Catedrala mitropolitană din Craiova, în haină de praznic

Prima zi din anul 2012, închinată praznicului Tăierii împrejur a Mântuitorului Hristos și Sfântului Vasile cel Mare, a adunat peste o sută de credincioși în Catedrala mitropolitană ‘Sfântul Mare Mucenic Dimitrie’ din Craiova. Cu acest prilej, Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie alături de un numeros sobor de preoți și diaconi, informează „Ziarul Lumina”.

În cadrul slujbei au fost rânduite cereri pentru ajutor, bună sporirea și împlinirea dorințelor celor folositoare spre mântuire în noul an calendaristic. La final, IPS Părinte Irineu a citit, după rânduiala liturgică a Sfintei noastre Biserici, Molitfele Sfântului Vasile cel Mare.

‘Fără Hristos omul nu poate birui răutatea diavolului’

În cuvântul de învățătură, Înalt Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor prezenți despre principalele coordonate dogmatice desprinse din iconomia Întrupării Mântuitorului Hristos: ‘Legătura dintre om și Dumnezeu, reînnoită ‘la primirea vremii’ (Galateni 4, 4) prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria, Maica Sa, nu este relație între două persoane distincte, ci între două firi: dumnezeiască și omenească. Prin firea omenească se înțelege ceea ce noi suntem, fără ca această alcătuire a constituției noastre să aibă o persoană deosebită, ci legătura dintre Dumnezeu și om să fie cu adevărat o unire între dumnezeire și omenitate, în unica Persoană a Mântuitorului Hristos. Pentru a înțelege mai bine acest aspect trebuie să avem în minte legătura dintre fier și foc. Fierul este un element și focul altul, dar atunci când fierul este introdus în foc se înroșește, se aprinde și dobândește calitățile focului, însă, cu toate acestea, nu devine foc. Legătura aceasta rămâne permanentă atâta timp cât fierul este în foc. În cazul Mântuitorului, relația dintre firea dumnezeiască și cea omenească rămâne nealterată pentru că Cel care o menține este Însuși Fiul lui Dumnezeu. Această unire nu este nici pe departe întâmplătoare, ci încălzită de iubirea dumnezeiască. Părintele nostru Ceresc dorește ca prin aceste două naturi să mântuiască întregul neam omenesc, căci dacă firea omenească rămâne în afara firii divine, ea nu se poate mântui. Omul singur nu are nici o putere pentru a depăși răutatea și ispitele diavolului, nefiind în stare să scoată această răutate din sine. Fără puterea lui Dumnezeu el nu poate face nimic, așa cum spune Mântuitorul: ‘Fără de Mine nu puteți face nimic’ (Ioan 15, 5). Singurul care ne poate vindeca de neputințele noastre este Doctorul care nu se îmbolnăvește niciodată, Fiul lui Dumnezeu, Cel mai presus de fire și de cuvânt. Așadar, Dumnezeu prin Întruparea Sa, Dumnezeu începe mântuirea noastră pe care o sfințește prin jertfa Crucii, o desăvârșește prin Înviere, ca mai apoi să o ridice prin Înălțare acolo unde trebuia să fie, în Sfânta Treime’. În continuare, Mitropolitul Olteniei a evidențiat viața aleasă a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei: ‘Sfântul Vasile cel Mare s-a născut într-o familie de sfinți. A petrecut în școlile timpului său și a învățat știința și înțelepciunea oferită de cei mai învățați profesori. Peste toate cunoștințele dobândite a așezat filosofia Sfintei Scripturi. Alături de Sfântul Grigorie de Nazianz, prietenul și colegul său, a pus bazele monahismului chinovial din părțile Capadociei. Regulile sale monahale au rămas până astăzi în viața Sfintei Biserici. În calitate de episcop s-a dovedit un mare ajutător al celor săraci, întemeind pentru aceștia primul așezământ social creștin ‘Vasiliada’. Atât de plăcut a fost înaintea Tatălui Ceresc încât i-a fost prelungită viața pentru că avea să aducă la credință pe un evreu care era de profesie doctor. Iată numai în câteva cuvinte viața acestui mare sfânt pe care noi îl prăznuim astăzi, la începutul Anului Nou. Acest nou început al noului an îl cinstim ca pe un lucru omenesc și rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să sfințească și să binecuvânteze cununa vremii’.

Comentarii Facebook


Știri recente