Centru multifuncțional și Centru de zi pentru copii în clădirile refăcute ale Fundației „Episcop Melchisedec”

Filantropia este, pe drept cuvânt, considerată una dintre caracteristicile fundamentale ale credinței creștine. Biserica Ortodoxă Română a practicat dintotdeauna filantropia, dar intensitatea acestei activități a depins în mod direct de posibilitățile de manifestare și dezvoltare ale Bisericii înseși. În acest sens, Fundația ‘Episcop Melchisedec’ din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului funcționează prin cele două filiale ale sale, din Roman și Bacău, încercând să împlinească tocmai misiunea socială a Bisericii, mai ales că mulți dintre cei care locuiesc în această zonă defavorizată din punct de vedere economic și social au o situație atât de dificilă încât se află în imposibilitatea de a-și asigura strictul necesar, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Moldova.

În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1879-1892), în scaunul episcopal de la Roman a păstorit vrednicul de pomenire și strălucitul între ierarhi Melchisedec Ștefănescu, considerat de mitropolitul Iosif Naniescu ‘cel mai învățat Episcop al românilor’. Activitatea marelui episcop poate fi urmărită pe mai multe planuri. Membru al Sfântului Sinod, membru al Academiei Române, om de cultură, dar și un mare patriot, episcopul Melchisedec nu a uitat nici de misiunea socială pe care Biserica, prin reprezentanții ei, trebuie să o desfășoare.

Prin testamentul pe care l-a scris pe 4 octombrie 1889, marele ierarh punea bazele unei fundații, prin intermediul căreia, din donația lăsată de el, s-au construit în anii următori, după dorința sa, o grădiniță de copii și o școală de cântăreți bisericești.

Iată cum își exprima conștiinciosul episcop dorințele testamentare, cu aproape trei ani înainte de a trece la Domnul: ‘Acum depun la altarul patriei aceste aspirațiuni și credințe ale mele, împreună cu rodul ostenelilor mele din viața ce am parcurs în lumea aceasta. Tot ce am agonisit în curgerea unui serviciu public de 45 de ani, ca Profesor și apoi ca Episcop, voiesc ca să servească după moartea mea pentru dezvoltarea intelectuală, morală și religioasă a națiunii mele în genere și a Bisericii Române Ortodoxe în special (…). Dorința mea este ca pe proprietatea mea din Roman, menționată mai sus, după ce capitalul lăsat de mine se va spori îndeajuns, să se înființeze o instituțiune de educare a copiilor mici ai poporului romașcan, cu alte cuvinte – o grădină de copii. Cu timpul, sporindu-se capitalul îndeajuns, epitropii vor înființa pe proprietatea mea și o școală de cântări bisericești, pentru formarea cântăreților trebuitori pe la bisericile din comunele urbane și rurale. Copiii ce se vor primi în această școală vor fi dintre săraci și orfani, mai ales de la țară (…)’. (Extras din Testamentul PS Melchisedec, Episcop de Roman, București, Tipografia cărților bisericești, 1916, p. 9)

Tot din paginile testamentului său aflăm și motivațiile care au stat la baza acestei inițiative: ‘Am dorit în viața mea dezvoltarea spre bine a instituțiunilor religioase din România (…). Mi-a fost prețios progresul și ridicarea națiunei din decăderea ei seculară. Am iubit poporul și am dorit îmbunătățirea soartei lui materialicește și moralicește’.

Melchisedec a rânduit și ‘epitropi executori’, autorizați a veghea la îndeplinirea dispozițiilor sale testamentare, în persoanele arhimandritului Ieronim Ștefănescu și Vasile Mandinescu, aceștia fiind aleși ‘pentru frumoasele lor calități personale devotate Bisericei și binelui public’.

‘Fundația, înființată în 1892, a desfășurat o bogată activitate socială și culturală, de ajutorare și luminare a populației nevoiașe din Roman și din împrejurimi, continuându-și activitatea până în anul 1948, când a fost desființată de autoritățile comuniste, patrimoniul ei fiind naționalizat și trecut în administrarea Ministerului Învățământului’, povestește arhid. Adrian Ciobanu, profesor la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Seminarului Liceal Ortodox ‘Sfântul Gheorghe’ din Roman.

Reînființată în 1994 de PS Ioachim Mareș

Fundația ‘Episcop Melchisedec’ a fost reînființată în anul 1994 de vrednicul de pomenire PS Ioachim Mareș, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor, în ideea continuării activității sociale a vechii Fundații. ‘În perioada 1994-2003 eforturile Fundației s-au concentrat în direcția redobândirii bunurilor pe care aceasta le-a pierdut în 1948. Patrimoniul Fundației la înființare se constituia din 28.000 m.p. teren, trei clădiri cuprinse în prezent într-un amplu proces de restaurare, și capela construită pe mormântul episcopului Melchisedec’, spune pr. Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, vicepreședintele Fundației.

După mai multe procese cu Primăria Romanului și Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Neamț, în urma hotărârii definitive a Curții de Apel Bacău, s-a reușit recuperarea parțială a patrimoniului Fundației.

În prezent, activitatea social-filantropică a Fundației ‘Episcop Melchisedec’ se desfășoară sub directa îndrumare a actualului episcop-vicar al Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul. În anul 2009, la inițiativa Preasfinției Sale, s-au întocmit două proiecte în scopul obținerii de fonduri europene prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra Neamț, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3.2. Acestea vizau repararea, reabilitarea și dotarea celor trei clădiri monumente istorice, din proprietatea Fundației, în care vor funcționa un centru social multifuncțional și un centru de zi pentru copii din familii în dificultate.

‘Clădirile, prin istoria și transformările din cei peste 150 de ani de existență, constituie un punct de referință în istoria municipiului Roman. Ele erau pe punctul de a dispărea, în ultimul timp fiind neutilizate’, mai spune pr. vicar administrativ, Ioan Gherasimescu, care precizează că semnarea contractelor de finanțare a avut loc în luna septembrie 2010, iar lucrările de reparații, consolidări și dotări au început în data de 22 noiembrie 2010. Clădirile refăcute ar trebui să fie date în folosință în luna mai 2012. În prezent, s-au decapat pereții de tencuiala veche, pregătindu-se pentru racordarea la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale), urmând ca soluțiile de branșare, inclusiv dimensionarea branșamentelor, să fie realizate conform noilor funcțiuni. Cele trei clădiri sunt situate în parcul ‘Melchisedec Ștefănescu’ din vecinătatea Centrului eparhial Roman.

Noi locuri de muncă pentru romașcani

Centrul social multifuncțional din cadrul Fundației va reprezenta un suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate sau chiar în situații de risc social din zona municipiului Roman. Câteva dintre serviciile care vor funcționa în Centrul multifuncțional sunt: servicii medicale și stomatologice gratuite, masă caldă pe zi pentru 50 de persoane, adăpost temporar pentru 20 de persoane, centru de întâlnire și socializare pentru vârstnici cu o capacitate de maximum 30 de persoane.

Și comunitatea locală va beneficia în urma acestor proiecte, dat fiind faptul că pentru desfășurarea în condiții optime a activităților vizate vor apărea noi locuri de muncă, implicând atât angajați, cât și voluntari. ‘E vorba de 20 de locuri de muncă, pentru asistent social, medici de consiliere, medici stomatologi, bucătari, persoane de întreținere, persoane cu pregătire în educația copiilor – învățători, educatori ș. a.’, explică părintele Ioan Gherasimescu.

Valoarea totală a proiectului Centru social multifuncțional este de 3.599.811,42 lei.

‘Serviciile sociale vor fi oferite pe o perioadă îndelungată’

Al doilea proiect al Fundației ‘Episcop Melchisedec’ din Roman are ca scop reabilitarea, modernizarea și echiparea completă a două dintre clădirile care aparțin Fundației și care vor deservi Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate.

Preșcolarii, pentru că ei vor beneficia de serviciile Centrului de zi, vor fi incluși în programe educative, de asistență socio-pedagogică, spirituală, psihologică, logopedie ș.a. Vor avea posibilitatea să învețe aici o limbă străină, să participe la cluburi de pictură, modelaj, desen. Micuții vor deprinde în Centrul de zi să respecte normele de igienă personală și să-și formeze un comportament alimentar sănătos, fiind învățați să respecte orele de masă, pentru că aici vor primi o masă caldă la prânz și o gustare după-amiază. De asemenea, de Paști și Crăciun, copiilor li se vor oferi pachete cu alimente de bază pentru întreaga familie.

Beneficiarii acestor servicii vor fi în jur de 60 de preșcolari, care vor fi împărțiți în patru grupe (câte 15 elevi în fiecare grupă). ‘Se estimează că aceste servicii sociale, la standarde europene, vor fi oferite populației din zona municipiului Roman pe o perioadă îndelungată de timp’, susține părintele vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Valoarea totală a proiectului Centru de zi pentru copii este de 3.607.475,63 lei.

În prezent, 50 de persoane din Roman beneficiază deja de serviciile sociale furnizate de Fundația ‘Episcop Melchisedec’. Doar că, în lipsa unui spațiu adecvat, activitatea socială a Fundației se desfășoară în diferite locații: cantina de ajutor social își desfășoară cu regularitate activitatea în incinta Centrului eparhial Roman, serviciile de consiliere sunt puse la dispoziția celor aflați în situații de risc în diferite locații, la parohii, iar pentru a putea oferi un adăpost temporar au fost utilizate diferite spații din apropierea Centrului eparhial Roman.

‘Grădina de copii’

‘Grădina de copii’ de care pomenește episcopul Melchisedec în testament a luat ființă la 27 august 1895. ‘Până în anul 1923 grădinița a funcționat sub patronajul Fundației, apoi a trecut în seama statului, din cauza lipsei de fonduri. Grădinița a fost găzduită până în 2010 într-una dintre clădirile Fundației, în cadrul unui parteneriat în baza căruia Inspectoratul Școlar Județean Neamț asigura plata salariilor cadrelor didactice, Primăria plătea utilitățile, iar Fundația, costurile întreținerii spațiului. Preșcolarii s-au mutat apoi, pentru că în clădirea Fundației trebuiau să înceapă lucrările de renovare, în clădirea Școlii Generale nr. 9 din Roman, aflată în vecinătate’, explică arhid. Adrian Ciobanu.

Potrivit celeilalte dorințe exprimate în testamentul episcopului, a luat ființă și școala de cântăreți bisericești. ‘Nu am găsit informații exacte despre anul înființării școlii de cântăreți, dar se știe că între anii 1900-1916 școala a funcționat în casele sfintei episcopii de sub turn. Până în anul 1934, școala a avut numai trei ani de studiu, din acest an ea fiind reorganizată cu o nouă programă de studiu de patru ani. În prezent, nu se mai justifică existența unei școli de cântăreți bisericești, întrucât se predau cursuri de muzică bisericească în seminarii teologice și facultăți de teologie, așa că școala nu mai activează acum’, precizează părintele Adrian Ciobanu.

Fundația are, din 2008, filială la Bacău

În 2008 s-a înființat filiala Fundației ‘Episcop Melchisedec’ de la Bacău. Aici activează o cantină socială în cadrul proiectului ‘Masa Bucuriei’, Centrul de recuperare neuro-motorie ‘Sf. Vasile cel Mare’ Bacău, care ajută la creșterea calității vieții copiilor cu dizabilități, precum și Centrul de zi pentru copii ‘Sf. Ioan Botezătorul’, care are ca scop ajutorarea copiilor din familii defavorizate și reducerea abandonului școlar. O altă componentă a Fundației ‘Episcop Melchisedec’ – filiala Bacău este Centrul de consiliere, informare și sprijin, pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor și prevenirea instituționalizării acestora. Centrul asigură informare și orientare, suport emoțional și consiliere psihologică, consiliere socială, consiliere spirituală, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, susținere materială și financiară.

Comentarii Facebook


Știri recente