Cerc pastoral dedicat Părintelui Profesor Doctor Dumitru Stăniloae, în Protoieria III Capitală

Cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 29-30 mai 2013, au avut loc cele două sesiuni ale cercului pastoral lunar, organizat de Protopopiatul 3 Capitală, la Centrul Social-Patoral Sfânta Cruce din Bușteni.

P.C. Protoiereu Dinu Pompiliu a prezidat cele două ședințe de lucru.

În seara zilei de 29 mai, au fost prezentate două prelegeri. Cea dintâi, susținută de P.C. Preot Profesor Tache Sterea, care a supus atenției câteva probleme pastoral-misionare ale realității triste zilelor noastre. Redăm câteva dintre cele mai nocive:

– eliminarea Bisericii din sfera socială (spre exemplu: inițiativa scoaterii religiei din școală, sau diversele atacuri din mass-media);

– lucrarea Bisericii privită doar din perspectivă personală;

– minimalizarea dimensiunii pastoral-misionare a Bisericii.

– Postmodernismul demolează fără a pune ceva în loc. Se ajunge până la a justifica răul prin genetică, prin urmare omul nefiind direct responsabil pentru patimile sale, bai mai rău de atât, ajungem să-L facem pe Dumnezeu autor al răului.

– Cosmopolitismul ce ne cuprinde ne duce la disprețuirea valorilor proprii în pofida admirației față de tot ce vine din afară.

Relația teologie-cultură-știință trebuie reașezată pe adevăratele direcții: Biserica contrapune acestor provocări modelul Trinitar, bazat pe iubire. Norma obiectivă a realității trebuie să fie revelația divină. Poate o soluție pentru mobilizarea enoriașilor noștri ar fi un accent pus pe aspectul preoției generale.

În a doua prelegere, Părintele Profesor David Pestroiu a supus atenției preoților din Protopopiatul III Capitală un proiect ce se adresează tinerilor din parohiile acestora. În cadrul proiectului: Pe munte spre Cruce, se vor organiza săptămânal grupe de câte 50 de tineri, ce vor fi găzduiti la Centrul Social-Patoral Sfânta Cruce din Bușteni. Aceștia vor participa la acțiuni cultural-teologice. Proiectul este organizat de Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor ce va fi propus spre aprobare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, proiect susținut și de forurile locale ale orașului Bușteni.

În dimineața zilei de 30 mai, un sobor de preoți au săvârșit Sfânta Liturghie., urmată de un parastas spre pomenirea Preotului Profesor Doctor Dumitru Stăniloae.

În dimineața aceleiași zile au urmat alte două prelegeri.

P.C. Preot Prof. Dr. Ionuț Moldoveanu a supus atenției participanților câteva aspecte istorice legate de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, evidențiind importanța rolului său în istoria Bisericii lui Hristos, având în vedere anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena.

A menționat apoi amprenta istorică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae asupra neoisihasmului, având în vedere contribuția sa în special prin traducerea volumului 8 al Filopcaliei, traducerea lucrărilor celor doi mari părinți bisericești – Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigorie Palama, care îndeamnă la cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciune.

P.C. Preot Profesor Stancu Ion, în cuvinte frumoase a vorbit despre misiunea mamei Împăratului Constantin – Sfânta Împărăteasă Elena, dar și despre adevăruri biblice privitoare la Melchisedec, regele Salemului.

Cercul pastoral s-a încheat cu o agapă frățească, în amintirea Părintelui Profesor Doctor Dumitru Stăniloae.

Comentarii Facebook


Știri recente