Cel de-al doilea Simpozion Internațional al Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși: 11-13 iunie 2009

În zilele de 11-13 iunie 2009, orașul Arad va fi gazda celui de-al doilea Simpozion Internațional al Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși, pus sub titlul: Tradiție și dogmă – ce fel de Teologie Dogmatică propunem pentru vremea de azi?, desfășurat în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității arădene „Aurel Vlaicu”.

La această manifestare științifică vor participa profesori de Teologie Dogmatică Ortodoxă din țară și străinătate: Ep. Ignatie Midic (Serbia), Dr. Dimitrios Tselengidis și Dr. Giorgios Martzelos (Grecia), Dr. Michel Stavrou (Franța), Dr. Peter Bouteneff, Pr. Dr Aristotle Papanikolaou și Dr. Despina Prassas (SUA), Dr. Svetoslav Ribolov (Bulgaria), Dr. Fadi George (Liban), Dr. Pyotr Mikhailov și Dr. Alexey Fokyn (Rusia), Dr. Daniel Munteanu (Germania), Pr. Dr. Acad. Dumitru Popescu, Pr. Dr Ștefan Buchiu, Pr. Dr Valer Bel, Pr. Dr Adrian Niculcea, Pr. Dr Dumitru Megheșan, Pr. Dr Vasile Citiriga, Pr. Dr Nicolae Mosoiu, Pr. Dr Nicolae Răzvan Stan, Pr. Dr Ioan Tulcan și Dr. Cristinel Ioja (România).

Reamintim faptul că această Asociație a luat ființă la Arad, cu prilejul primului Simpozion Internațional de Teologie Dogmatică Ortodoxă din iunie 2007. Asociația își propune, conform Statutului ei, ca la nivel teologic panortodox să pună în lumină valențele profunde ale Dogmaticii Ortodoxe pentru viața și misiunea Ortodoxiei în contemporaneitate, surprinzând accente,aspecte și deschideri care să vină în întâmpinarea marilor întrebări și provocări pe care lumea modernă le adresează Bisericii. Teologia Dogmatică Ortodoxă are oportunitatea deschiderii față de curentele culturale ale lumii secularizate, căreia aceasta trebuie să le aducă răspunsuri și soluții credibile.

Specificitatea acestui demers academic constă în aceea, că participanții la precedentul Simpozion au convenit asupra instituționalizării acestei forme de conlucrare academică, care să se întrunească din doi în doi ani, sub forma acestei Asociații.

Conducerea actuală a Asociației, desemnată prin vot în 2007, este formată din Președinte: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan (Arad, RO), Vicepreședinți: Conf. Dr. Peter Bouteneff (New York, USA) și Prof. dr. Michel Stavrou (Paris, FR) și Secretar: Dr. Daniel Munteanu (Erlangen, DE).

Organizatorii nădăjduiesc ca cel de-al doilea Simpozion Internațional de Teologie Dogmatică Ortodoxă să marcheze un salt calitativ în demersul teologic conturat deja, concretizând proiecte viabile, care să pună în lumină vigoarea, bogăția și perspectivele învățământului teologic ortodox, dar, totodată să dinamizeze și cercetarea teologică în conlucrare academică frățească.

Sursa: Facultatea de Teologie ortodoxă din Arad

Comentarii Facebook


Știri recente