Cerc pastoral-misionar în Parohia Ineu

În Duminica a VI-a după Paști, după ce au oficiat în sobor slujba Vecerniei în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Ineu, în prezența unui număr mare de credincioși, cei 14 preoți din Cercul pastoral-misionar Ineu, în frunte cu preotul Moise Nica, protopop al Ineului, s-au reunit în cea de a 5-a consfătuire din acest an. Preotul Călin Negruț de la Parohia Gurba a deschis consfătuirea printr-un cuvânt, în care a arătat importanța Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române.

Au fost susținute trei referate: cu caracter istoric „Relațiile dintre Stat și Biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, prezentat de preotul Cristian Ardelean de la Parohia Ineu II, în care acesta a evidențiat faptul că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a înțeles raportul dintre Stat și Biserică, dintre împărat și episcopi, de împreună-slujire a lui Dumnezeu pentru bunul mers al vieții omenești, ca între Stat și Biserică să existe o permanentă colaborare, benefică ambelor părți, împărăția terestră fiind privită ca o imagine pământească a Împărăției lui Dumnezeu. Biserica și Statul se completează și se întrepătrund reciproc, astfel încât legislația civilă se va ocupa de organizarea materială a Bisericii, iar decretele canonice devin legi civile.

Preotul Sever Mocan de la Parohia Ineu Traian a susținut referatul cu tematică liturgică: „Rugăciunea pentru pace în Liturghie”, iar preotul Dan Turean de la Parohia Ineu I, tema cu caracter pastoral-misionar: „Unelte ale preotului: a ști, a fi și a face”. În încheierea activității liturgico-misionare de la biserica din Ineu, părintele paroh Cristian Ardelean a adus mulțumiri participanților pentru implicare și reușita activității pastoral-misionare.

Comentarii Facebook


Știri recente

Patriarhul Daniel despre Sf. Ap. Petru şi Pavel: Diferiți ca temperament și cultură, dar cu foarte multe daruri și virtuți în comun

Patriarhul Daniel a vorbit miercuri în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală despre trăsăturile, viaţa şi activitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cinstiţi în 29 iunie. ”Considerați primul şi ultimul dintre apostoli Patriarhul României…