din mediul rural ca etalon înspre aceasta, precum și recomandarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, pentru o mai mare preocupare față de problema fenomenului sectar, a menținerii credincioșilor în credința ortodoxă’.

Comentarii Facebook


Știri recente