Cele mai recente apariții la editurile Patriarhiei Române

La Editura „TRINITAS” a apărut lucrarea „Istoria Mitropoliei Țării Românești – Studii publicate în anul 1959, la împlinirea a 600 de ani de existență”, rod al inițiativei Părintelui prof. dr. Mircea Păcurariu. În anul 1959 s-au împlinit 600 de ani de la atestarea Mitropoliei Țării Românești, eveniment care însă nu a putut fi aniversat, din cauza contextului politic al timpului. În ciuda conjucturii nefavorabile, vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina a evidențiat însă această aniversare printr-un număr omagial al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-10/ 1959. Acesta a cuprins studii de o mare valoare științifică, ale unora dintre cei mai mari istorici și teologi, pe care le puteți regăsi în volumul editat recent de Patriarhia Română.

Tot prin strădania Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut volumul de „Predici la Duminici, la Praznice împărătești și ale Maicii Domnului, la Sfinți mari și la Sfinți români; predici ocazionale și la înmormântări”, informează TRINITAS TV. Stilul clar și precis al Părintelui Profesor, cunoscut din lucrările cu profil istoric, se regăsește și în conținutul predicilor. Pornind de la pericopa evanghelică, autorul face apel la numeroase alte texte biblice, la scrierile Sfinților Părinți, dar și la trecutul Bisericii noastre.

De asemenea, cea mai nouă apariție la Editura „BASILICA” a Patriarhiei Române este volumul „Despre credința ortodoxă și despre erezii”. Acesta reprezintă un florilegiu de texte patristice, culese din lucrările dogmatice ale celor mai însemnați Sfinți Părinți ai Bisericii, florilegiu realizat de către Diacon Dr. Liviu Petcu, asistent universitar și cercetător științific la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Toate cele trei noi apariții la editurile Patriarhiei Române sunt tipărite cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care adresează și „Cuvântul înainte” al acestor volume. Cărțile pot fi procurate de la librăriile Patriarhiei Române, depozitele de colportaj, precum și de la pangarele lăcașurilor de cult.

Comentarii Facebook


Știri recente