Centrul de Presă BASILICA, un dar al lui Dumnezeu făcut credincioșilor

Marți, 27 octombrie, în Sala „Festivitas” a Palatului Patriarhiei, a avut loc un moment aniversar cu prilejul împlinirii a doi ani de la înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, informează cotidianul „Ziarul Lumina”. Sărbătoarea dedicată angajaților și colaboratorilor celor cinci componente ale Centrului – Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS, publicațiile „Lumina”, Agenția de Știri și Biroul de Presă – a fost marcată de prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au aflat ierarhi români și străini, autorități centrale și locale și alți distinși invitați.

După ce a punctat câteva dintre realizările Centrului BASILICA, părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, director al Radio TRINITAS, a ținut să mulțumească „pentru prilejul acordat, de a împărtăși cu sărbătoarea Catedralei patriarhale și hramul nostru din a doua parte a anului”, întrucât centrul de presă mai are o sărbătoare, la început de an, de Sfânta Treime, luni, după Pogorârea Sfântului Duh.

Evenimentul a fost un bun prilej pentru PF Părinte Patriarh Daniel de a evidenția activitatea pastorală și misionară a centrului BASILICA, iar la final a oferit premii arhitecților care s-au evidențiat în cadrul celui de-al doilea Simpozion Tematic Consultativ – „Noua Catedrală patriarhală, Catedrala Mântuirii Neamului, arhitectură, structură, utilitatea culturală”, care a avut loc în luna iunie 2009.

„Noi ne-am gândit să mergem pe linia aceasta a nevoilor liturgice, a utilităților misionare a unei catedrale și a unui mesaj în care românul din țară și de pretutindeni să știe că este vorba de o biserică. Să nu confunde Casa Domnului cu Casa Poporului. Nu am vrut să fim în opoziție, nici în continuitate, ci doar în bună vecinătate cu o clădire deja existentă. A noastră o să fie în spatele sau într-o margine a Casei Poporului. De aceea este necesar ca noua catedrală să aibă o turlă mai mare, fiind pe dealul din spatele Parlamentului. De asemenea, noi considerăm că majoritatea deputaților și senatorilor, reprezentanți ai unui popor credincios, trebuie să aibă o cruce pe Parlament, nu numai în Sala mare a Camerei Deputaților. Așa că, privită de la Gara de Nord, noua catedrala are o turlă pe care o împrumută doar optic Parlamentului, nu ca să pună o cruce pe Parlament, ci ca să arate că Parlamentul și Biserica sunt în apropiere, după cum au fost și aici, pe Dealul Mitropoliei. Acolo vor fi tot într-o anumită proximitate, «unitate fără confuzie», – cum a spus Sinodul de la Calcedon – neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și neschimbat”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

Arhitecții premiați au fost următorii: Emil Dragoș Ciolacu, din Iași, a primit premiul al doilea „Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena”; premiul al treilea – „Ordinul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – i-a revenit lui Doru Olaș, din Suceava. Premiul întâi, „Ordinul Sfântul Apostol Andrei”, nu s-a acordat.

Au primit mențiuni – Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României” arhitecții: Sorin Vasilescu, prof. la Facultatea de Arhitectură „Ion Mincu”, București; Mircea Ochinciuc, președintele Ordinului Arhitecților din România, filiala București; Nicolae Munteanu, din Iași; Șerban Popa, din București; Ioan Goia, din Brăila.

Criteriile de acordare a premiilor au fost cele stabilite în Permanența Consiliului Național Bisericesc și au avut în vedere: numărul propunerilor și sugestiilor de îmbunătățiri; complementaritatea cu tema dată; creativitate (originalitate).

Totodată, au primit distincția patriarhală „Ordinul Sanctus Stephanus Magnus”: inginer Adrian Toma, director general SC Veritas Panciu SA; inginer George Brăiescu, SC Biota SRL; și Vasile Nicolau, Pensiunea Moldavia, Bacău.

Prezent la sărbătoare, IPS Mihail, Mitropolitul grec ortodox al Austriei, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a adresat Părintelui Patriarh Daniel cuvinte de mulțumire și apreciere și a accentuat importanța colaborării reprezentanților centrului de presă cu ierarhii, „pentru că biserica este una în măsura în care ierarhii și credincioșii sunt una și cooperează pentru slujirea lui Dumnezeu și a Bisericii Sale. Aș vrea să-i fericesc pe aceștia care au această șansă să lucreze pentru Dumnezeu prin aceste mijloace moderne și, dacă nu este exagerat, aș putea să adaug că Însuși Mântuitorul Hristos ar fi adăugat o fericire în plus, fericindu-i pe acei care au această posibilitate să-L preaslăvească pe Dumnezeu și în această manieră”. De asemenea, IPS Mihail a transmis un gând diasporei ortodoxe române și a amintit că „Biserica Ortodoxă Română este cel mai mare ambasador al poporului român peste hotare, iar mărturia pe care o dau în străinătate ierarhii, preoții și credincioșii constituiți în parohii nu este altceva decât mărturia poporului, a culturii, a credinței și civilizației poporului român”.

Cu prilejul sărbătoririi a doi ani de la înființarea Centrului de Presă BASILICA, mai mulți ierarhi ai BOR și-au exprimat aprecierea pentru activitatea misionară a acestui centru.

PS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului: „Ne bucurăm că avem această aniversare și ne bucurăm mai ales că realizările sunt foarte multe. Este un progres continuu, o activitate care se manifestă prin toate cele cinci componente ale acestui centru de presă. Este un dar al lui Dumnezeu pentru Biserică, pentru credincioșii noștri, începând cu Radio TRINITAS, apoi Televiziunea TRINITAS intră în casele tuturor cu slujbele și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu cuvintele sfinților, apoi «Ziarul Lumina» apare pretutindeni ca ziar cotidian; faptul că Biserica are un cuvânt să-l spună și are unde și cum, prin mijloace proprii fără să se mai amestece în amalgamul acesta tumultos de așa-zise informații care, de cele mai multe ori, sunt informații negative decât informații pozitive. Felicităm pe toți ostenitorii, de la consilieri și până la cei mai sârguincioși lucrători și, nu în ultimul rând, mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”.

IPS Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale: „Prin Centrul de Presă BASILICA, informația între Biserica Ortodoxă Română din țară și cea din străinătate funcționează foarte bine. Noi știm ce se întâmplă în țară, unde slujește PF Părinte Patriarh Daniel, aflăm comunicatele de presă, luările de poziție cu diferite ocazii și nevoi și, de asemenea, în țară se cunoaște viața Bisericii din diasporă și mai ales din Europa Occidentală, unde sunt foarte mulți români. Noi reușim astfel să transmitem prin internet informațiile de la Centrul BASILICA către parohii, iar centrul preia informațiile noastre, de asemenea. Este o activitate misionară foarte importantă prin informarea credincioșilor nu numai prin site-urile bisericilor, pentru că sunt foarte multe site-uri ale grupurilor de români, ale asociațiilor mixte care folosesc aceste informații care vin de la Centrul BASILICA”.

IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: „Este o promisiune făcută în fața sfântului altar, dar și în fața celor care au participat din țară, și nu numai, la momentul întronizării Preafericitului Părinte Daniel, că Biserica trebuie să-și prelungească mesajul Evangheliei lui Hristos, mesajul vieții liturgice, mesajul vieții misionare, mesajul vieții culturale și mesajul vieții social-filantropice către sufletele ce contribuie efectiv la întruparea Evangheliei în fapte, clerul nostru, parohiile, mănăstirile și, nu în ultimul rând, toate asociațile creștine. Casa de presă a Patriarhiei Române, casa împărătească, în sensul spiritual al cuvântului, prelungește mesajul de sub Pantocrator, în inimile, în sufletele și în viața românilor ortodocși din țară și din străină-tate. La doi ani, putem spune că suntem mult mai conștienți de rolul comuniunii printr-o comunicare îndeosebi a faptelor, o bogăție de fapte izvorâte din fidelitatea Evangheliei Mântuitorului, păstrată în Biserica lui Dumnezeu Ortodoxă, actualizată și dinamizată de păstori în frunte cu PF Părinte Daniel, ierarhii Sfântului Sinod, preoțimea, cinul monahal, asociațile de tineri și creștinii noștri harnici, jertfelnici și darnici, după cum spune și Patriarhul nostru. Este mai mult decât un act de recunoștință și de mulțumire pe care-l facem în numele beneficiarilor din Eparhia Dunării de Jos. Sfântul Sinod ajută și transmite programe misionare, liturgice, social-filantropice. Aceasta se făcea până acum numai pe cale administrativă, dar acum, prin intermediul publicațiilor «Lumina», al Radioului și al Televiziunii TRINITAS, creștinii sunt părtași la aceste momente și evenimente, și după aceea sunt făptași, cei ce făptuiesc. Legătura dintre Biserică și popor este mult mai strânsă, iar creștinii se bucură atunci când văd că unele fapte ale lor sunt preluate din parohii și din eparhii și sunt împărtășite tuturor. Este o legătură de la Patriarhie, prin centrul de presă, către unitățile de bază din eparhii și, de asemenea, este o legătură dintre diferite comunități ale unor eparhii și alte eparhii. Prin aceasta, se contribuie la consolidarea și solidarității, și unității dintre creștinii din diferite zone ale țării. Centrul de presă ne ajută să ținem legătura mai bine în interiorul aceleiași eparhii. Centrul de presă este un mijloc providențial de apropiere între oameni cu problemele lor, de consolidare a solidarității dintre ei și de afirmare a unității în Biserica noastră. Aș dori ca, împreună cu preoții, cu cinul monahal și cu credincioșii de la Dunărea de Jos, să mulțumim Preafericitului și tuturor celor ce în Casa spirituală BASILICA lucrați ca niște apostoli harnici și misionari. Lucrarea pe care o faceți aici este una vie. În numele celor ce primesc zi de zi ziarul și emisiunile de la Radio și de la Televiziune, la toți vă mulțumim”.

Comentarii Facebook


Știri recente