Cerc pastoral-misionar în Parohia Ineu

În Duminica a VI-a după Paști, după ce au oficiat în sobor slujba Vecerniei în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Ineu, în prezența unui număr mare de credincioși, cei 14 preoți din Cercul pastoral-misionar Ineu, în frunte cu preotul Moise Nica, protopop al Ineului, s-au reunit în cea de a 5-a consfătuire din acest an. Preotul Călin Negruț de la Parohia Gurba a deschis consfătuirea printr-un cuvânt, în care a arătat importanța Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române.

Au fost susținute trei referate: cu caracter istoric „Relațiile dintre Stat și Biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, prezentat de preotul Cristian Ardelean de la Parohia Ineu II, în care acesta a evidențiat faptul că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a înțeles raportul dintre Stat și Biserică, dintre împărat și episcopi, de împreună-slujire a lui Dumnezeu pentru bunul mers al vieții omenești, ca între Stat și Biserică să existe o permanentă colaborare, benefică ambelor părți, împărăția terestră fiind privită ca o imagine pământească a Împărăției lui Dumnezeu. Biserica și Statul se completează și se întrepătrund reciproc, astfel încât legislația civilă se va ocupa de organizarea materială a Bisericii, iar decretele canonice devin legi civile.

Preotul Sever Mocan de la Parohia Ineu Traian a susținut referatul cu tematică liturgică: „Rugăciunea pentru pace în Liturghie”, iar preotul Dan Turean de la Parohia Ineu I, tema cu caracter pastoral-misionar: „Unelte ale preotului: a ști, a fi și a face”. În încheierea activității liturgico-misionare de la biserica din Ineu, părintele paroh Cristian Ardelean a adus mulțumiri participanților pentru implicare și reușita activității pastoral-misionare.

Comentarii Facebook


Știri recente