„Centrul de consiliere pentru persoane aflate în dificultate” din Arhiepiscopia Timișoarei

Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timișoarei, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și-au concentrat resursele financiare și umane în cadrul proiectului „Centrului de consiliere pentru persoane aflate în dificultate”. Acest Centru reprezintă răspunsul la o necesitate resimțită pe plan local și o modalitate profesionistă de a oferi soluții pe termen lung beneficiarilor din orașul Făget ca centru administrativ și cele 10 sate suburbane Bichigi, Batești, Begheiul Mic, Brănești, Bunea Mare, Colonia Mica, Jupînești, Povergina, Temereți, informează Arhiepiscopia Timișoarei.

Scopul serviciilor sociale cu caracter primar oferite prin intermediul acestui proiect este de a permite persoanelor, grupurilor și colectivităților să-și rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanenta evoluție, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcționare socială și să acționeze în vederea ameliorării condițiilor economice și sociale ale categoriilor țintă.

Activitățile din cadrul proiectului au vizat trei aspecte importante:

a) amenajarea spațiului în care s-au desfășurat activitățile centrului, ținând cont de toate aspectele calitative ale standardelor de furnizare a serviciilor sociale;

b)crearea tuturor condițiilor premergătoare furnizării de servicii de calitate: personal calificat, regulamente interne, proceduri, rețea de suport, echipamente, acreditarea serviciului;

c)furnizarea de servicii sociale cu caracter primar pentru un numar de 250 beneficiari/an.

Grupurile sociale aflate in dificultate si care reprezintă beneficiarii proiectului sunt:

• șomerii de lunga durata si populația tânăra fără loc de munca – 55 persoane

• familii cu număr mare de copii și venituri reduse – 25 familii

• persoanele cu dizabilități – 28 persoane

• populația rommă – 34 persoane

• persoane vârstnice – 86 persoane

• familii/persoane cu venituri reduse, ocupate in agricultura – 41 persoane

Nevoile sociale identificate în zona Făget în care se implementează proiectul sunt generate de factorii demografici, dezvoltarea economică locală și lipsa serviciilor sociale. Deși Regiunea Vest este o zonă cu servicii sociale bine reprezentate la

nivel global, în mod particular există zone în care acestea lipsesc sau nu acoperă întreaga arie de nevoi sociale.

Cele mai semnificative avantaje care au decurs din implementarea proiectului de față sunt următoarele:

– existența unei structuri specializate în furnizarea de servicii sociale cu caracter primar;

– personal calificat, care va realiza transfer de experiență colaboratorilor;

– reducerea timpului de intervenție pentru rezolvarea cazurilor;

– oferirea de soluții capabile să acționeze pe termen lung pentru beneficiarii centrului.

Tipurile de probleme sociale identificate în zonă sunt:

– deficit de dezvoltare;

– grupuri sociale aflate în dificultate: familii cu mulți copii, segmente largi ale populației de romi, număr ridicat de persoane vârstnice, familii cu venituri reduse, șomaj ridicat în rândul tinerilor, migrație către zone mai dezvoltate din punct de vedere economic;

– deficit al capacității instituțiilor publice responsabile de a acționa

-personal redus ca număr și calificare.

Incluziunea socială, stimularea ocupării forței de muncă, măsuri active pentru integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile, sunt obiective ce vor fi urmărite în cadrul proiectului de către Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timișoarei în parteneriat cu DGASPC Timiș, sub forma serviciilor oferite în cadrul Centrului de consiliere existent a celor aflați în dificultate, alături de alte servicii sociale oferite de instituțiile specializate din zona Făget și din județ.

Comentarii Facebook


Știri recente

Pr. Ionuț Tutea: A fi alături de vârstnici nu este doar o obligație, ci un mod de a ne desăvârși existența în comunitate

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost sâmbătă invitatul online al Asociației Femeilor Ortodoxe din Mitropolia celor două Americi (AROLA). Coordonatorul activității filantropice din eparhia Bucureștilor a…