Centrul pentru Patrimoniul Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu își serbează hramul

Centrul pentru Patrimoniul Cultural ‘Sfântul Constantin Brâncoveanu’ își serbează astăzi ocrotitorul. În cei cinci ani de existență, centrul, înființat la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a devenit o adevărată școală a specialiștilor Bisericii Ortodoxe Române din domeniul patrimoniului cultural.

După cum informează Ziarul Lumina, Centrul pentru Patrimoniul Cultural al Patriarhiei Române a organizat în cei cinci ani de existență 8 programe de perfecționare (2 pentru muzeografi, 3 pentru gestionari-custozi și 3 pentru conservatori), desfășurate, fiecare, pe 3 stagii de pregătire. În total 24 de stagii. Astfel au obținut certificatul de absolvire 192 de cursanți din toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române. ‘Pe lângă patronajul și organizarea centrului în cadrul Patriarhiei Române, toate programele au fost autorizate și se desfășoară, potrivit OG 129/2000, sub egida Autorității Naționale pentru Calificare din structura organizatorică a Guvernului României. În aceste condiții diplomele (certificatele de calificare) emise de Centrul pentru Patrimoniul Cultural al Patriarhiei Române au recunoașterea pe plan național’, a declarat pr. dr. Florin Șerbănescu. Cursurile sunt susținute de un amplu grup de lectori de specialitate, cadre universitare, cercetători, specialiști în domeniile patrimoniului cultural din București și din întreaga țară. În acest fel s-a acreditat o întreagă rețea națională de specialiști ai Bisericii Ortodoxe Române în domeniul patrimoniului cultural național, mai spune pr. Florin Șerbănescu.

Cele două programe inițiate în premieră națională, ‘Gestionar-custode’ și ‘Ghid obiectiv cultural’, au fost preluate și de către Centrul de perfecționare al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru cursuri cu personal de la muzeele de stat. ‘Calitatea, condițiile de organizare și autorizarea oficială a programelor Centrului pentru Patrimoniul Cultural al Patriarhiei Române au determinat o serie întreagă de muzee de stat să-și trimită personalul la cursurile de pregătire ale acestui centru’, spune pr. dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal coordonator al centrului, care menționează de asemenea că pentru anul 2012 solicitările din aceste instituții sunt în creștere, ‘Centrul Patriarhiei Române impunându-se, astfel, treptat, și în rețeaua muzeelor de stat din România’.

Centrul pentru Patrimoniul Cultural vine și în întâmpinarea preoților de mir de la parohii și a gestionarilor de colecții bisericești, începând cu anul 2010, printr-un program scurt de instruire (de 1-2 zile) în domeniul inventarierii, al întocmirii evidenței științifice pe fișe unice de obiect și al gestionării bunurilor de cult cu valoare patrimonial-culturală. La acest program de inventariere și evidență au participat din eparhiile Patriarhiei, până în prezent, 513 cursanți, el urmând a fi continuat și în alte eparhii, în funcție de solicitări.

Odată cu lucrările de reabilitare a noului sediu al Centrului pentru Patrimoniul Cultural ‘Sfântul Constantin Brâncoveanu’ din București, situat pe str. Maria Rosetti nr. 63, au fost amenajate aici, în anul 2010, spații generoase destinate unor ateliere de conservare și restaurare pictură și carte veche. Acestora li s-a afectat întregul etaj II al Corpului A (pentru pictură) și întregul Corp B, parter și etaj (pentru carte veche). Atelierele au fost dotate dintru început cu mobilier nou, special destinat funcțiunilor respective, precum și cu instrumentar, substanțe și materiale. ‘În anul 2011 ambele ateliere au fost acreditate de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și au devenit, astfel, funcționale, cu specialiști pentru fiecare domeniu, acreditați de aceeași comisie’, mai spune pr. consilier patriarhal Florin Șerbănescu. Începând din anul 2012, în cadrul activității acestor ateliere de conservare și restaurare a patrimoniului cultural bisericesc s-a trecut, sub supravegherea specialiștilor centrului, și la organizarea permanentă a practicii unor candidați la obținerea atestatului de restaurator din partea Comisiei de pictură bisericească și a Comisiei naționale a muzeelor și colecțiilor. ‘Totodată, se are în vedere extinderea dotării acestor ateliere și cu aparatură specială pentru investigații fizice, chimice și biologice, întocmindu-se documentația în acest sens și urmând ca aceasta să fie achiziționată treptat, pe măsura existenței disponibilităților financiare necesare’, mai spune pr. Șerbănescu.

În cei cinci ani, Centrul pentru Patrimoniul Cultural s-a implicat și în realizarea sau reorganizarea structurală a unor expoziții, muzee sau colecții bisericești. Amintim astfel organizarea în anul 2007, în spații noi și într-o nouă și amplă formă expozițională, a muzeului și a depozitelor colecției eparhiale ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în anul 2010 reorganizarea muzeelor bisericești ale Parohiei ‘Sfântul Anton’ – Curtea Veche din București și ale Mănăstirii Ciolanu, județul Buzău etc.

‘Furnizor autorizat de formare profesională’

În cadrul Sectorului Patrimoniu cultural, anul 2007 a adus o importantă dezvoltare a activității de formare și perfecționare a specialiștilor din rețeaua unităților patrimonial-culturale bisericești prin crearea, special pentru acest domeniu de activitate din cadrul Patriarhiei Române, a Centrului autonom de pregătire profesională, prin hotărârea Sfântului Sinod, urmată de recunoașterea oficială a acestuia de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, transformat ulterior în Autoritatea Națională pentru Calificare, precum și de către Ministerul Educației și Cercetării și de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ‘Prin aceasta Patriarhia Română a devenit, în premieră, ‘Furnizor autorizat de formare profesională’ în domeniul patrimoniului cultural, centrul fiind înscris în Registrul Național al Formatorilor din România’, spune pr. Florin Șerbănescu.

Încă din anul 2007 au fost elaborate și aprobate standardele ocupaționale și întreaga documentație pentru primele programe ale Centrului pentru Patrimoniul Cultural al Patriarhiei Române, cele de ‘Muzeograf’ și de ‘Gestionar-custode’, cărora li s-au adăugat, în anii următori, până în 2012, dosarele autorizate pentru programele ‘Conservator bunuri culturale’, ‘Ghid obiectiv cultural’, ‘Bibliotecar’ și ‘Formator’.

În prezent activitățile centrului se desfășoară la București, la Iași, la mănăstirile ‘Brâncoveanu’ – Sâmbăta de Sus din județul Brașov, ‘Sfânta Cruce’ – Oradea, din județul Bihor, Neamț, din județul Neamț, Bistrița, din județul Vâlcea, precum și în alte unități din cuprinsul Patriarhiei Române, în funcție de necesități și oportunități.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica îşi va aduce contribuţia la proiectul european: Pr. Sorin Şelaru despre „Conferința privind viitorul Europei”

În contextul programului „Conferința privind viitorul Europei”, Pr. Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituţiile Europene, a declarat că „Biserica Ortodoxă este pregătită să fie prezentă la toate nivelurile, deschisă dialogului, pentru…