Ce sunt epitimiile sau canoanele de spovedanie și cum se aplică ele astăzi? (II)

Canonul de po­că­in­ță, sau epitimia, trebuie înțeles, administrat de către duhovnic și primit de către penitent ca un medicament care îl aju­tă să-și redobândească să­nă­ta­tea sufletească și, uneori, cea tru­pească, afectată de boala pă­ca­tului. Legătura dintre păcat, ca boală a sufletului, care atrage și asupra trupului suferințe gre­le și îndelungate, o arată Mân­tu­i­torul Însuși atunci când odată cu iertarea păcatelor vindecă și boala trupească: „Dar, ca să știți că putere are Fiul Omului a ier­ta păcatele pe pământ, a zis slă­bă­nogului: Zic ție: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta! Și s-a sculat îndată și, luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, ­în­cât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu…” (Marcu 2, 10-12). Relația dintre păcat, boala tru­pească, iertare și vindecare este reflectată și în rugăciunile Tainei Sfântului Maslu, Taină oficiată pentru vindecarea trupu­lui, în care cerem lui Dum­nezeu ca să dea celui bolnav, oda­tă cu tămăduirea bolii tru­pești, și iertarea păcatelor. Așa cum bolile trupești se vindecă sau se ameliorează prin tratamente prescrise de medici, tot astfel, bolile sufletești, cauzate de păcate, se ameliorează și se vindecă prin tratamente du­ho­v­ni­cești prescrise de doctorii su­fle­telor. Acest înțeles ni-l oferă Ca­nonul 102 Trulan, canon care trebuie cunoscut, citit și recitit ia­ră și iară și de preoții du­hov­nici, și de credincioșii care vin să se spovedească.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente