Cei care refuză chemarea nu se bucură de comuniunea cu Stăpânul

În toate bisericile s-a citit duminică, 16 decembrie 2012, la Sfânta Evanghelie, pilda celor poftiți la cină. În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a tâlcuit această pildă, bogată în înțelesuri duhovnicești și foarte relevantă pentru modul în care societatea actuală înțelege chemarea la mântuire.

Patriarhul României a arătat că această pildă este un îndemn la eliberarea de sub povara grijilor egoiste înrobitoare de suflet, pentru a spori în iubirea duhovnicească, arătând, totodată, în chip tainic, cum Dumnezeu cheamă pe toți oamenii la mântuire. Preafericirea Sa a explicat că slujitorul Stăpânului casei din pildă, care a fost trimis să cheme oamenii la cină, este Însuși Fiul lui Dumnezeu, care aduce Evanghelia mântuirii în lume și cheamă pe poporul ales, mai întâi, și, apoi, pe toate popoarele la mântuire ca să dobândească viață veșnică în casa Tatălui. El Se face slujitor al Tatălui ceresc ca să ne arate nouă că ascultarea filială și slujirea înseamnă iubire smerită și dăruire de sine. Stăpânul casei, cel care invită pe oameni la cină, este Însuși Dumnezeu. „Invitația pe care o adresează celor chemați la cină este deosebit de semnificativă. Mai întâi, ea este o invitație a preferinței, a priorității; sunt invitați cei mai apropiați, cei care cunosc într-un fel voia Stăpânului casei. Aceștia, în tâlcuirea Sfinților Părinți ai Bisericii, sunt conducătorii spirituali ai poporului evreu, cărturarii și învățătorii de lege, dar ei refuză invitația la cină, găsind diferite scuze. A doua categorie de invitați sunt cei săraci și bolnavi. Aceștia au răspuns chemării Mântuitorului și s-au adunat ori de câte ori El ieșea în public să propovăduiască Evanghelia mântuirii. A treia categorie de invitați, cei de la drumuri și garduri, sunt păgânii care au drumuri întortocheate în istorie, dar fără o țintă precisă, care au o credință confuză și fără un scop precis al mântuirii. Și aceștia sunt invitați în Împărăția lui Dumnezeu pe care o dobândesc convertindu-se la credința creștină, primind pe Hristos ca Domn și Împărat”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul Bisericii noastre a mai explicat că forma politicoasă prin care invitații din prima categorie s-au scuzat acoperă, dincolo de aparențe, o existență egoistă: „Fiecare scuză înseamnă o rămânere într-o stare de închistare sau de existență centrată pe sine însuși și, ca atare, cei care se scuză nu se mai pot bucura de comuniunea cu Stăpânul casei și cu toți ceilalți care sunt invitați. Ei preferă un cerc restrâns de existență egoistă și nu răspund la o deschidere a iubirii, a comuniunii de iubire, dincolo de interesul propriu”. Scuzele invocate de invitații din prima categorie arată trei mari ispite: ispita averilor, ispita plăcerilor și ispita unui egoism familial. „Toate acestea fac ca omul să nu se poată pregăti suficient pentru Biserică și pentru cina Stăpânului casei care este Cina cea de Taină, adică Sfânta Euharistie. Această pildă ne arată că Sfânta Euharistie, Cina cea de Taină instituită de Mântuitorul Iisus Hristos, este arvuna prânzului din Împărăția cerurilor, este o pregustare a bucuriei vieții veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi. Evanghelia ne îndeamnă, așadar, la o pregătire pentru a ne spovedi și împărtăși mai des, a ne ruga mai mult în această perioadă de așteptare pentru sărbătoarea Nașterii Domnului”, a adăugat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente