Cerc pastoral-misionar în Parohia Gurahonț din Arhiepiscopia Aradului

Vineri, 25 martie, cu prilejul sfintei sărbători a Bunei Vestiri, credincioșii Parohiei Gurahonț și ai parohiilor învecinate au avut bucuria participării la o trăire duhovnicească în biserica din Gurahonț, cu hramul ‘Buna Vestire’, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Banat.

Cu acest prilej s-a oficiat Sfânta Taină a Maslului cu începere de la ora 16:00. Cei 14 preoți prezenți au înălțat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar și trupească a tuturor credincioșilor prezenți și pomeniți în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii. Frumusețea slujbei a fost sporită de cuvântul de învățătură rostit de părintele protopop Ioja Beni, care a subliniat în cuvântul său perioada de urcuș duhovnicesc în care ne aflăm, arătând că la baza multor suferințe și boli stă păcatul, iar acum e momentul în care Biserica ne cheamă ca, prin Sfintele Taine, să primim iertarea și părtășia cu Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie. De asemenea, a îndemnat credincioșii prezenți la iubire jertfelnică, unii față de alții, după modelul Mântuitorului Iisus Hristos, materializând aceasta și prin milosteniile față de cei ajunși în necazuri.

La întrunirea cercului misionar, tema ‘Iertare și sfințire prin Sfintele Taine’ a fost prezentată de părintele Ciprian Lușcă din Parohia Zimbru. Părintele, în cuvântul său, a arătat temeiul scripturistic al Sfintelor Taine și modul în care Harul nevăzut al Duhului Sfânt se coboară asupra noastră lucrând, în măsura în care noi reușim să ne deschidem sufletește și Să-l primim, la iertarea păcatelor și sfințirea vieții noastre. Prin diferite exemple desprinse din viață, părintele Lușcă a căutat să atragă atenția asupra urmărilor dezastruoase a unor păcate asupra sănătății trupești și sufletești. În încheiere, el a mai spus că iertarea și sfințirea vieții sunt la îndemâna noastră, trebuie doar să ne hotărâm pentru acestea, perioada Sfântului Post fiind timpul prielnic în acest sens. În calitate de gazdă, preotul paroh Dorel Moț a mulțumit părintelui protopop Ioja Beni, colegilor preoți aparținători cercului misionar, dar și credincioșilor prezenți în număr impresionant în sfânta biserică. A urmat o agapă frățească la care au luat parte preoții, preotesele și cântăreții bisericești.

Comentarii Facebook


Știri recente